Κυπριακό Δίκαιο Πώλησης Αγαθών και Προστασία Καταναλωτή

Έκπτωση
10%
Τιμή Εκδότη: 80.00
72.00
Τιμή Πρωτοπορίας
+
571700
Σελίδες:692
Ημερομηνία Έκδοσης:01/01/2016
ISBN:9789605625559
Διαθεσιμότητα στα βιβλιοπωλεία μας
Αθήνα:
Με παραγγελία σε 2-5 εργάσιμες ημέρες
Θεσσαλονίκη:
Με παραγγελία σε 2-5 εργάσιμες ημέρες
Πάτρα:
Με παραγγελία σε 2-5 εργάσιμες ημέρες

Περιγραφή

Το έργο Κυπριακό Δίκαιο Πώλησης Αγαθών και Προστασία Καταναλωτή στοχεύει να δώσει στον αναγνώστη μία ολοκληρωμένη εικόνα του κυπριακού δικαίου πώλησης αγαθών και της προστασίας που παρέχεται στον αγοραστή όπου αυτός ενεργεί ως καταναλωτής.

Το σύγγραμμα χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο αφορά στην πώληση αγαθών και το δεύτερο στην προστασία του καταναλωτή στον βαθμό που αυτή αφορά την πώληση αγαθών. Σε σχέση με το πρώτο μέρος του βιβλίου (πώληση αγαθών), όπου η νομολογία των δικαστηρίων της Κύπρου δεν κάλυπτε ένα συγκεκριμένο θέμα ή υστερούσε, έχει συμπληρωθεί με νομολογία η οποία προέρχεται από το Κοινοδίκαιο (κυρίως την Αγγλία). Αν και η κυπριακή νομολογία είναι πλούσια σε ό,τι αφορά την πώληση αγαθών, αυτό δεν ισχύει σε ό,τι αφορά το δίκαιο της προστασίας του καταναλωτή. Έτσι στο δεύτερο μέρος του βιβλίου έχουν συμπεριληφθεί σχεδόν όλες οι αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και αγγλικές αποφάσεις οι οποίες αφορούν τις αντίστοιχες αγγλικές νομοθεσίες.

Το έργο συμπληρώνεται με παράρτημα με 31 υποδείγματα και check list διαιτησίας μέσω της ΥΑΠΚ με βάση τον Ν 148(Ι)/2015 που συμπληρώνουν το έργο και το καθιστούν πολύτιμο εργαλείο για τον δικηγόρο.

Οι διεξοδικοί κατάλογοι αποφάσεων και νομοθεσίας βοηθούν τον αναγνώστη στον γρήγορο εντοπισμό των πληροφοριών που αναζητά και μαζί με το αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο, διευκολύνουν σημαντικά την έρευνα και τη χρήση του βιβλίου.

Το έργο απευθύνεται προς τον φοιτητή, τον δικηγόρο, τον δικαστή και τον ακαδημαϊκό ο οποίος θέλει να έχει εις βάθος γνώση του θέματος.

ΜΕΡΟΣ Α


ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ
1. Εισαγωγή Σελ. 4
1.1. Ιστορία της πώλησης αγαθών στην Κύπρο Σελ. 4
1.2. Η πώληση αγαθών στην Κύπρο σήμερα Σελ. 6
2. Απαιτούμενες προϋποθέσεις εφαρμογής του ΠΑΝ 1994 Σελ. 7
2.1. Δεσμευτική σύμβαση Σελ. 9
2.1.1. Τρόποι δημιουργίας Σελ. 9
2.1.2. Προϋποθέσεις του περί συμβάσεων Νόμου Σελ. 9
Α. Κατάρτιση συμφωνίας Σελ. 9
B. Ελεύθερη συναίνεση μερών ικανών προς το συμβάλλεσθαι Σελ. 10
Γ. Νόμιμη αντιπαροχή και νόμιμος σκοπός Σελ. 10
Δ. Μη χαρακτηρισμός από το Νόμο της συμφωνίας ως άκυρης Σελ. 11
2.2. Δεν πρέπει να εξαιρείται η εφαρμογή του ΠΑΝ Σελ. 11
2.2.1. Εγχώριες συμφωνίες πώλησης Σελ. 11
2.2.2. Διεθνείς συμφωνίες πώλησης Σελ. 11
2.2.3. Ρήτρα διαιτησίας Σελ. 14
2.3. Πρέπει με βάση τη σύμβαση να μεταβιβάζεται ή να συμφωνείται να μεταβιβαστεί η «κυριότητα» των αγαθών Σελ. 15
2.3.1. Τίτλος, κυριότητα και δικαίωμα σε αγαθά Σελ. 15
2.3.2. Είδη σύμβασης πώλησης και χρόνος μεταβίβασης της κυριότητας Σελ. 17
Α. Απόλυτη σύμβαση - «Πώληση» Σελ. 17
Β. Σύμβαση πώλησης αγαθών υπό όρους - «Συμφωνία πώλησης» Σελ. 17
Γ. Συμφωνία πώλησης ή επιστροφής Σελ. 18
2.4. Η πώληση θα πρέπει να γίνεται έναντι τιμήματος Σελ. 19
2.4.1. Καθορισμός του τιμήματος Σελ. 20
2.4.2. Ανταλλαγή Σελ. 22
2.5. Το τίμημα πρέπει να προσφέρεται για πώληση αγαθών ως αυτά ορίζονται στον ΠΑΝ Σελ. 23
2.5.1. Κατηγορίες αγαθών που εμπίπτουν στον ΠΑΝ Σελ. 23
Α. Υπάρχοντα αγαθά Σελ. 24
Β. Μέλλοντα αγαθά Σελ. 24
Γ. Αγαθά των οποίων η απόκτηση εξαρτάται από γεγονός Σελ. 25
2.5.2. Αγαθά τα οποία καλύπτονται από τον ΠΑΝ Σελ. 26
Α. Χρεώγραφα και μετοχές Σελ. 27
Β. Ασυγκόμιστη σοδειά και χλόη και πράγματα που συνδέονται ή αποτελούν μέρος του εδάφους Σελ. 28
Γ. Κάθε είδος κινητής περιουσίας Σελ. 32
(i) Λογισμικά Σελ. 32
(ii) Ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, γκαζι Σελ. 33
(iii) Ζώα Σελ. 34
(iv) Σπόροι για σπορά Σελ. 35
(v) Ανθρώπινα όργανα, αίμα και άλλα αγαθά των οποίων η πώληση είναι παράνομη Σελ. 35
3. Πώληση με πλειστηριασμό Σελ. 36
3.1. Τι αποτελεί πώληση με πλειστηριασμό Σελ. 36
3.2. Νομικές σχέσεις σε έναν πλειστηριασμό Σελ. 38
3.3. Δικαίωμα πλειοδοσίας του πωλητή Σελ. 38
3.4. Πλειστηριασμοί «χωρίς επιφύλαξη» Σελ. 39
3.5. Εικονικές πλειοδοσίες Σελ. 40
3.6. Πλειστηριασμός και εκτέλεση αποφάσεων Σελ. 40
4. Άλλες συναλλαγές και σύγκρισή τους με την «πώληση αγαθών» Σελ. 41
4.1. Ανταλλαγή αγαθών Σελ. 42
4.2. Σύμβαση παροχής υπηρεσιών Σελ. 42
4.3. Αντιπροσώπευση Σελ. 43
4.4. Παρακαταθήκη Σελ. 44
4.5. Ενεχυρίαση Σελ. 46
4.6. Απλή επιβάρυνση Σελ. 47
4.7. Υποθήκη κινητής περιουσίας Σελ. 47
4.8. Επίσχεση Σελ. 48
4.9. Δωρεά Σελ. 48
4.10. Χρησιδάνειο Σελ. 48
4.11. Ενοικιαγορά Σελ. 49
1. Εισαγωγή Σελ. 52
2. Συγκεκριμένα και ανεξακρίβωτα αγαθά Σελ. 52
2.1. Συγκεκριμένα αγαθά Σελ. 53
2.2. Ανεξακρίβωτα αγαθά Σελ. 53
3. Μεταβίβαση κυριότητας Σελ. 55
3.1. Σημασία μεταβίβασης της κυριότητας Σελ. 55
3.2. Ο χρόνος μεταβίβασης της κυριότητας Σελ. 58
3.2.1. Μεταβίβαση κυριότητας σε σύμβαση πώλησης συγκεκριμένων αγαθών Σελ. 59
Α. Συγκεκριμένα αγαθά σε παραδόσιμη κατάσταση - Άρθρο 20 Σελ. 59
Β. Συγκεκριμένα αγαθά που δεν είναι σε παραδόσιμη κατάσταση - Άρθρο 21 Σελ. 61
Γ. Συγκεκριμένα αγαθά που είναι σε παραδόσιμη κατάσταση αλλά ο πωλητής πρέπει να πράξει κάτι για τον καθορισμό του τιμήματος - Άρθρο 22 Σελ. 62
Δ. Αγαθά που στάλθηκαν για έγκριση ή για πώληση ή επιστροφή - Άρθρο 24 Σελ. 63
(i) Ο αγοραστής εκδηλώσει την έγκριση ή την αποδοχή του στον πωλητή ή προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που υιοθετεί τη συναλλαγή Σελ. 63
(ii) Σε περίπτωση που συμφωνήθηκε χρόνος, εάν ο αγοραστής κρατήσει τα αγαθά πέραν του συμφωνηθέντος χρόνου χωρίς να δώσει ειδοποίηση απόρριψης και σε περίπτωση που δεν συμφωνήθηκε χρόνος, εάν ο αγοραστής κρατήσει τα αγαθά πέραν εύλογου χρόνου χωρίς να δώσει ειδοποίηση απόρριψης Σελ. 65
3.2.2. Μεταβίβαση κυριότητας σε σύμβαση πώλησης ανεξακρίβωτων αγαθών Σελ. 66
Α. Υπαγωγή αγαθών με παράδοση Σελ. 69
Β. Υπαγωγή αγαθών τα οποία είναι μέρος μεγαλύτερης ποσότητας Σελ. 73
(i) Όπου μεγαλύτερη ποσότητα ταυτόσημων αγαθών μειώνεται στη συμβατική ποσότητα Σελ. 73
(ii) Εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησία αγαθών Σελ. 74
Γ. Συγκατάθεση Σελ. 76
3.3. Επιφύλαξη δικαιώματος διάθεσης Σελ. 77
3.3.1. Επιφύλαξη δικαιώματος διάθεσης με έκδοση φορτωτικής Σελ. 77
3.3.2. Επιφύλαξη δικαιώματος διάθεσης με ρήτρα παρακράτησης κυριότητας Σελ. 81
Α. Τι είναι η ρήτρα παρακράτησης κυριότητας Σελ. 81
Β. Ενσωμάτωση της ρήτρας παρακράτησης κυριότητας Σελ. 84
Γ. Νομική ισχύς της απλής ρήτρας παρακράτησης κυριότητας Σελ. 87
(i) Ανάμιξη με άλλα αγαθά Σελ. 88
(ii) Κατασκευή άλλων αγαθών Σελ. 88
(iii) Αγαθά προσκολλημένα στο έδαφος Σελ. 89
(iv) Μεταπώληση Σελ. 89
Δ. Νομική υπόσταση της σύνθετης ρήτρας παρακράτησης κυριότητας Σελ. 89
(i) Ρήτρα τύπου Romalpa Σελ. 90
(ii) Ρήτρα όλων των οφειλομένων Σελ. 92
Ε. Εγγραφή της ρήτρας παρακράτησης κυριότητας ως επιβάρυνση Σελ. 92
1. Κίνδυνος Σελ. 95
1.1. Tι είναι ο κίνδυνος Σελ. 95
1.2. Μεταβίβαση κινδύνου Σελ. 96
1.3. Επιφυλάξεις στον κανόνα Σελ. 99
1.3.1. Καθυστέρηση στην παράδοση Σελ. 99
1.3.2. Όπου ο αγοραστής ή ο πωλητής ενεργούν ως θεματοφύλακες Σελ. 101
2. Αδυναμία εκτέλεσης της σύμβασης Σελ. 102
2.1. Ματαίωση Σελ. 102
2.1.1. Ματαίωση σε σχέση με συγκεκριμένα αγαθά Σελ. 103
2.1.2. Ματαίωση σε σχέση με ανεξακρίβωτα ή μέλλοντα αγαθά Σελ. 104
2.1.3. Συνέπειες ματαίωσης Σελ. 108
2.1.4. Ρήτρες ανωτέρας βίας ("Force Majeure Clauses") Σελ. 109
2.2. Πλάνη Σελ. 110
2.2.1. Πλάνη σε σχέση με συγκεκριμένα αγαθά Σελ. 111
2.2.2. Πλάνη σε σχέση με ανεξακρίβωτα ή μέλλοντα αγαθά Σελ. 112
2.2.3. Συνέπειες πλάνης Σελ. 113
1. Νemo dat quod non habet Σελ. 115
2. Εξαιρέσεις Σελ. 118
2.1. Πώληση με εξουσιοδότηση του ιδιοκτήτη Σελ. 118
2.1.1. Κώλυμα του ιδιοκτήτη να αρνηθεί την εξουσιοδότηση του πωλητή να πωλήσει τα αγαθά Σελ. 119
Α. Κώλυμα λόγω συμπεριφοράς Σελ. 120
Β. Κώλυμα λόγω αμέλειας Σελ. 123
2.2. Πώληση από εμπορικό αντιπρόσωπο με τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη Σελ. 124
2.2.1. O εμπορικός αντιπρόσωπος και η συνηθισμένη διεξαγωγή των εργασιών του Σελ. 124
2.2.2. Συγκατάθεση του ιδιοκτήτη για κατοχή των αγαθών από τον εμπορικό αντιπρόσωπο Σελ. 126
2.2.3. Έγγραφα τίτλου επί των αγαθών Σελ. 128
2.2.4. Η πώληση από τον εμπορικό αντιπρόσωπο Σελ. 128
2.2.5. Ο αγοραστής και το βάρος απόδειξης Σελ. 128
2.3. Πώληση από πρόσωπο που κατέχει αγαθά δυνάμει ακυρώσιμης σύμβασης Σελ. 129
2.3.1. Τρόπος και χρόνος ακύρωσης Σελ. 130
2.3.2. Βάρος απόδειξης Σελ. 131
2.3.3. Σχέση με άκυρες συμβάσεις και άλλες εξαιρέσεις Σελ. 131
2.4. Αγοραστής που έχει κατοχή των αγαθών μετά την πώληση Σελ. 132
2.4.1. Πρόσωπο που αγόρασε ή συμφώνησε να αγοράσει αγαθά Σελ. 133
2.4.2. Αποκτά τα αγαθά ή τα έγγραφα τίτλου επί των αγαθών με τη συγκατάθεση του πωλητή Σελ. 134
2.4.3. Παράδοση ή μεταβίβαση αγαθών ή εγγράφων τίτλου από τον Α1 ή από εμπορικό αντιπρόσωπο του Α1 στον Α2 Σελ. 136
2.4.4. Δυνάμει οποιασδήποτε πώλησης, ενεχυρίασης ή άλλης διάθεσης Σελ. 137
2.4.5. Ο Α2 πρέπει να λαμβάνει τα αγαθά καλόπιστα και χωρίς γνώση οποιουδήποτε δικαιώματος του Ι Σελ. 138
2.4.6. Πώληση από αγοραστή όπου ο απλήρωτος πωλητής παραμένει κάτοχος των αγαθών Σελ. 138
2.5. Πωλητής που έχει κατοχή μετά την πώληση Σελ. 138
2.5.1. Πρόσωπο που πώλησε αγαθά, κατέχει ή εξακολουθεί να κατέχει τα αγαθά ή τα έγγραφα τίτλου επί των αγαθών Σελ. 139
2.5.2. Η παράδοση ή η μεταβίβαση των αγαθών ή των εγγράφων τίτλου θα πρέπει να γίνεται από τον πωλητή ή από εμπορικό αντιπρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του Σελ. 141
2.5.3. Δυνάμει οποιασδήποτε πώλησης, ενεχυρίασης ή άλλης διάθεσης αυτών Σελ. 142
2.5.4. Πρόσωπο που παραλαμβάνει αυτά καλόπιστα και χωρίς γνώση της προηγούμενης πώλησης Σελ. 143
2.5.5. Το αποτέλεσμα είναι ωσάν το πρόσωπο που παραδίδει ή μεταβιβάζει ήταν ρητά εξουσιοδοτημένο από τον ιδιοκτήτη Σελ. 143
2.5.6. Σχέση μεταξύ άρθρου 30(1) και άρθρου 30(2) Σελ. 143
2.5.7. Επαναπώληση από απλήρωτο πωλητή ο οποίος παραμένει κάτοχος των αγαθών Σελ. 144
2.6. Πώληση από συνιδιοκτήτη Σελ. 145
2.7. Πώληση σε ανοικτή αγορά (Market Overt) Σελ. 145
2.7.1. Τι αποτελεί ανοικτή αγορά Σελ. 146
2.7.2. Τρόπος που πρέπει να γίνεται η πώληση Σελ. 147
2.8. Κώλυμα λόγω δεδικασμένου Σελ. 148
2.9. Άλλες εξαιρέσεις Σελ. 149
2.9.1. Εξαιρέσεις με βάση τον περί συμβάσεων Νόμο Σελ. 149
Α. Παρακαταθήκη Σελ. 150
Β. Αγαθά που απωλέσθηκαν Σελ. 150
Γ. Ενεχυρίαση Σελ. 150
2.9.2. Δόλια μεταβίβαση Σελ. 151
2.9.3. Διαχειρίσεις κληρονομιών, διαχειρίσεις εταιρειών, εκκαθαρίσεις και πτωχεύσεις Σελ. 154
Α. Ο περί διαχείρισης κληρονομιών αποθανόντων Νόμος (Κεφ. 189) Σελ. 154
Β. Ο περί εταιρειών Νόμος (Κεφ. 113) Σελ. 155
Γ. Ο περί πτώχευσης Νόμος (Κεφ. 5) Σελ. 155
2.9.4. Δόλια προτίμηση Σελ. 156
2.9.5. Επίσχεση αγαθών Σελ. 156
2.9.6. Εκτέλεση αποφάσεων Σελ. 157
Α. Ένταλμα κινητής περιουσίας Σελ. 157
Β. Εκτέλεση αποφάσεων σε σχέση με εταιρείες υπό εκκαθάριση ή πτωχεύσαντες Σελ. 160
Γ. Κατάσχεση ιδιοκτησίας στα χέρια τρίτου Σελ. 161
1. Εισαγωγή Σελ. 163
2. Μέθοδοι παράδοσης Σελ. 165
2.1. Φυσική παράδοση Σελ. 166
2.2. Εξ επαγωγής παράδοση Σελ. 167
3. Τόπος παράδοσης Σελ. 169
4. Χρόνος παράδοσης Σελ. 169
4.1. Ακαθόριστος χρόνος παράδοσης Σελ. 169
4.2. Καθορισμένος χρόνος παράδοσης Σελ. 171
4.3. Δικαίωμα τερματισμού Σελ. 171
5. Ποσότητα παράδοσης Σελ. 173
1. Εισαγωγή Σελ. 176
1.1. Ουσιώδεις όροι, εγγυητικές διαβεβαιώσεις και ενδιάμεσοι όροι Σελ. 176
1.2. Τερματισμός Σελ. 178
2. Καθήκοντα πωλητή Σελ. 182
2.1. Όροι ως προς τον τίτλο Σελ. 183
2.1.1. Ουσιώδης όρος Σελ. 183
A. Καλός τίτλος χωρίς δικαίωμα πώλησης Σελ. 184
Β. Κακός τίτλος χωρίς δικαίωμα πώλησης Σελ. 184
2.1.2. Εγγυητικές διαβεβαιώσεις αναφορικά με τον τίτλο Σελ. 187
Α. Ανενόχλητη κατοχή των αγαθών Σελ. 187
Β. Αγαθά ελεύθερα από εμπράγματα βάρη Σελ. 188
2.2. Πώληση κατά περιγραφή Σελ. 189
2.2.1. Λέξεις που συνιστούν περιγραφή Σελ. 190
2.2.2. Προϋποθέσεις Σελ. 192
2.2.3. Συνέπειες παράβασης Σελ. 194
2.2.4. Σχέση μεταξύ ουσιώδη όρου για την περιγραφή και ψευδών παραστάσεων Σελ. 195
2.3. Ποιότητα και καταλληλότητα των αγαθών Σελ. 196
2.3.1. Τα αγαθά πρέπει να είναι αποδεκτής ποιότητας Σελ. 198
Α. Λογικό πρόσωπο Σελ. 199
Β. Τα κριτήρια των άρθρων 16(3) και 16(4) Σελ. 199
(i) Η περιγραφή Σελ. 199
(ii) Η τιμή Σελ. 200
(iii) Η καταλληλότητα για όλους τους σκοπούς για τους οποίους τα αγαθά του συγκεκριμένου είδους συνήθως προμηθεύονται Σελ. 201
(iv) H εμφάνιση και η τελική επεξεργασία Σελ. 201
(v) Η ανυπαρξία μικροελαττωμάτων Σελ. 202
(vi) Η ασφάλεια Σελ. 202
(vii) Η ανθεκτικότητα Σελ. 203
Γ. Χρόνος που εξετάζεται η αποδεκτότητα της ποιότητας Σελ. 204
Δ. Το βάρος απόδειξης Σελ. 205
Ε. Έκταση και αυστηρότητα του άρθρου 16(2) Σελ. 205
2.3.2. Ειδικές υπερασπίσεις του πωλητή Σελ. 206
Α. Απαράδεκτη ποιότητα αγαθών στην οποία επισύρεται η προσοχή του αγοραστή πριν από τη σύναψη της σύμβασης Σελ. 206
Β. Εξέταση των αγαθών πριν από τη σύναψη της σύμβασης όταν η απαράδεκτη ποιότητά τους θα όφειλε να αποκαλυφθεί από αυτή την εξέταση Σελ. 207
2.3.3. Αγαθά που αγοράζονται για ειδικό σκοπό Σελ. 208
Α. Γνωστοποίηση του σκοπού Σελ. 209
(i) Αγαθά τα οποία έχουν ένα και μόνο σκοπό ή ένα προφανή σκοπό Σελ. 212
(ii) Αγαθά τα οποία παραβαίνουν κανονισμούς ή άδειες εκδοθείσες δυνάμει νόμων ή κανονισμών Σελ. 213
(iii) Αγαθά που δεν είναι συμβατά με αγαθά τα οποία πωλήθηκαν από τον ίδιο πωλητή Σελ. 213
Β. Αγαθά κατάλληλα για τον σκοπό για τον οποίο προμηθεύονται Σελ. 213
Γ. Ο αγοραστής θα πρέπει να βασίζεται στη δεξιότητα και κρίση του πωλητή Σελ. 214
Δ. Βάρος απόδειξης και δικογράφηση Σελ. 216
Ε. Έκταση και αυστηρότητα του άρθρου 16(6) Σελ. 217
ΣΤ. Σχέση μεταξύ των άρθρων 16(2) και 16(6) Σελ. 217
2.4. Σιωπηροί όροι σε πώληση που γίνεται βάσει δείγματος Σελ. 218
2.4.1. Το σύνολο των αγαθών θα ανταποκρίνεται στο δείγμα ως προς την ποιότητα Σελ. 219
2.4.2. Τα αγαθά θα είναι απαλλαγμένα από οποιοδήποτε ελάττωμα που καθιστά την ποιότητά τους απαράδεκτη και το οποίο δεν θα ήταν φανερό μετά από εύλογη εξέταση του δείγματος Σελ. 220
2.4.3. Περιγραφή και δείγμα Σελ. 221
2.5. Άλλα καθήκοντα Σελ. 222
3. Καθήκοντα αγοραστή Σελ. 222
4. Contra proferentem, ερμηνεία όρων και ρήτρες εξαίρεσης Σελ. 224
4.1. Contra proferentem και ερμηνεία όρων Σελ. 224
4.2. Ρήτρες εξαίρεσης Σελ. 225
4.3. Όροι εξαίρεσης που αφορούν τα άρθρα 14 μέχρι 17 του ΠΑΝ Σελ. 226
1. Το δικαίωμα απόρριψης Σελ. 230
1.1. Εισαγωγή Σελ. 230
1.2. Πότε χάνεται το δικαίωμα απόρριψης Σελ. 231
1.2.1. Όταν ο αγοραστής αποδεχτεί όλα τα αγαθά ή μέρος τους Σελ. 232
Α. Πώς συντελείται η αποδοχή Σελ. 232
(i) Αποδοχή των αγαθών με δήλωση ή με ενέργεια που αντίκειται στο δικαίωμα κυριότητας του πωλητή Σελ. 232
(ii) Πάροδος εύλογου χρόνου Σελ. 237
(iii) Ειδικοί παράγοντες οι οποίοι λαμβάνονται υπόψη Σελ. 238
Β. Συνέπειες αποδοχής μέρους ή όλων των αγαθών Σελ. 241
1.2.2. Όταν η σύμβαση αφορά συγκεκριμένα αγαθά των οποίων η κυριότητα έχει περιέλθει στον αγοραστή Σελ. 242
1.2.3. Συμβατικός περιορισμός ή αποκλεισμός δικαιώματος απόρριψης Σελ. 244
1.2.4. Παραίτηση δικαιώματος τερματισμού και επιβεβαίωση της σύμβασης Σελ. 244
Α. Παραίτηση δικαιώματος Σελ. 244
Β. Επιβεβαίωση της σύμβασης Σελ. 245
1.3. Δικαίωμα μερικής απόρριψης Σελ. 246
2. Τμηματικές παραδόσεις Σελ. 248
2.1. Όπου δεν έχουν συμφωνηθεί τμηματικές παραδόσεις Σελ. 248
2.2. Όπου έχουν συμφωνηθεί τμηματικές παραδόσεις Σελ. 248
2.2.1. Σύμβαση πλήρους εκπλήρωσης Σελ. 249
2.2.2. Διαιρετή σύμβαση Σελ. 250
3. Αγωγή για αποζημιώσεις Σελ. 253
3.1. Αποζημιώσεις για μη παράδοση Σελ. 254
3.1.1. Διαθέσιμη αγορά Σελ. 254
3.1.2. Μη διαθέσιμη αγορά Σελ. 257
3.1.3. Προκαταβολική παράβαση Σελ. 257
3.2. Παράβαση εγγυητικής διαβεβαίωσης Σελ. 260
3.2.1. Καθυστέρηση στην παράδοση Σελ. 262
3.2.2. Παράδοση ελαττωματικών αγαθών Σελ. 263
3.3. Ειδικές αποζημιώσεις Σελ. 265
3.4. Μετριασμός Σελ. 266
3.5. Άλλες αξιώσεις για αποζημιώσεις Σελ. 267
4. Επιστροφή του τιμήματος και υπερασπίσεις σε αγωγή για το τίμημα Σελ. 268
4.1. Επιτροφή του τιμήματος Σελ. 268
4.2. Δικογράφηση και υπεράσπιση αγωγής για το τίμημα Σελ. 270
5. Ειδική εκτέλεση Σελ. 272
5.1. Διακριτική ευχέρεια έκδοσης διατάγματος σε σχέση με συγκεκριμένα ή εξακριβωμένα αγαθά Σελ. 273
5.2. Αίτηση του αγοραστή Σελ. 274
6. Τόκος Σελ. 275
7. Θεραπείες σε καταναλωτικές συμβάσεις Σελ. 276
1. Εισαγωγή Σελ. 277
2. Προσωποπαγείς θεραπείες Σελ. 278
2.1. Άρνηση αποδοχής της παράδοσης των αγαθών Σελ. 279
2.1.1. Καθυστέρηση αποδοχής Σελ. 279
2.1.2. Άρνηση αποδοχής Σελ. 280
Α. Διαθέσιμη αγορά Σελ. 282
Β. Mη διαθέσιμη αγορά Σελ. 282
Γ. Προκαταβολική παράβαση Σελ. 284
Δ. Μετριασμός Σελ. 285
2.2. Το τίμημα Σελ. 286
2.2.1. Όπου η κυριότητα έχει μεταβιβαστεί Σελ. 288
2.2.2. Όπου το τίμημα είναι πληρωτέο σε ορισμένη μέρα Σελ. 289
2.2.3. Αγωγή για το τίμημα και τερματισμός Σελ. 290
2.2.4. Αγωγή για το τίμημα και δικογράφηση Σελ. 291
2.2.5. Πρόσθετη ζημία Σελ. 292
2.3. Ειδικές ζημίες και τόκος Σελ. 292
2.3.1. Ειδική ζημία Σελ. 292
2.3.2. Τόκος Σελ. 292
3. Πραγματοπαγείς θεραπείες Σελ. 295
3.1. Δικαίωμα επίσχεσης Σελ. 295
3.1.1. Πότε υφίσταται Σελ. 295
3.1.2. Πότε δεν υφίσταται Σελ. 297
3.2. Ανακοπή εν διαμετακομίσει Σελ. 300
3.2.1. Πότε υφίσταται Σελ. 300
3.2.2. Πότε δεν υφίσταται Σελ. 303
3.3. Δικαίωμα επαναπώλησης των αγαθών Σελ. 304
3.3.1. Φθαρτά ή άλλα αγαθά Σελ. 305
3.3.2. Ρητή επιφύλαξη δικαιώματος επαναπώλησης Σελ. 307
3.3.3. Άλλες περιπτώσεις Σελ. 307
3.3.4. Υπολογισμός αποζημιώσεων Σελ. 307
3.4. Ρήτρα παρακράτησης κυριότητας Σελ. 308
ΜΕΡΟΣ B
ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
1. Εισαγωγή Σελ. 313
1.1. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση Σελ. 313
1.2. Στην Κύπρο Σελ. 315
2. Ερμηνεία της έννοιας του καταναλωτή Σελ. 317
2.1. Έννοια του καταναλωτή Σελ. 317
2.2. Ερμηνεία Σελ. 317
2.2.1. Φυσικό πρόσωπο Σελ. 320
2.2.2. Πρέπει να ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην επαγγελματική του δραστηριότητα Σελ. 320
Α. Εφαρμοστέες αρχές Σελ. 321
(i) Πότε θεωρείται ότι ενεργεί εντός ή εκτός της επαγγελματικής του δραστηριότητας Σελ. 321
(ii) Πότε θεωρείται ότι ο σκοπός της σύμβασης σχετίζεται με την επαγγελματική δραστηριότητα Σελ. 323
(iii) Κάθε περίπτωση εξαρτάται μόνο από τα δικά της γεγονότα Σελ. 323
Β. Όπου ενεργεί για διπλό σκοπό Σελ. 323
(i) Η επαγγελματική χρήση πρέπει να είναι αμελητέα Σελ. 324
(ii) Όπου η επαγγελματική χρήση είναι αμελητέα, ο αγοραστής πρέπει με τη συμπεριφορά του να μην έδωσε αντίθετη εντύπωση στον πωλητή Σελ. 326
2.3. Συμβάσεις εγγύησης Σελ. 327
2.4. Αυτεπάγγελτη εξέταση Σελ. 328
1. Εισαγωγή Σελ. 330
2. Ο περί των δικαιωμάτων των καταναλωτών Νόμος του 2013 Σελ. 330
2.1. Γενικό δικαίωμα πληροφόρησης Σελ. 330
2.2. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 331
2.3. Εξ αποστάσεως συμβάσεις και συμβάσεις συναφθείσες εκτός εμπορικού καταστήματος Σελ. 332
2.3.1. Έννοια εξ αποστάσεως σύμβασης Σελ. 332
2.3.2. Έννοια σύμβασης συναφθείσας εκτός εμπορικού καταστήματος Σελ. 333
2.3.3. Σύμβαση δεν μπορεί να θεωρείται τόσο εξ αποστάσεως σύμβαση όσο και συναφθείσα εκτός εμπορικού καταστήματος Σελ. 336
2.4. Υποχρεωτικές πληροφορίες σε εξ αποστάσεως συμβάσεις ή συμβάσεις συναφθείσες εκτός εμπορικού καταστήματος Σελ. 336
2.4.1. Τυπικές απαιτήσεις για συμβάσεις συναφθείσες εκτός εμπορικού καταστήματος Σελ. 340
2.4.2. Τυπικές απαιτήσεις για εξ αποστάσεως συμβάσεις Σελ. 342
2.5. Άλλες συμβάσεις Σελ. 345
2.6. Έννοια «παροχής» πληροφοριών Σελ. 346
2.7. Συνέπειες παράβασης καθήκοντος πληροφόρησης Σελ. 347
3. Συμβάσεις πώλησης αγαθών με πίστωση Σελ. 349
3.1. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 350
3.2. Πληροφορίες σε διαφήμιση Σελ. 352
3.3. Πληροφορίες πριν από τη σύναψη της σύμβασης Σελ. 354
3.4. Πληροφορίες μετά τη σύναψη της σύμβασης Σελ. 358
4. Αναγραφή των τιμών σε προϊόντα που προσφέρονται σε καταναλωτές Σελ. 361
1. Εισαγωγή Σελ. 364
2. Φύση του δικαιώματος Σελ. 364
3. Εφαρμογή Σελ. 365
3.1. Σε εξ αποστάσεως συμβάσεις και σε συμβάσεις συναφθείσες εκτός εμπορικού καταστήματος Σελ. 365
3.2. Σε συμβάσεις πίστωσης Σελ. 368
3.3. Εξ αποστάσεως συμβάσεις και συμβάσεις συναφθείσες εκτός εμπορικού καταστήματος που είναι παράλληλα και συμβάσεις πίστωσης Σελ. 368
4. Άσκηση του δικαιώματος Σελ. 369
4.1. Για εξ αποστάσεως συμβάσεις και συμβάσεις συναφθείσες εκτός εμπορικού καταστήματος Σελ. 369
4.2. Για συμβάσεις πίστωσης Σελ. 372
5. Παράλειψη ενημέρωσης ύπαρξης δικαιώματος υπαναχώρησης Σελ. 373
6. Αποτελέσματα άσκησης του δικαιώματος Σελ. 374
6.1. Για εξ αποστάσεως συμβάσεις και συμβάσεις συναφθείσες εκτός εμπορικού καταστήματος Σελ. 374
6.1.1. Υποχρεώσεις των μερών Σελ. 375
Α. Υποχρεώσεις του εμπόρου Σελ. 375
Β. Υποχρεώσεις του καταναλωτή Σελ. 376
(i) Επιστροφή των αγαθών Σελ. 376
(ii) Χρηματικές επιβαρύνσεις Σελ. 376
(iii) Μείωση της αξίας των αγαθών Σελ. 376
6.1.2. Αποτέλεσμα άσκησης δικαιώματος σε συνδεδεμένες συμβάσεις Σελ. 378
6.2 Για συμβάσεις πίστωσης Σελ. 380
1. Εισαγωγή Σελ. 382
2. Πεδίο εφαρμογής του N.7(I)/00 Σελ. 383
2.1. Συμβάσεις πώλησης Σελ. 383
2.2. Καταναλωτικά αγαθά Σελ. 383
2.3. Απαγόρευση εξαίρεσης του Νόμου Σελ. 383
3. Τα αγαθά πρέπει να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης Σελ. 384
3.1. Πότε τα αγαθά τεκμαίρονται ως σύμφωνα με τη σύμβαση Σελ. 385
3.2. Έλλειψη συμμόρφωσης λόγω κακής εγκατάστασης Σελ. 387
3.3. Χρόνος συμμόρφωσης Σελ. 387
3.4. Βάρος απόδειξης Σελ. 388
4. Θεραπείες Σελ. 388
4.1. Δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση Σελ. 389
4.1.1. Πραγματοποίηση επισκευής ή αντικατάστασης Σελ. 389
Α. Εντός εύλογου χρόνου και χωρίς σημαντική ενόχληση του καταναλωτή Σελ. 389
Β. Δωρεάν Σελ. 389
4.1.2. Δικαίωμα του πωλητή να αρνηθεί Σελ. 390
4.2. Προσήκουσα μείωση του τιμήματος ή υπαναχώρηση Σελ. 392
4.2.1. Προσήκουσα μείωση του τιμήματος Σελ. 392
4.2.2. Δικαίωμα υπαναχώρησης Σελ. 393
5. Υπερασπίσεις του πωλητή Σελ. 395
5.1. Όταν η έλλειψη συμμόρφωσης ήταν γνωστή στον καταναλωτή ή οφείλεται σε υλικά που προμηθεύει ο ίδιος Σελ. 395
5.2. Πάροδος προθεσμίας Σελ. 395
5.2.1. Προθεσμία Σελ. 395
Α. Χρόνος που εκδηλώθηκε η έλλειψη συμμόρφωσης Σελ. 396
Β. Χρόνος που διαπιστώθηκε η έλλειψη συμμόρφωσης Σελ. 397
5.2.2. Παραγραφή Σελ. 397
5.3. Συμβατικός περιορισμός των θεραπειών Σελ. 398
1. Εισαγωγή Σελ. 399
2. Έννοια ελαττωματικού προϊόντος Σελ. 401
2.1. Προϊόν Σελ. 402
2.2. Ασφάλεια Σελ. 402
2.2.1. Περιστάσεις που λαμβάνονται υπόψη Σελ. 403
Α. Τρόπος με τον οποίο και σκοποί για τους οποίους τέθηκε σε κυκλοφορία Σελ. 405
Β. Παροχή οδηγιών, προειδοποιήσεων ή δηλώσεων αναφορικά με κατοχή, χρήση ή κατανάλωση Σελ. 407
Γ. Χρήση σήματος ασφαλείας επί του προϊόντος Σελ. 408
Δ. Χρόνος κατά τον οποίο τέθηκε σε κυκλοφορία Σελ. 408
(i) Παραγωγός Σελ. 408
(ii) Όταν εισέρχεται σε κυκλοφορία Σελ. 408
2.2.2. Ασφάλεια μη τυποποιημένων προϊόντων Σελ. 409
3. Πρόσωπα που ευθύνονται Σελ. 410
3.1. Παραγωγός Σελ. 411
3.2. Εισαγωγέας και προμηθευτής Σελ. 412
3.3. Κοινή και κεχωρισμένη ευθύνη Σελ. 413
4. Zημία Σελ. 414
4.1. Ανακτήσιμη ζημία Σελ. 414
4.2. Μη ανακτήσιμη ζημία Σελ. 415
4.3. Περιορισμός ευθύνης Σελ. 416
4.3.1. Αποκλείεται ο περιορισμός ευθύνης Σελ. 416
4.3.2. Δυνατότητα περιορισμού ευθύνης Σελ. 417
5. Αιτιώδης συνάφεια Σελ. 417
6. Υπερασπίσεις Σελ. 418
6.1. Κατασκευή για σκοπό άλλο από οικονομικό ή επαγγελματικό Σελ. 418
6.2. Δεν έθεσε το προϊόν σε κυκλοφορία Σελ. 418
6.3. Μέρος άλλου προϊόντος Σελ. 419
6.4. Συμμόρφωση με νομοθεσία Σελ. 420
6.5. Μεταγενέστερη εμφάνιση ελαττώματος Σελ. 420
6.6. Αποκάλυψη ταυτότητας παραγωγού ή προμηθευτή Σελ. 421
6.7. Έλλειψη επιστημονικών ή τεχνικών γνώσεων όταν τέθηκε το προϊόν σε κυκλοφορία Σελ. 421
7. Προθεσμίες Σελ. 423
7.1. Τρία χρόνια από τη διαπίστωση ζημίας, ελαττώματος και ταυτότητας παραγωγού Σελ. 424
7.2. Δέκα χρόνια από τη θέση σε κυκλοφορία του προϊόντος Σελ. 424
7.3. Σχέση με τον περί παραγραφής αγώγιμων δικαιωμάτων Νόμο του 2012 Σελ. 426
1. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 427
1.1. Ερμηνείες Σελ. 428
1.2. Αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης Σελ. 429
1.3. Εξαιρέσεις Σελ. 430
1.3.1. Εξαίρεση συγκεκριμένων συμβάσεων από το Νόμο Σελ. 430
1.3.2. Εξαίρεση συγκεκριμένων όρων από το Νόμο Σελ. 430
Α. Ρήτρες που ενσωματώνονται με σκοπό τη συμμόρφωση με Νόμους ή διεθνείς συμβάσεις και εξυπακουόμενοι όροι Σελ. 430
Β. Σαφείς και κατανοητές ρήτρες ποιυ αφορούν κύριο αντικείμενο της σύμβασης, τιμή ή αντάλλαγμα Σελ. 432
(i) Σαφής και κατανοητή διατύπωση Σελ. 433
(ii) Καθορισμός κυρίου αντικειμένου της σύμβασης Σελ. 437
(iii) Αντιπροσωπευτικότητα της τιμής ή του ανταλλάγματος για τα αγαθά που πωλήθηκαν Σελ. 439
(iv) Λόγος που προσβάλλεται η ρήτρα Σελ. 441
2. Έννοια καταχρηστικότητας Σελ. 441
2.1. Παρά την απαίτηση της καλής πίστης Σελ. 442
2.1.1. Γενικά Σελ. 442
2.1.2. Παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη Σελ. 442
Α. Η διαπραγματευτική δύναμη των μερών Σελ. 443
Β. Αν ο καταναλωτής δέχθηκε οποιεσδήποτε παροτρύνσεις, για να συμφωνήσει στη ρήτρα Σελ. 443
Γ. Αν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες πωλήθηκαν ή προμηθεύτηκαν κατόπιν ειδικής παραγγελίας του καταναλωτή Σελ. 444
Δ. Δίκαιη μεταχείριση του καταναλωτή Σελ. 444
2.2. Σε βάρος του καταναλωτή Σελ. 446
2.3. Σημαντική ανισότητα στα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών Σελ. 446
2.3.1. Η ανισότητα πρέπει να είναι σημαντική Σελ. 447
2.3.2. Σύγκριση με τη θέση στην οποία θα βρισκόταν ο καταναλωτής εάν η ρήτρα δεν υπήρχε Σελ. 447
2.3.3. Η αντίδραση του καταναλωτή εάν επισυρόταν η προσοχή του στην επίδικη ρήτρα Σελ. 447
2.3.4. Οι προσωπικές περιστάσεις του καταναλωτή δεν λαμβάνονται υπόψη Σελ. 448
2.3.5. Το ζήτημα πρέπει να εξετάζεται κυρίως από νομική και όχι οικονομική οπτική γωνία Σελ. 448
A. Νομική σκοπιά Σελ. 448
B. Oικονομική σκοπιά Σελ. 450
2.3.6. Το ζήτημα εξετάζεται με αναφορά στο χρόνο σύναψης της σύμβασης Σελ. 450
2.4. Παράγοντες καταχρηστικότητας Σελ. 450
2.4.1. Φύση των αγαθών Σελ. 451
2.4.2. Περιστάσεις που περιβάλλουν τη σύναψη της σύμβασης Σελ. 451
2.4.3. Οι ρήτρες της σύμβασης Σελ. 452
2.4.4. Λαμβάνονται υπόψη όλες οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις Σελ. 453
2.4.5. Συγκεκριμένες ρήτρες Σελ. 454
Α. Ρήτρες που αναφέρονται στο παράρτημα Σελ. 454
Β. Άλλες ρήτρες Σελ. 455
3. Αμφιβολία στο νόημα μιας ρήτρας Σελ. 458
3.1. Σαφής και κατανοητός τρόπος διατύπωσης Σελ. 459
3.2. Ευνοϊκότερη ερμηνεία για τον καταναλωτή Σελ. 459
4. Χρόνος και τρόπος έγερσης του ζητήματος καταχρηστικότητας Σελ. 461
4.1. Ποιος μπορεί να εγείρει το ζήτημα της καταχρηστικότητας Σελ. 461
4.1.1. Ο καταναλωτής Σελ. 461
4.1.2. Το δικαστήριο αυτεπάγγελτα Σελ. 462
4.1.3. Ο διευθυντής της υπηρεσίας προστασίας ανταγωνισμού και καταναλωτών Σελ. 463
4.2. Χρόνος έγερσης του ζητήματος Σελ. 463
4.2.1. Πριν την έκδοση τελεσίδικης απόφασης Σελ. 463
4.2.2. Μετά την έκδοση απόφασης Σελ. 463
Α. Επιπτώσεις της αρχής του δεδικασμένου Σελ. 463
(i) Αρχή της ισοδυναμίας Σελ. 464
(ii) Αρχή της αποτελεσματικότητας Σελ. 464
B. Αφερεγγυότητα καταναλωτή Σελ. 466
4.2.3. Παραγραφή Σελ. 466
4.3. Ενώπιον ποιου δικαστηρίου μπορεί να εγερθεί η καταχρηστικότητα Σελ. 466
5. Συνέπειες διαπίστωσης καταχρηστικότητας Σελ. 467
5.1. Η ρήτρα δεν δεσμεύει τον καταναλωτή Σελ. 467
5.2. Η υπόλοιπη σύμβαση παραμένει σε ισχύ όπου είναι εφικτό Σελ. 469
5.3. Προγενέστερη διαπίστωση καταχρηστικότητας σε διαδικασία με βάση το άρθρο 9 Σελ. 470
1. Σε σχέση με εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 471
2. Σε σχέση με δικαιοδοσία Σελ. 472
3. Σε σχέση με την παράδοση Σελ. 474
3.1. Χρόνος παράδοσης Σελ. 475
3.2. Μετάθεση του κινδύνου Σελ. 476
4. Σε σχέση με έξοδα συναφή της πώλησης Σελ. 477
5. Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές Σελ. 478
5.1. Παραπλανητικές πρακτικές Σελ. 482
5.2. Επιθετικές πρακτικές Σελ. 485
5.3. Συνέπειες αθέμιτων εμπορικών πρακτικών Σελ. 485
6. O περί της γενικής ασφάλειας των προϊόντων Νόμος Σελ. 487
7. Εγγύηση από τον πωλητή Σελ. 491
8. Σε σχέση με συμβάσεις πώλησης αγαθών με πίστωση Σελ. 493
8.1. Πρόωρη εξόφληση Σελ. 493
8.2. Δικαιώματα εναντίον του πιστωτή Σελ. 495
9. Διαιτησία μέσω υπηρεσίας ανταγωνισμού και προστασίας καταναλωτών Σελ. 495
10. Ηλεκτρονική επίλυση διαφορών Σελ. 498
11. Προστασία από αρμόδιες αρχές Σελ. 499
Ι. Υπόδειγμα Ρήτρας Παρακράτησης Κυριότητας Σελ. 503
ΙΙ. Δικόγραφο υπεράσπισης και ανταπαίτησης αγοραστή με επίκληση τη ματαίωση της σύμβασης πώλησης Σελ. 504
ΙΙΙ. Δικόγραφο υπεράσπισης και ανταπαίτησης πωλητή σε περίπτωση πλάνης ως προς το αντικείμενο της σύμβασης πώλησης Σελ. 506
IV. Αγωγή ιδιοκτήτη αγαθών για ιδιοποίηση Σελ. 508
V. Υπερασπίσεις nemo dat quod non habet πωλητή και αγοραστή όταν ο ιδιοκτήτης αξιώνει την ιδιοκτησία αγαθών τα οποία πωλήθηκαν Σελ. 509
VI. Αγωγή από αγοραστή για παράβαση ουσιώδους όρου αναφορικά με τον τίτλο των αγαθών Σελ. 511
VΙI. Αγωγή από αγοραστή για παράβαση εγγυητικών διαβεβαιώσεων αναφορικά με τον τίτλο των αγαθών Σελ. 512
VΙΙI. Αγωγή από αγοραστή για παράβαση όρου ο οποίος αφορά την περιγραφή των αγαθών Σελ. 514
ΙΧ. Αγωγή από αγοραστή για παράβαση όρου ο οποίος αφορά την ποιότητα των αγαθών Σελ. 516
Χ. Υπεράσπιση πωλητή σε αξίωση εναντίον του για παράβαση όρου ο οποίος αφορά την ποιότητα των αγαθών Σελ. 518
ΧΙ. Αγωγή και Αίτηση από αγοραστή για ειδική εκτέλεση της σύμβασης πώλησης Σελ. 519
ΧΙΙ. Αγωγή πωλητή για το τίμημα Σελ. 522
ΧΙΙΙ. Αγωγή από καταναλωτή για παράβαση του καθήκοντος πληροφόρησης στη βάση παράβασης σύμβασης Σελ. 524
ΧΙV. Αγωγή από καταναλωτή για παράβαση του καθήκοντος πληροφόρησης στη βάση αμέλειας ή απάτης Σελ. 526
ΧV. Υπεράσπιση καταναλωτή σε αγωγή εναντίον του για το τίμημα όταν δεν ενημερώνεται για το δικαίωμα υπαναχώρησης Σελ. 528
ΧVΙ. Αγωγή από καταναλωτή για επιστροφή του τιμήματος όπου ασκήθηκε το δικαίωμα υπαναχώρησης Σελ. 530
ΧVΙΙ. Υπεράσπιση και ανταπαίτηση από έμπορο για κατάχρηση δικαιώματος υπαναχώρησης και για ζημιά στα αγαθά Σελ. 531
ΧVΙΙΙ. Αγωγή καταναλωτή για προσήκουσα μείωση του τιμήματος ή υπαναχώρηση Σελ. 532
ΧΙΧ. Υπεράσπιση καταναλωτή επικαλούμενου την υπαναχώρηση όταν ο πωλητής εγείρει αγωγή για το τίμημα Σελ. 534
ΧΧ. Υπεράσπιση πωλητή σε αγωγή που εγείρεται εναντίον του από καταναλωτή με βάση τον Ν. 7(Ι)/2000 Σελ. 536
ΧΧΙ. Αγωγή από πρόσωπο το οποίο έπαθε ζημιά από ελαττωματικό προϊόν εν τη εννοία του Ν.105(Ι)/1995 Σελ. 537
ΧΧΙΙ. Υπερασπίσεις παραγωγού, εισαγωγέα ή προμηθευτή σε αγωγή η οποία εγείρεται με βάση τον Ν.105(Ι)/1995 όταν η ζημιά προκλήθηκε εξ υπαιτιότητας του Ενάγοντα Σελ. 539
ΧΧΙΙΙ. Υπερασπίσεις παραγωγού, εισαγωγέα ή προμηθευτή σε αγωγή η οποία εγείρεται με βάση τον Ν.105(Ι)/1995 όταν το προϊόν δεν κατασκευάστηκε για οικονομικό ή για επαγγελματικό σκοπό Σελ. 540
ΧΧΙV. Υπερασπίσεις παραγωγού σε αγωγή η οποία εγείρεται με βάση τον Ν.105(Ι)/1995 όταν το προϊόν δεν τέθηκε σε κυκλοφορία Σελ. 541
ΧΧV. Υπεράσπιση παραγωγού ή εισαγωγέα ή προμηθευτή όπου το προϊόν δεν ήταν ελαττωματικό όταν τέθηκε σε κυκλοφορία Σελ. 542
ΧΧVΙ. Υπεράσπιση παραγωγού ή εισαγωγέα ή προμηθευτή όπου υπήρχε έλλειψη επιστημονικών ή τεχνικών γνώσεων όταν τέθηκε σε κυκλοφορία το προϊόν Σελ. 543
ΧΧVΙΙ. Υπεράσπιση παραγωγού, εισαγωγέα ή προμηθευτή σε αγωγή η οποία εγείρεται με βάση τον Ν.105(Ι)/1995 όπου παρήλθε η προθεσμία έγερσης αγωγής Σελ. 544
ΧΧVΙΙΙ. Αγωγή από καταναλωτή για έκδοση αναγνωριστικού διατάγματος κατά συμβατικής ρήτρας ως καταχρηστικής Σελ. 545
ΧΧΙΧ. Υπεράσπιση πωλητή σε αγωγή εναντίον του από καταναλωτή για έκδοση αναγνωριστικού διατάγματος κατά συμβατικής ρήτρας ως καταχρηστικής Σελ. 546
ΧΧΧ. Αγωγή από καταναλωτή για ψευδείς παραστάσεις και/ή διάταγμα παύσης αθέμιτης εμπορικής πρακτικής Σελ. 547
ΧΧΧΙ. Αγωγή από καταναλωτή για επιστροφή τόκων με βάση τον περί Συμβάσεων Καταναλωτικής Πίστης Νόμο του 2010, Ν. 106(Ι)/2010 Σελ. 550
ΧΧΧΙΙ. Checklist (χρονοδιάγραμμα) διαιτησίας μέσω της ΥΑΠΚ με βάση τον Ν. 148(Ι2015 Σελ. 551
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Σελ. 555
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Σελ. 563
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Σελ. 579
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Σελ. 583
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Σελ. 607
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Σελ. 609

Κριτικές

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική
ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!

Δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα με αγορές > 30€

ΒΙΒΛΙΑ ΧΕΡΙ ΜΕ ΧΕΡΙ

Γιατί τα βιβλία πρέπει να είναι φτηνά!

ΕΩΣ 6 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

Μέχρι 6 άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα!