Δαίμων του τυπογραφείου

6.68 7.42 Κερδίζετε: €0.74
1.91 2.12 Κερδίζετε: €0.21
1.11 1.59 Κερδίζετε: €0.48
2.97 4.24 Κερδίζετε: €1.27
3.71 5.30 Κερδίζετε: €1.59
2.97 4.24 Κερδίζετε: €1.27
1.48 2.12 Κερδίζετε: €0.64
4.45 6.36 Κερδίζετε: €1.91
1.48 2.12 Κερδίζετε: €0.64