Βυζαντινή ιστορία 324-1071 (Δεμένο)

Έκπτωση
30%
49211
Εκδόσεις: Δωδώνη
Σελίδες:654
Ημερομηνία Έκδοσης:1/1/1989


Εξαντλημένο από τον Εκδοτικό Οίκο


[...] Το βιβλίο απευθύνεται προς τους μελετητάς της Βυζαντινής Ιστορίας, τους σπουδαστάς και το ευρύτερον αναγνωστικόν κοινόν. Στηρίζεται επί της διεθνούς βιβλιογραφίας και προϋποθέτει την άμεσον χρήσιν των πηγών. Απευθυνόμενος προς Έλληνας αναγνώστας, έκρινα αναγκαίον να παράσχω βραχέα δείγματα των μεσαιωνικών κειμένων δια της παραθέσεως καιρίων αποσπασμάτων. Κατά τον αυτόν τρόπον προσεπάθησα να αποτυπώσω τον χώρον, εντός του οποίου ανεπτύχθη η κυβερνητική, διοικητική και στρατιωτική ενέργεια του Βυζαντίου. Οι λεπτομερείς χάρται στηρίζονται βεβαίως και εις παλαιοτέρας εργασίας, αλλ εν πολλοίς νεωτερίζουν. Ιδιαιτέρως πρέπει να τονισθεί ενταύθα ότι κατεβλήθη φροντίς να καταχωρισθεί το ειλημμένον εκ της Ελληνικής παραδόσεως ακραιφνές ονοματολογικόν υλικόν. Δια πρώτην δε φοράν αναγράφονται επί του χάρτου τα παραδιδόμενα υπό των πηγών Ελληνικά ονόματα των μη Ελληνικών περιοχών του Ρωμαϊκού Κράτους. [...]

Από τα ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ του βιβλίου


΄
Συγγραφέας:
Ζακυθηνός, Διονύσιος
Εκδότης:
Δωδώνη
Σελίδες:
654
ISBN:
9789602485682
Ημερομηνία Έκδοσης:
1/1/1989

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική