Ξενοκώστας, Χρήστος

Ο Χρήστος Ξενοκώστας γεννήθηκε στην πόλη της Λαµίας το 1975 και είναι παντρεµένος µε την Ελένη, µε την οποία έχουν αποκτήσει τρία παιδιά. Ως φοιτητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, ασχολήθηκε ενεργά µε την πολιτική εκπροσωπώντας τους φοιτητές σε όλα τα όργανα συνδιοίκησης. Απο το 1996 έως το 2009 ασχολήθηκε ενεργά µε την οργάνωση της Νεολαίας του ΠΑΣΟΚ και µετέπειτα στο ΠΑΣΟΚ όπου ανελίχθηκε σε όλες τις βαθµίδες της ιεραρχίας τόσο της Νεολαίας όσο και του κόµµατος. Το 2009, εκλεγµένος ήδη για δεύτερη θητεία στην Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, αποστασιοποιήθηκε συνειδητά από τα κοµµατικά δρώµενα, έως και την λήξη της θητείας του το 2012. Δεν έχει χρηµατίσει σε κρατική θέση. Με µεταπτυχιακό στην Διοίκηση Επιχειρήσεων, ασχολείται από το 2004 στον τοµέα των επιχειρήσεων µε καινοτόµες δραστηριότητες. Είναι συγγραφέας της θεωρίας «Η πάλη των ειδών στον χωροχρόνο».