Ερευνητές

12.10 24.20 Κερδίζετε: €12.10
5.25 7.50 Κερδίζετε: €2.25
5.00 19.20 Κερδίζετε: €14.20
5.95 8.50 Κερδίζετε: €2.55
4.90 7.00 Κερδίζετε: €2.10