Σημειολογία Φλουοροαγγειογραφίας (δεμ.)

Ατλας παθήσεων του βυθού του οφθαλμού
46.66
Τιμή Πρωτοπορίας
+
151660
Εκδόσεις: Παρισιάνου Α.Ε.
Σελίδες:201
Ημερομηνία Έκδοσης:1/1/2002
Διαθεσιμότητα στα βιβλιοπωλεία μας
Αθήνα:
Με παραγγελία σε 2-5 εργάσιμες ημέρες
Θεσσαλονίκη:
Με παραγγελία σε 2-5 εργάσιμες ημέρες
Πάτρα:
Με παραγγελία σε 2-5 εργάσιμες ημέρες

Η φλουοροαγγειογραφία συγκαταλέγεται μεταξύ των βασικών εξεταστικών μεθόδων των παθήσεων του βυθού του οφθαλμού, διότι έχει την δυνατότητα να διερευνά επί ανατομικού επιπέδου τη φύση μιας αλλοιώσεως, καθώς και το βαθμό και την έκταση μιας αγγειακής διαταραχής. Παρά ταύτα, σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά το ρόλο της οφθαλμοσκοπήσεως και της βιομικροσκοπήσεως δια της σχιμοειδούς λυχνίας, διότι η συμβολή της φλουοροαγγειογραφίας αρχίζει εκεί όπου εξαντλούνται οι δυνατότητες των άλλων δύο εξεταστικών μεθόδων.

Εξ αιτίας του μεγάλου ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η φλουοροαγγειογραφία, πλείστα όσα ξενόγλωσσα συγγράμματα έχουν κυκλοφορήσει κατά καιρούς, σχετικά με το θέμα αυτό. Η έλλειψη όμως ενός ανάλογου βιβλίου στην Ελληνική γλώσσα, σε συνδιασμό με τη μακρόχρονη απασχόληση του συγγραφέως με τη φλουοροαγγειογραφία, απετέλεσαν τα κίνητρα της παρούσης συγγραφής.

Το συνοπτικό αυτό πόνημα, εφοδιάζει τον ιατρό με όλες τις απαραίτητες γνώσεις οι οποίες απαιτούνται δια την εκμάθηση της φλουοροαγγειογραφίας του βυθού του οφθαλμού.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΠρόλογος

Πρόλογος Συγγραφέως


ΜΕΡΟΣ Ι

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΦΛΟΥΟΡΟΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ


Κεφαλαιο 1 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΦΛΟΥΟΡΕΣΕΪΝΗΣ

Φυσικοχημικές ιδιότητες

Βιολογικές ιδιότητες

Διαλύματα φλουορεσεΐνης και τρόπος χορηγήσεως


Κεφάλαιο 2 ΤΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΦΛΟΥΟΡΟΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Η φωτογραφική μηχανή του βυθού του οφθαλμού

Τα φωτογραφικά φίλμ

Τεχνική φλουοροαγγειογραφίας


Κεφάλαιο 3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ

Αμφιβληστροειδής

Χοριοειδής

Κεφαλή οπτικού νεύρου


Κεφάλαιο 4 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ


Κεφάλαιο 5 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΦΛΟΥΟΡΟΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ

Α. Χρόνος κυκλοφορίας βραχιονίου-αμφιβληστροειδούς

Β. Φλουοροαγγειογραφία αμφιβληστροειδούς και χοριοειδούς


1. Κυκλοφορία αμφιβληστροειδούς

1.1. Αρτηριακή φάση

1.2. Πλήρωση τριχοειδών αμφιβληστροειδούς

1.3. Φλεβική φάση


2. Κυκλοφορία χοριοειδούς


2.1. Πλήρωση αρτηριών χοριοειδούς

2.2. Πλήρωση χοριοτριχοειδών

2.3. Πλήρωση φλεβών χοριοειδούς


3. Όψιμες φάσεις φλουορoαγγειογραφίας


Γ. Πρακτική ταξινόμηση φάσεων φλουοροαγγειογραφίας

Δ. Φλουοροαγγειογραφία κεφαλής οπτικού νεύρου


Κεφάλαιο 6 ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΦΛΟΥΟΡΕΣΕΪΝΗΣ

Α. Τοπικές παρενέργειες


1. Εξαγγείωση φλουορεσεΐνης

2. Ενδοαρτηριακή έγχυση φλουορεσεΐνης


Β. Συστηματικές ήπιες παρενέργειες


1. Ναυτία και έμετος

2. Εξάνθημα δέρματος

3. Λιποθυμία

4. Λοιπές ήπιες επιπλοκές


Γ. Συστηματικές σοβαρές παρενέργειες


1. Επιπλοκές εκ του καρδιαγγειακού

2. Επιπλοκές εκ του αναπνευστικού

3. Επιπλοκές εκ του κεντρικού νευρικού συστήματος

4. Θάνατος


Δ.Εξοπλισμός αντιμετωπίσεως συστηματικών επιπλοκών


Κεφάλαιο 7 ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΦΛΟΥΟΡΟΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΩΝ


ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ ΦΛΟΥΟΡΟΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ


Κεφάλαιο 8 ΥΠΟΦΘΟΡΙΣΜΟΣ

Ι. Αποκλεισμός φθορισμού


1. Χρωστική


Καλοήθης υπερτροφία μελάγχρου επιθηλίου*

Χρωστικοφόρος ουλή*

Μελαγχρωστικός σπίλος χοριοειδούς

Μελανοκύτωμα οπτικού δίσκου*


2. Αιμορραγία

3. Εμμύελες ίνες

4. Φεγμονώδη στοιχεία


Οξεία πολυεστιακή κατά πλάκας επιθηλιοπάθεια του μελάγχρου επιθηλίου


5. Σκληρά εξιδρώματα

6. Βαμβακόμορφες κηλίδες

7. Έμφρακτο αμφιβληστροειδούς

8. Συλλογή θολερού υγρού

9. Δυστροφίες ωχράς


Νόσος του Best*

Fundus Flavimaculatus, άνευ χοριοειδικού φθορισμού*


10. Ουλώδης ιστός

11. Ουλή κατόπιν θερμικής επιδράσεως


II. Aγγειακό έλλειμμα


Α. Απόφραξη αγγείων


1. Απόφραξη αγγείων αμφιβληστροειδούς


1.1. Αρτηρία

1.1.1. Απόφραξη κεντρικής αρτηρίας αμφιβληστροειδούς

1.1.2. Απόφραξη κλάδου Κ.Α.Α

1.1.3. Απόφραξη κυκλοαμφιβληστροειδικής αρτηρίας

1.1.4. Απόφραξη οφθαλμικής αρτηρίας


1.2. Φλέβα


Απόφραξη κεντρικής φλεβός αμφιβληστροειδούς

Απόφραξη κλάδου Κ.Φ.Α

Ημικεντρική απόφραξη φλεβός αμφιβληστροειδούς

Ημισφαιρική απόφραξη φλεβικού κλάδου


1.3. Τριχοειδή


2. Απόφραξη αγγείων χοριοειδούς

3. Προσθία ισχαιμική οπτικοπάθεια


Ολική προσβολή οπτικού δίσκου

Τμηματική προσβολή οπτικού δίσκου


Β. Απουσία αγγειακού ιστού

Ατροφία χοριειδούς

Ατροφία οπτικού νεύρου

Συγγενής οπή οπτικού δίσκου

Κολόβωμα οπτικού δίσκου*Κεφάλαιο 9 ΥΠΕΡΦΘΟΡΙΣΜΟΣ

Ι. Φθορισμός προ της ενέσεως της φλουορεσεΐνης


1. Αυτοφθορισμός

2. Ψευδοφθορισμός


ΙΙ. Φθορισμός εκ διαφανείας


1. Ατροφία μελάγχρου επιθηλίου

Drusen μεμβράνης Bruch

Τελεία οπή ωχράς

Πτυχές χοριοειδούς

Λοιπές ατροφίες μελάγχρου επιθηλίου

Μετατραυματική ρήξη χοριοειδούς*

2. Συγγενής ελάττωση μελαγχρωστικής

Αλφισμός


ΙΙΙ. Φθορισμός ανωμάλων αγγείων


Α. Ανώμαλα αγγεία αμφιβληστροειδούς και οπτικού δίσκου


1. Επίκτητες και συγγενείς αγγειακές ανωμαλίες


1.1. Διεύρυνση και ελικοείδωση αγγείων

1.2. Μικροανεύρυσμα

1.3. Μακροανεύρυσμα

1.4. Νεοαγγείωση

1.5. Τελαγγειεκτασίες


Ιδιοπαθής παραβοθρική τελαγγειεκτασία

Κεχροειδή ανευρύσμα του Leber

Νόσος του CoatsN


2. Παράπλευρος κυκλοφορία

3. Αγγεία όγκων και αμαρτωμάτων


3.1. Τριχοειδικό αιμαγγείωμα

3.2. Σηραγγώδες αιμαγγείωμα

3.3. Συγγενής αρτηριοφλεβική εποινωνία (βοτριοειδές ανεύρυσμα)

3.4. Αμάρτωμα μελάγχρου επιθηλίου και αμφιβληστροειδούς

3.5. Αστροκυτταρικό αμάρτωμα (αστροκύτωμα)


Β. Ανώμαλα αγγεία χοριοειδούς


ΟΨΙΜΟΣ ΥΠΕΡΦΘΟΡΙΣΜΟΣ (ΔΙΑΡΡΟΗ)


Κεφάλαιο 10 ΑΙΤΙΑ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΦΛΟΥΟΡΕΣΕΪΝΗΣ

Ι. Διαρροή φλουορεσεΐνης στο υαλοειδές (Διάχυση)


1. Νεοαγγείωση αμφιβληστροειδούς

2. Ενδοφθάμιος φλεγμονή

3. Όγκοι


ΙΙ. Διαρροή φλουορεσεΐνης στην κεφαλή του οπτικού νεύρου


1. Οίδημα οπτικού νεύρου

2. Προσθία ισχαιμική οπτικοπάθεια

3. Drusen κεφαλής οπτικού νεύρου

4. Συγγενής οπή οπτικού δίσκου

5. Ίνωση και γλοίωση

6. Κληρονομικές παθήσεις

7. Όγκος


ΙΙΙ. Διαρροή φλουορεσεΐνης στον αμφιβληστροειδή


Οίδημα αμφιβληστροειδούς


α. Κυστοειδές οίδημα ωχράς

β. Μη κυστοειδές (ή άμορφο) οίδημα αμφιβληστροειδούς


Α. Διαρροή από μικρά αγγεία του αμφιβληστροειδούς


1. Μή παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια


a. Μεταβολές τριχοειδών

β. Αποφράξεις αρτηριολίων

γ. Οίδημα ωχράς


2. Απόφραξη κεντρικής φλεβός αμφιβληστροειδούς ή κλάδου αυτής

3. Ανώμαλα αγγεία αμφιβληστροειδούς

4. Ρίκνωση επαμφιβληστροειδικής μεμβράνης

5. Φλεγμονώδη αίτια

6. Μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια


Β. Διαρροή από μεγάλα αγγεία του του αμφιβληστροειδούς (περιαγγειακή χρώση)

Γ. Διαρροή από αγγεία του χοριοειδούς


1. Νεοαγγείωση χοριοειδούς

2. Φλεγμονή

3. ΌγκοιΚεφάλαιο 11 ΙV. ΔΙΑΡΡΟΗ ΦΛΟΥΟΡΕΣΕΪΝΗΣ ΥΠΟ ΤΟΝ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΗ

Α. Λίμναση φλουορεσεΐνης εντός ανατομικής κοιλότητος


Ιδιοπαθής ορώδης αποκόλληση μελάγχρου επιθηλίου

Ιδιοπαθής κεντρική ορώδης χοριοαμφιβληστροειδοπάθεια

Ισχαιμία χοριοειδούς

Νόσος Harada

Νεοαγγείωση χοριοειδούς

Εκφυλιστική μυωμία*

Αγγειοειδείς ταινίες*

Ηλικιακή εξιδρωματική εκφύλιση ωχράς


1. Ορώδης αποκόλληση μελάγχρου επιθηλίου

2. Ορώδης αποκόλληση αμφιβληστροειδούς μετά κλασσικής νεοαγγειώσεως

3. Εκφύλιση ωχράς μετά κρυφής νεοαγγειώσεως


3.1. Κρυφή νεοαγγείωση άνευ ορώδους αποκολλήσεως του μελάγχρου επιθηλίου

3.2. Κρυφή νεοαγγείωση μετά ορώδους αποκολλήσεωςτου μελάγχρου επιθηλίου


4. Στοχεία ψηφιακής αγγειογραφίας με ινδοκυανίνη

5. Ρήξη μελάγχρου επιθηλίου


Όγκοι χοριοειδούς


1. Κακόηθες μελάνωμα χοριοειδούς

2. Μεταστατικοί όγκοι χοριοειδούς

3. Αιμαγγείωμα χοριοειδούς

4. Μελαγχρωστικός σπίλος χοριοειδούς


Β. Χρώση ιστού


Μελάγχρουν επιθήλιο και μεμβράνη του Βruch


1. Drusen

2. Οξεία πολυεστιακή κατά πλάκας επιθηλιοπάθεια του μελάγχρυ επιθηλίου

3. Νεοαγγειακή μεμβράνη χοριοειδούς

4. Πρόσφατο έγκαυμα φωτοπηξίας


Χοριοειδής


1. Ουλή

2. Όγκος

3. Χοριοειδίτις


ΣληρόςΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατάταξη ανωμάλου φθορισμού και ορολογία


ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

EΥΡΕΤΗΡΙΟ
Συγγραφέας:
Παπαστρατηγάκης, Βύρων
Εκδότης:
Παρισιάνου Α.Ε.
Σελίδες:
201
ISBN:
9789603941521
Ημερομηνία Έκδοσης:
1/1/2002

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική