Ανάτυπο

4.50 5.00 Κερδίζετε: €0.50
5.40 6.00 Κερδίζετε: €0.60
6.50 13.00 Κερδίζετε: €6.50
7.00 14.00 Κερδίζετε: €7.00
7.00 10.00 Κερδίζετε: €3.00
7.00 10.00 Κερδίζετε: €3.00
7.20 8.00 Κερδίζετε: €0.80
7.20 8.00 Κερδίζετε: €0.80
8.00 10.00 Κερδίζετε: €2.00
8.00 10.00 Κερδίζετε: €2.00
8.10 9.00 Κερδίζετε: €0.90