Δίαυλος

16.73 22.31 Κερδίζετε: €5.58
11.93 15.90 Κερδίζετε: €3.97
8.25 11.00 Κερδίζετε: €2.75
14.25 19.00 Κερδίζετε: €4.75
39.56 52.75 Κερδίζετε: €13.19
36.52 48.69 Κερδίζετε: €12.17
19.17 25.56 Κερδίζετε: €6.39
9.38 12.50 Κερδίζετε: €3.12
4.22 5.62 Κερδίζετε: €1.40
11.25 15.00 Κερδίζετε: €3.75
12.72 16.96 Κερδίζετε: €4.24
13.52 18.02 Κερδίζετε: €4.50
23.06 30.74 Κερδίζετε: €7.68
9.00 12.00 Κερδίζετε: €3.00
7.16 9.54 Κερδίζετε: €2.38
4.53 6.04 Κερδίζετε: €1.51
6.36 10.60 Κερδίζετε: €4.24
35.78 47.70 Κερδίζετε: €11.92
14.71 19.61 Κερδίζετε: €4.90
1.88 2.50 Κερδίζετε: €0.62
7.96 8.84 Κερδίζετε: €0.88
21.75 29.00 Κερδίζετε: €7.25
5.88 7.84 Κερδίζετε: €1.96
8.96 11.95 Κερδίζετε: €2.99
22.82 30.43 Κερδίζετε: €7.61
4.53 6.04 Κερδίζετε: €1.51
12.69 16.92 Κερδίζετε: €4.23
4.53 6.04 Κερδίζετε: €1.51
13.50 18.00 Κερδίζετε: €4.50
10.13 13.50 Κερδίζετε: €3.37
4.53 6.04 Κερδίζετε: €1.51
4.88 6.50 Κερδίζετε: €1.62
5.33 7.10 Κερδίζετε: €1.77
4.53 6.04 Κερδίζετε: €1.51
(1)
13.67 18.23 Κερδίζετε: €4.56
21.30 28.40 Κερδίζετε: €7.10
23.59 31.45 Κερδίζετε: €7.86
9.75 13.00 Κερδίζετε: €3.25
11.93 15.90 Κερδίζετε: €3.97
10.07 13.43 Κερδίζετε: €3.36
15.90 21.20 Κερδίζετε: €5.30
4.53 6.04 Κερδίζετε: €1.51
13.52 18.02 Κερδίζετε: €4.50
18.26 24.35 Κερδίζετε: €6.09
22.17 29.56 Κερδίζετε: €7.39
6.47 8.62 Κερδίζετε: €2.15
25.10 33.47 Κερδίζετε: €8.37
15.90 21.20 Κερδίζετε: €5.30
18.26 24.35 Κερδίζετε: €6.09
31.28 41.70 Κερδίζετε: €10.42
4.77 6.36 Κερδίζετε: €1.59
9.06 12.08 Κερδίζετε: €3.02
17.49 23.32 Κερδίζετε: €5.83
23.58 31.44 Κερδίζετε: €7.86
13.70 18.26 Κερδίζετε: €4.56
17.50 23.33 Κερδίζετε: €5.83
4.53 6.04 Κερδίζετε: €1.51
9.89 13.19 Κερδίζετε: €3.30
7.95 10.60 Κερδίζετε: €2.65
7.16 9.54 Κερδίζετε: €2.38
4.53 6.04 Κερδίζετε: €1.51
4.53 6.04 Κερδίζετε: €1.51
4.53 6.04 Κερδίζετε: €1.51
7.00 9.33 Κερδίζετε: €2.33
9.75 13.00 Κερδίζετε: €3.25
4.53 6.04 Κερδίζετε: €1.51
4.77 6.36 Κερδίζετε: €1.59
22.82 30.43 Κερδίζετε: €7.61
21.00 28.00 Κερδίζετε: €7.00
5.33 7.10 Κερδίζετε: €1.77
22.82 30.43 Κερδίζετε: €7.61
3.82 5.09 Κερδίζετε: €1.27
19.78 26.37 Κερδίζετε: €6.59
19.08 25.44 Κερδίζετε: €6.36
2.25 5.62 Κερδίζετε: €3.37
14.31 19.08 Κερδίζετε: €4.77
16.50 22.00 Κερδίζετε: €5.50
4.53 6.04 Κερδίζετε: €1.51
7.96 8.84 Κερδίζετε: €0.88
9.75 13.00 Κερδίζετε: €3.25
55.65 74.20 Κερδίζετε: €18.55
6.85 9.23 Κερδίζετε: €2.38
5.97 7.96 Κερδίζετε: €1.99
4.53 6.04 Κερδίζετε: €1.51
7.13 9.50 Κερδίζετε: €2.37
1.49 1.99 Κερδίζετε: €0.50
3.82 6.36 Κερδίζετε: €2.54
4.53 6.04 Κερδίζετε: €1.51
11.30 15.07 Κερδίζετε: €3.77
19.88 26.50 Κερδίζετε: €6.62
13.43 17.91 Κερδίζετε: €4.48
11.13 14.84 Κερδίζετε: €3.71
15.90 21.20 Κερδίζετε: €5.30
32.72 43.62 Κερδίζετε: €10.90
9.75 13.00 Κερδίζετε: €3.25
4.53 6.04 Κερδίζετε: €1.51
34.19 45.58 Κερδίζετε: €11.39