Ερευνητές

5.40 6.00 Κερδίζετε: €0.60
7.20 8.00 Κερδίζετε: €0.80
6.75 7.50 Κερδίζετε: €0.75
7.97 8.85 Κερδίζετε: €0.88
6.65 9.50 Κερδίζετε: €2.85