Ανάτυπο

4.50 5.00 Κερδίζετε: €0.50
9.00 10.00 Κερδίζετε: €1.00
9.00 10.00 Κερδίζετε: €1.00
18.00 20.00 Κερδίζετε: €2.00
8.00 10.00 Κερδίζετε: €2.00
10.80 12.00 Κερδίζετε: €1.20
9.00 10.00 Κερδίζετε: €1.00
10.50 15.00 Κερδίζετε: €4.50
12.60 14.00 Κερδίζετε: €1.40
9.00 10.00 Κερδίζετε: €1.00
12.60 18.00 Κερδίζετε: €5.40