Ερευνητές

8.55 9.50 Κερδίζετε: €0.95
7.20 8.00 Κερδίζετε: €0.80
6.75 7.50 Κερδίζετε: €0.75
5.40 6.00 Κερδίζετε: €0.60
5.40 6.00 Κερδίζετε: €0.60
5.94 6.60 Κερδίζετε: €0.66
5.94 6.60 Κερδίζετε: €0.66