Πυξίδα της Πόλης(Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης)

8.80 11.00 Κερδίζετε: €2.20
9.77 10.85 Κερδίζετε: €1.08
13.50 15.00 Κερδίζετε: €1.50
7.23 8.50 Κερδίζετε: €1.27
14.21 17.76 Κερδίζετε: €3.55
7.46 10.65 Κερδίζετε: €3.19
12.61 18.02 Κερδίζετε: €5.41
6.40 8.00 Κερδίζετε: €1.60
7.20 8.00 Κερδίζετε: €0.80
8.00 10.00 Κερδίζετε: €2.00
7.20 9.00 Κερδίζετε: €1.80