Ποινικός Κώδικας - Κατ΄ άρθρο Νομολογία

Αιτιολογικές Εκθέσεις Π.Κ. (ν. 4619/2019, ν. 4637 /2019, ν. 4855/2021)
Έκπτωση
10%
Τιμή Εκδότη: 65.00
58.50
Τιμή Πρωτοπορίας
+
578418
Συγγραφέας: Ζήσης, Αχιλλέας Κ.
Εκδόσεις: Σάκκουλας
Σελίδες:836
Ημερομηνία Έκδοσης:27/05/2022
ISBN:9789606484964
Διαθεσιμότητα στα βιβλιοπωλεία μας
Αθήνα:
Με παραγγελία σε 2-5 εργάσιμες ημέρες
Θεσσαλονίκη:
Με παραγγελία σε 2-5 εργάσιμες ημέρες
Πάτρα:
Με παραγγελία σε 2-5 εργάσιμες ημέρες

Περιγραφή

Ο νέος ΠΚ, όπως είναι γνωστό, γνώρισε μια πρωτόγνωρη πορεία τροποποιήσεων, καθώς τροποποιήθηκε ήδη μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα (λιγότερο από πέντε μήνες) δύο φορές με τους νόμους 4623/9.8.2019 και 4637/18.11.2019, στη συνέχεια –μετά από δύο έτη– με τους νόμους 4777/17.2.2021, 4855/ 12.11.2021, 4871/10.12.2021 και τέλος πρόσφατα για έκτη φορά με τον νόμο 4908/11.3.2022.

Οι τελευταίοι νόμοι εισάγουν διατάξεις με στόχο να αντιμετωπισθούν οι δυσλειτουργίες που παρατηρήθηκαν κατά την προηγούμενη διετία εφαρμογής του ν.ΠΚ, ενώ παράλληλα συμπληρώθηκαν νομοθετικές παραλείψεις ή αστοχίες που η δικαστηριακή πρακτική έχει αναδείξει, με γνώμονα την προάσπιση των δικονομικών δικαιωμάτων των διαδίκων, την επιτάχυνση και την ποιοτική αναβάθμιση της ποινικής δίκης.

Οι ως άνω τροποποιήσεις του ν.ΠΚ, καθώς και η πρόσφατη νομολογία –Αρείου Πάγου, ΕΔΔΑ και ΔΕΚ– των τελευταίων τριών ετών και δη σε θέματα διαχρονικού δικαίου σε σχέση με την εφαρμογή των διατάξεων του νέου ΠΚ, οδήγησαν στην παρούσα έκδοση του βιβλίου, στο οποίο καταγράφονται όλα τα νέα νομολογιακά δεδομένα.

Η παράθεση των τριών (3) Αιτιολογικών εκθέσεων ν. 4619/2019, 4637/2019 και 4855/2021 στην αρχή του έργου, το αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο στο τέλος, καθώς και η παράθεση σχετικών διατάξεων κάτω από κάθε άρθρο, αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για την εφαρμογή του ν.ΠΚ και την ερμηνευτική προσέγγιση των δυσχερειών που θα ανακύψουν στη δικαστηριακή πρακτική, και δη σε θέματα Διαχρονικού Δικαίου.

Για το τελευταίο, κρίθηκε σκόπιμο σε διατάξεις, που έλαβαν χώρα διαδοχικές τροποποιήσεις, να παρατίθεται και η προϊσχύσασα διάταξη για την ευχερέστερη εφαρμογή του επιεικέστερου νόμου (άρθρο 2 ΠΚ) και την εύκολη και άμεση εποπτεία της ισχύουσας ύλης του Κώδικα, και την ευχερή χρήση του από εφαρμοστή του δικαίου, τον θεωρητικό και τον δικηγόρο.

Συνεργάτης: Ιωάννης Γραμματικός

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

VIIΠρόλογος

IXΣυντομογραφίες

1ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ» (ν. 4619/2019)

187ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ, ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΉΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» (ν. 4637/2019)

195ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ» (ν. 4855/2021)

ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Μ Ε Ρ Ο Σ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Ι. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

229Άρθρο 1. Καμία ποινή χωρίς νόμο

230Άρθρο 2. Αναδρομική ισχύς του ηπιότερου νόμου

233Άρθρο 3. ?

233Άρθρο 4. ?

233ΙΙ. ΤΟΠΙΚΑ ΟΡΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ

233Άρθρο 5. Εγκλήματα που τελέστηκαν στην ημεδαπή

234Άρθρο 6. Εγκλήματα ημεδαπών στην αλλοδαπή

235Άρθρο 7. Εγκλήματα αλλοδαπών στην αλλοδαπή

235Άρθρο 8. Εγκλήματα στην αλλοδαπή που τιμωρούνται πάντοτε κατά τους ελληνικούς νόμους

238Άρθρο 9. Ακαταδίωκτο εγκλημάτων που τελέστηκαν στην αλλοδαπή

239Άρθρο 10. Υπολογισμός ποινών που εκτίθηκαν στην αλλοδαπή

239Άρθρο 11. Αναγνώριση αλλοδαπών ποινικών αποφάσεων

III.

239ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ

239Άρθρο 12. Ειδικοί ποινικοί νόμοι

240Άρθρο 13. Έννοια όρων του Κώδικα

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

Ι. Η ΠΡΑΞΗ

243Άρθρο 14. Έννοια της αξιόποινης πράξης

243Άρθρο 15. Έγκλημα που τελείται με παράλειψη

244Άρθρο 16. Τόπος τέλεσης της πράξης

245Άρθρο 17. Χρόνος τέλεσης της πράξης

246Άρθρο 18. Κατηγορίες αξιοποίνων πράξεων

246Άρθρο 19. Ποινικός χαρακτήρας πράξεων που έχουν εκδικαστεί

ΙΙ. Ο ΑΔΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

247Άρθρο 20. Λόγοι άρσης του αδίκου

248Άρθρο 21. Προσταγή

248Άρθρο 22. Άμυνα

249Άρθρο 23. Υπέρβαση άμυνας

250Άρθρο 24. Υπαίτια κατάσταση άμυνας

250Άρθρο 25. Κατάσταση ανάγκης που αίρει το άδικο

ΙΙΙ. Η ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ

251Άρθρο 26. Υπαιτιότητα στα κακουργήματα και πλημμελήματα

251Άρθρο 27. Δόλος

252Άρθρο 28. Αμέλεια

253Άρθρο 29. Ευθύνη από το αποτέλεσμα

254Άρθρο 30. Πραγματική πλάνη

ΙV. ΛΟΓΟΙ ΑΡΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ

255Άρθρο 31. Νομική πλάνη

256Άρθρο 32. Κατάσταση ανάγκης που αποκλείει τον καταλογισμό

256Άρθρο 33. Αδυναμία αποφυγής του αδίκου

257Άρθρο 34. Ανικανότητα προς καταλογισμό

257Άρθρο 35. Υπαίτια πρόκληση ανικανότητας

V. ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ

258Άρθρο 36. Μειωμένη ικανότητα προς καταλογισμό

259Άρθρα 37 έως

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

I. ΑΠΟΠΕΙΡΑ

261Άρθρο 42. Έννοια και ποινή της απόπειρας

262Άρθρο 43. Απρόσφορη απόπειρα

262Άρθρο 44. Υπαναχώρηση

ΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

263Άρθρο 45. Συναυτουργοί

264Άρθρο 46. Ηθικός αυτουργός και προβοκάτορας

265Άρθρο 47. Συνεργός

266Άρθρο 48. Γενική διάταξη

266Άρθρο 49. Ιδιαίτερες ιδιότητες ή σχέσεις

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ι. ΚΥΡΙΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

269Άρθρο 50. Είδη ποινών

269Άρθρο 51. Ποινές στερητικές της ελευθερίας

270Άρθρο 52. Κάθειρξη

270Άρθρο 53. Φυλάκιση

271Άρθρο 54. Περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων

271Άρθρο 55. Παροχή κοινωφελούς εργασίας

272Άρθρο 56. Τρόπος εκτέλεσης ποινών και μέτρων ασφαλείας

272Άρθρο 57. Χρηματική ποινή

273Άρθρο 58. Απόσβεση των ποινών σε χρήμα

ΙΙ. ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

273Άρθρο 59. Γενική διάταξη

274Άρθρο 60. Αποστέρηση θέσεων και αξιωμάτων

274Άρθρα 61-64. ?

274Άρθρο 65. Απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος

274Άρθρο 66. Αφαίρεση άδειας οδήγησης ή εκμετάλλευσης μεταφορικού μέσου

275Άρθρο 67. Δημοσίευση καταδικαστικής απόφασης

275Άρθρο 68. Δήμευση

ΙΙΙ. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

278Άρθρο 69. Γενική διάταξη

278Άρθρο 69Α. Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής

279Άρθρο 70. Διάρκεια του θεραπευτικού μέτρου

280Άρθρο 71. Μέτρα θεραπείας ατόμων μειωμένου καταλογισμού λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής

281Άρθρα 72-74. ?

281Άρθρο 75. Παραγραφή μέτρου ασφαλείας

282Άρθρο 76. Δήμευση

282Άρθρα 77-78. ?

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΙΝΗΣ

Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

283Άρθρο 79. Δικαστική επιμέτρηση της ποινής

287Άρθρο 80. Επιμέτρηση και απότιση χρηματικής ποινής

289Άρθρο 81. Επιμέτρηση της ποινής της παροχής κοινωφελούς εργασίας

293Άρθρο 82. Υπολογισμός του χρόνου της προσωρινής κράτησης

295Άρθρο 82Α. Έγκλημα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά

ΙΙ. ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΙΝΗΣ

296Άρθρο 83. Μειωμένη ποινή

297Άρθρο 84. Ελαφρυντικές περιστάσεις

299Άρθρο 85. Συρροή λόγων μείωσης της ποινής

300Άρθρα 86-93. ?

ΙΙΙ. ΣΥΡΡΟΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ

300Άρθρο 94. Συνολική ποινή σε περίπτωση στερητικών της ελευθερίας ποινών

305Άρθρο 95. Συντρέχουσες παρεπόμενες ποινές και μέτρα ασφαλείας

306Άρθρο 96. Συνολική ποινή σε περίπτωση συρροής χρηματικών ποινών

306Άρθρο 96Α. Συνολική ποινή σε περίπτωση συρροής ποινών παροχής κοινωφελούς εργασίας

307Άρθρο 97. Άλλες περιπτώσεις συνολικής ποινής

308Άρθρο 98. Έγκλημα κατ’ εξακολούθηση

IV. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ

309Άρθρο 99. Αναστολή εκτέλεσης της ποινής υπό όρο

314Άρθρο 100. Αναστολή εκτέλεσης μέρους της ποινής

317Άρθρο 101. Ανάκληση της αναστολής

318Άρθρο 102. Άρση της αναστολής

319Άρθρο 103. Ενέργεια αλλοδαπής απόφασης

319Άρθρο 104. Δικαστικές δαπάνες *και παρεπόμενες ποινές

V. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΤΕΡΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΟΙΝΗΣ

320Άρθρο 104Α. Μετατροπή της φυλάκισης σε κοινωφελή εργασία

VI. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΦΕΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ

324Άρθρο 104Β. Λόγοι δικαστικής άφεσης της ποινής

ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η ΕΚΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ [ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ]

Ι. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΡΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΟΙΝΗΣ

327Άρθρο 105. Έκτιση της ποινής στην κατοικία

331Άρθρο 105A. Παροχή κοινωφελούς εργασίας

ΙΙ. ΑΠΟΛΥΣΗ ΚΑΤΑΔΙΚΟΥ ΥΠΟ ΟΡΟ

334Άρθρο 105Β. Απόλυση υπό τον όρο της ανάκλησης

357Άρθρο 106. Προϋποθέσεις για τη χορήγηση της απόλυσης

366Άρθρο 107. Ανάκληση της απόλυσης

370Άρθρο 108. Άρση της απόλυσης

374Άρθρο 109. Συνέπειες της μη ανάκλησης

377Άρθρο 110. Διαδικασία για τη χορήγηση και την ανάκληση της απόλυσης

386Άρθρο 110A. Απόλυση υπό τον όρο της κατ’ οίκον έκτισης της ποινής με ηλεκτρονική επιτήρηση

ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΞΑΛΕΙΦΟΥΝ ΤΟ ΑΞΙΟΠΟΙΝΟ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΠΟΙΝΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ

393Άρθρο 111. Χρόνος παραγραφής

396Άρθρο 112. Έναρξη του χρόνου παραγραφής

399Άρθρο 113. Αναστολή της παραγραφής

403Άρθρο 114. Μη υποβολή έγκλησης ή δήλωση παραίτησης από το δικαίωμα της έγκλησης

408Άρθρο 115. Πρόσωπα που δικαιούνται να υποβάλουν έγκληση

409Άρθρο 116. Αδιαίρετο της έγκλησης

409Άρθρο 117. Ανάκληση της έγκλησης

ΙΙΙ. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΠΟΙΝΩΝ

411Άρθρο 118. Χρόνος παραγραφής των ποινών που επιβλήθηκαν

412Άρθρο 119. Έναρξη της παραγραφής του χρόνου των ποινών

412Άρθρο 120. Αναστολή της παραγραφής των ποινών

ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ

413Άρθρο 121. Ορισμός

414Άρθρο 122. Αναμορφωτικά μέτρα

416Άρθρο 123. Θεραπευτικά μέτρα

418Άρθρο 124. Μεταβολή ή άρση μέτρων

418Άρθρο 125. Διάρκεια μέτρων

418Άρθρο 126. Ποινική μεταχείριση των ανηλίκων

419Άρθρο 127. Περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων

420Άρθρο 128. Αντικατάσταση του περιορισμού σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων

420Άρθρο 129. Απόλυση υπό όρο

425Άρθρο 129Α. Απόλυση υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση

427Άρθρο 130. Εκδίκαση μετά τη συμπλήρωση του δέκατου όγδοου έτους

428Άρθρο 131. Έναρξη εκτέλεσης της απόφασης μετά τη συμπλήρωση του δέκατου όγδοου έτους

428Άρθρο 132. Συρροή

430Άρθρο 133. Νεαροί ενήλικες

ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ

Ε Ι Δ Ι Κ Ο Μ Ε Ρ Ο Σ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ

433Άρθρο 134. Εσχάτη προδοσία

434Άρθρο 135. Προπαρασκευαστικές πράξεις

435Άρθρο 136. Παρεπόμενες ποινές

435Άρθρο 137. Έμπρακτη μετάνοια

435Άρθρο 137Α. Βασανιστήρια

439Άρθρο 137Β-137Δ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΥΠΟΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ι. ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

441Άρθρο 138. Επιβουλή της ακεραιότητας της χώρας

441Άρθρο 139. Νόθευση αποδεικτικών

ΙΙ. ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

441Άρθρο 140. Έκθεση σε κίνδυνο πολέμου

442Άρθρο 141. Έκθεση σε κίνδυνο αντιποίνων

442Άρθρο 142. Έκθεση σε κίνδυνο αντιποίνων από αμέλεια

443Άρθρο 142Α. Παραβάσεις κανονισμών της *Ευρωπαϊκής Ένωσης

III. ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

443Άρθρο 143. Υπηρεσία στον εχθρό

444Άρθρο 144. Υποστήριξη της πολεμικής δύναμης του εχθρού

444Άρθρο 145. ?

ΙV. ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ

444Άρθρο 146. Παραβίαση μυστικών της Πολιτείας

445Άρθρο 147. Παραβίαση μυστικών της Πολιτείας από αμέλεια

445Άρθρο 148. Κατασκοπεία

445Άρθρο 149. Έννοια κρατικού απορρήτου

446Άρθρα

446Άρθρο 152. Παρεπόμενες ποινές

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΛΩΝ ΚΡΑΤΩΝ

447Άρθρο 153. Προσβολές κατά των εκπροσώπων άλλου κράτους

447Άρθρο 154. Προσβολή διπλωματικών αντιπροσώπων

447Άρθρο 155. Προσβολή συμβόλων άλλου κράτους

447Άρθρο 156. Προϋποθέσεις της δίωξης

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ι.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΩΝ - ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

449Άρθρο 157. Προσβολές κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας, της Βουλής ή της Κυβέρνησης και οργάνων τοπικής αυτοδιοίκησης

449Άρθρο 158. Νόθευση εκλογής ή ψηφοφορίας

450Άρθρο 159. Δωροληψία πολιτικών προσώπων

452Άρθρο 159Α. Δωροδοκία πολιτικών προσώπων

455Άρθρο 160. Αντιποίηση

455Άρθρο 160Α. Διατάραξη συνεδριάσεων

ΙΙ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

455Άρθρο 161. Βία κατά εκλογέων

456Άρθρο 162. Εξαπάτηση εκλογέων

456Άρθρο 163. Παραβίαση της μυστικότητας της ψηφοφορίας

456Άρθρο 164. Νόθευση εκλογής

457Άρθρο 165. Δωροδοκία εκλογέα

457Άρθρο 166. Διατάραξη εκλογικής διαδικασίας

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

459Άρθρο 167. Βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων

460Άρθρο 167Α. Αθέμιτη επιρροή σε δικαστικούς λειτουργούς

460Άρθρο 168. Διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας

463Άρθρο 168Α. Διατάραξη δικαστικών συνεδριάσεων

463Άρθρο 169. Απείθεια

464Άρθρο 169Α. Παραβίαση δικαστικών αποφάσεων και συμφωνιών που επικυρώθηκαν από συμβολαιογράφο.

467Άρθρο 170. Στάση

467Άρθρο 171. ?

467Άρθρο 172. Ελευθέρωση φυλακισμένου

468Άρθρο 173. Απόδραση κρατουμένου

469Άρθρο 173Α. Παραβίαση περιορισμού κατ’ οίκον με ηλεκτρονική επιτήρηση.

469Άρθρο 174. Στάση κρατουμένων

470Άρθρο 175. Αντιποίηση

471Άρθρο 176. ?

471Άρθρο 177. Παραβίαση κατάσχεσης

472Άρθρο 178. Παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η αρχή

472Άρθρο 179. Παραβίαση φύλαξης της αρχής

472Άρθρο 180. Βλάβη επίσημων κοινοποιήσεων

473Άρθρο 181. Μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού κ.λπ

473Άρθρα 182-182Α

ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

475Άρθρο 183. Διέγερση σε ανυπακοή

475Άρθρο 184. Διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια

476Άρθρο 185. ?

476Άρθρο 186. Πρόκληση και προσφορά για την τέλεση εγκλήματος

477Άρθρο 187. Εγκληματική οργάνωση

484Άρθρο 187Α. Τρομοκρατικές πράξεις - Τρομοκρατική οργάνωση

487Άρθρο 187Β. Αξιόποινη υποστήριξη

488Άρθρο 187Γ. Ευνοϊκά μέτρα

490Άρθρο 188. ?

490Άρθρο 189. Διατάραξη της κοινής ειρήνης

491Άρθρο 190. Απειλή διάπραξης εγκλημάτων

491Άρθρο 191. Διασπορά ψευδών ειδήσεων

492Άρθρο 191Α. Προσβολή συμβόλων ή τόπων ιδιαίτερης εθνικής ή θρησκευτικής σημασίας

492Άρθρα

ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΠΙΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

493Άρθρα

493Άρθρο 200. Διατάραξη θρησκευτικών συναθροίσεων

493Άρθρα 201. ?

ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

495Άρθρα

ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ,

ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΕΝΣΗΜΑ

497Άρθρο 207. Παραχάραξη νομίσματος και άλλων μέσων πληρωμής

499Άρθρο 208. Κυκλοφορία πλαστών νομισμάτων και άλλων μέσων πληρωμής.

500Άρθρο 208Α. Καθ’ υπέρβαση κατασκευή νομίσματος

500Άρθρο 208Β. ?

500Άρθρο 208Γ. Πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήμων

501Άρθρο

501Άρθρο 211. Προπαρασκευαστικές πράξεις

501Άρθρο 212. Έμπρακτη μετάνοια

502Άρθρο 213. Δήμευση

503Άρθρο

ΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ

505Άρθρο 216. Πλαστογραφία

508Άρθρο 217. Πλαστογραφία πιστοποιητικών

509Άρθρα

509Άρθρο 220. Υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης

510Άρθρο 221. Ψευδείς ιατρικές πιστοποιήσεις

511Άρθρο 222. Υπεξαγωγή εγγράφων

512Άρθρο 223. ?

ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

513Άρθρο 224. Ψευδής κατάθεση

515Άρθρο 225. ?

515Άρθρο 226. Ψευδής πραγματογνωμοσύνη ή διερμηνεία

516Άρθρο 227. Έμπρακτη μετάνοια

516Άρθρο 228. ?

516Άρθρο 229. Ψευδής καταμήνυση

517Άρθρο 230. Ψευδής καταγγελία

518Άρθρο 231. Υπόθαλψη

519Άρθρο 232. Παρασιώπηση εγκλημάτων

519Άρθρο 233. Απιστία δικηγόρων

520Άρθρο 234. Παραβίαση της μυστικότητας δικαστικών συνεδριάσεων

ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ι. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ

521Άρθρο 235. Δωροληψία υπαλλήλου

524Άρθρο 236. Δωροδοκία υπαλλήλου

527Άρθρο 237. Δωροληψία και δωροδοκία δικαστικών λειτουργών

529Άρθρο 237Α. Εμπορία επιρροής - Μεσάζοντες

529*Άρθρο 237Β. ?

530Άρθρο 238. Δήμευση

ΙΙ. ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

530Άρθρο 239. Κατάχρηση εξουσίας

531Άρθρο 240. Παραβάσεις στην εκτέλεση των ποινών

531Άρθρο 241. Παραβίαση οικιακού ασύλου

531Άρθρο 242. Ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ

533Άρθρο 243. Νόθευση δικαστικού εγγράφου

533Άρθρο 244. Παράνομη βεβαίωση ή είσπραξη δικαιωμάτων του Δημοσίου

534Άρθρα

534Άρθρο 251. Παραβίαση δικαστικού απορρήτου

535Άρθρο 252. Παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου

537Άρθρο 253. ?

537Άρθρο 254. Αποσιώπηση λόγου εξαίρεσης

539Άρθρο 255. Αθέμιτη συμμετοχή

539Άρθρο

539Άρθρο 259. Παράβαση καθήκοντος

542Άρθρο 260. Ανυποταξία σε πολιτική αρχή

543Άρθρο

543Άρθρο 263. Παρεπόμενες ποινές

543Άρθρο 263Α. Ευνοϊκά μέτρα

ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΟΙΝΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

549Άρθρο 264. Εμπρησμός

552Άρθρο 265. Εμπρησμός σε δάση

553Άρθρο

554Άρθρο 268. Πλημμύρα

556Άρθρο 269. ?

556Άρθρο 270. Έκρηξη

561Άρθρο 271. Καταργείται (ν. 4619/2019)

561Άρθρο 272. Κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών

564Άρθρο 273. Κοινώς επικίνδυνη βλάβη

567Άρθρο 274. ?

567Άρθρο 275. Άρση ασφαλιστικών εγκαταστάσεων

568Άρθρο 276. ?

568Άρθρο 277. Πρόκληση ναυαγίου

573Άρθρο 278. ?

573Άρθρο 279. Δηλητηρίαση πραγμάτων προορισμένων για χρήση από το κοινό

575Άρθρο 280. ?

575*Άρθρο 281. Επιβλαβή φάρμακα

575Άρθρο

576Άρθρο 285. Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών

579Άρθρο 286. Παραβίαση κανόνων οικοδομικής

581Άρθρο 287. ?

581Άρθρο 288. Παρεμπόδιση αποτροπής κοινού κινδύνου και παράλειψη οφειλόμενης βοήθειας

581Άρθρο 289. Έμπρακτη μετάνοια και δικαστική άφεση της ποινής

ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ι. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

585Άρθρο 290. Επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία

587Άρθρο 290Α. Επικίνδυνη οδήγηση

590Άρθρο 291. Επικίνδυνες παρεμβάσεις στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς, πλοίων και αεροσκαφών

594Άρθρο 292. Παρακώλυση συγκοινωνιών

ΙΙ.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

595Άρθρο 292Α. Εγκλήματα κατά της ασφάλειας των τηλεφωνικών επικοινωνιών.

598Άρθρο 292Β. Παρακώλυση λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων

599Άρθρο 292Γ

599Άρθρο 292Δ. Προσβολές του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών του κοινού

600Άρθρο 292Ε. Παρακώλυση των τηλεπικοινωνιών

600Άρθρο 293. Παρακώλυση της λειτουργίας άλλων κοινωφελών εγκαταστάσεων

601Άρθρο

601Άρθρο 298. Έμπρακτη μετάνοια και δικαστική άφεση της ποινής

ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ

Ι. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΒΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

603Άρθρο 299. Ανθρωποκτονία με δόλο

606Άρθρο 300. Ανθρωποκτονία κατ’ απαίτηση

607Άρθρο 301. Συμμετοχή σε αυτοκτονία

607Άρθρο 302. Ανθρωποκτονία από αμέλεια

612Άρθρο 303. Παιδοκτονία

II. ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ

614Άρθρο 304. Διακοπή της κύησης

616Άρθρο 304A. Σωματική βλάβη εμβρύου ή νεογνού

617Άρθρο 305. ?

ΙΙΙ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

617Άρθρο 306. Έκθεση

620Άρθρο 307. Παράλειψη προσφοράς βοήθειας

ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

623Άρθρο 308. Σωματική βλάβη

627Άρθρο 309. Επικίνδυνη σωματική βλάβη

629Άρθρο 310. Βαριά σωματική βλάβη

631Άρθρο 311. Θανατηφόρα σωματική βλάβη

632Άρθρο 312. Σωματική βλάβη αδυνάμων ατόμων

634Άρθρο 313. Συμπλοκή

635Άρθρο 314. Σωματική βλάβη από αμέλεια

639Άρθρο 315. ?

639Άρθρο 315Α. Εγκλήματα κατά της σωματικής ακεραιότητας υπαλλήλου - Ιδιαίτερα επιβαρυντική περίσταση

ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

641Άρθρα

ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

643Άρθρο 322. Αρπαγή

646Άρθρο 322Α, 322Β, 322Γ,

646Άρθρο 323Α. Εμπορία ανθρώπων

652Άρθρο 323Β. ?

652Άρθρο 324. Αρπαγή ανηλίκων

654Άρθρο 325. Παράνομη κατακράτηση

656Άρθρο

656Άρθρο 330. Παράνομη βία

659Άρθρο 331. Αυτοδικία

661Άρθρο 332. ?

661Άρθρο 333. Απειλή

663Άρθρο 334. Διατάραξη οικιακής ειρήνης

664Άρθρο 335. ?

ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ

665Άρθρο 336. Βιασμός

670Άρθρο 337. Προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας

673Άρθρο 338. Κατάχρηση ανικάνου προς αντίσταση

675Άρθρο 339. Γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους ή ενώπιον τους

680Άρθρο 340. Γενική διάταξη

680Άρθρο 341. ?

680Άρθρο 342. Κατάχρηση ανηλίκων

683Άρθρο 343. Κατάχρηση σε γενετήσια πράξη

684Άρθρο 344. Έγκληση

687Άρθρο 345. Γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών

688Άρθρο

688Άρθρο 348. Διευκόλυνση προσβολών της ανηλικότητας

689Άρθρο 348Α. Πορνογραφία ανηλίκων

693Άρθρο 348Β. Προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους

694Άρθρο 348Γ. Πορνογραφικές παραστάσεις ανηλίκων

695Άρθρο 348Δ. Γενική Διάταξη

695Άρθρο 349. Μαστροπεία

697Άρθρο 350. ?

698Άρθρο 350Α. Ευνοϊκά μέτρα

698Άρθρο 351. Σωματεμπορία

698Άρθρο 351Α. Ασέλγεια με ανήλικο έναντι αμοιβής

699Άρθρο 352. ?

699Άρθρο 352Α. Ψυχοδιαγνωστική εξέταση και θεραπεία του δράστη και του θύματος εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής

701Άρθρο 352Β. Προστασία της ιδιωτικής ζωής του ανήλικου θύματος

701Άρθρο 353. Προσβολή γενετήσιας ευπρέπειας

ΕΙΚΟΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

705Άρθρο 354. Διατάραξη της οικογενειακής τάξης

706Άρθρο 355. ?

706Άρθρο 356. Διγαμία

706Άρθρο 357. ?

706Άρθρο 358. Παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής

710Άρθρο 359. Εγκατάλειψη εγκύου

710Άρθρο 360. Παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου

712Άρθρο 360Α. Παραβάσεις σχετικά με την υιοθεσία ανηλίκου

ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

715Άρθρο 361. Εξύβριση

716Άρθρο 361Α-361Β

716Άρθρο 362. Δυσφήμηση

718Άρθρο 363. Συκοφαντική Δυσφήμηση

722Άρθρο 364. ?

722Άρθρο 365. Προσβολή μνήμης νεκρού

722Άρθρο 366. Γενικές διατάξεις

724Άρθρο 367. ?

727Άρθρο 368. Έγκληση

728Άρθρο 369. Δημοσίευση καταδικαστικής απόφασης

ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

729Άρθρο 370. Παραβίαση απορρήτου εγγράφων

730Άρθρο 370Α. Παραβίαση του απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας

737Άρθρο 370Β. Παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών ή σε δεδομένα

739Άρθρο 370Γ. ?

740Άρθρο 370Δ. ?

742Άρθρο 370Ε. ?

742Άρθρο 371. Παραβίαση επαγγελματικής εχεμύθειας

ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

I. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

745Άρθρο 372. Κλοπή

748Άρθρο 373. ?

748Άρθρο 374. Διακεκριμένη κλοπή

750Άρθρο 374Α. Αυθαίρετη χρήση μεταφορικού μέσου

750Άρθρο 375. Υπεξαίρεση

755Άρθρο 376. ?

755Άρθρο 377. Κλοπή και υπεξαίρεση μικρής αξίας

756Άρθρο 378. Φθορά ξένης ιδιοκτησίας

758Άρθρο 379. ?

758Άρθρο 380. Ληστεία

761Άρθρο 381. Γενική Διάταξη

763Άρθρα

ΙΙ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

764Άρθρο 385. Εκβίαση

767Άρθρο 386. Απάτη

772Άρθρο 386Α. Απάτη με υπολογιστή

774Άρθρο 386Β. Απάτη Σχετική με τις Επιχορηγήσεις

775Άρθρο 387. Απάτη μικρής αξίας

775Άρθρο 388. Καταργήθηκε (ν. 4619/2019)

775Άρθρο 389. Απατηλή πρόκληση βλάβης

776Άρθρο 390. Απιστία

778Άρθρο

778Άρθρο 394. Αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος

780Άρθρο 395. Παρακώλυση συναγωνισμού

780Άρθρο 396. Δωροληψία και δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα

782Άρθρο 397. Καταδολίευση δανειστών

783Άρθρο 398. Αλιεία στην αιγιαλίτιδα ζώνη και τα εσωτερικά ύδατα

783Άρθρο

783Άρθρο 404. Τοκογλυφία

785Άρθρο 405. Γενική διάταξη

ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Μ Ε Τ Α Β Α Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ

789Άρθρο 460. ?

790Άρθρο 461. ?

790Άρθρο 462. ?

792Άρθρο 463. ?

796Άρθρο 464. ?

800Άρθρο 465. ?

804Άρθρο 466. ?

804Άρθρο 467. ?

804Άρθρο 468. ?

805Άρθρο 469. ?

807Αλφαβητικό ευρετήριο

Κριτικές

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική
ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!

Δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα με αγορές > 30€

ΒΙΒΛΙΑ ΧΕΡΙ ΜΕ ΧΕΡΙ

Γιατί τα βιβλία πρέπει να είναι φτηνά!

ΕΩΣ 6 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

Μέχρι 6 άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα!