Ανάτυπο

4.50 5.00 Κερδίζετε: €0.50
5.40 6.00 Κερδίζετε: €0.60
7.00 10.00 Κερδίζετε: €3.00
7.00 10.00 Κερδίζετε: €3.00
8.00 10.00 Κερδίζετε: €2.00