Βασικοί Εργατικοί Νόμοι - 3η έκδοση

Έκπτωση
10%
Τιμή Εκδότη: 29.00
26.10
Τιμή Πρωτοπορίας
+
570805
Σελίδες:800
Ημερομηνία Έκδοσης:10/02/2022
ISBN:9789606544842
Διαθεσιμότητα στα βιβλιοπωλεία μας
Αθήνα:
Με παραγγελία σε 2-5 εργάσιμες ημέρες
Θεσσαλονίκη:
Με παραγγελία σε 2-5 εργάσιμες ημέρες
Πάτρα:
Με παραγγελία σε 2-5 εργάσιμες ημέρες

Περιγραφή

Η 3η έκδοση του έργου «Βασικοί Εργατικοί Νόμοι» αποτελεί μία ενημερωμένη συλλογή των βασικότερων και χρησιμότερων νομοθετημάτων εργατικού δικαίου, τόσο σε επίπεδο ατομικών όσο και συλλογικών εργασιακών σχέσεων.

Τα νομοθετήματα κατατάσσονται στις εξής επιμέρους θεματικές ενότητες:

Σύναψη σύμβασης εξαρτημένης εργασίας
Ειδικές συμβάσεις εργασίας
Χρόνος εργασίας και άδειες
Μισθός
Δυσμενείς διακρίσεις
Προστασία ειδικών κατηγοριών εργαζομένων
Αλλοδαποί εργαζόμενοι
Υγεία και ασφάλεια
Καταγγελία σύμβασης εργασίας
Δημόσιο δίκαιο
Συνδικαλισμός, συλλογική διαπραγμάτευση και απεργία
Εκμετάλλευση - Συμμετοχή
Το έργο συνοδεύεται από αλφαβητικό ευρετήριο και αποτελεί αναμφισβήτητα ένα χρήσιμο εργαλείο για κάθε είδους νομικό, δικαστή, δικηγόρο, αλλά και φοιτητή, που ασχολείται με ζητήματα εργατικού δικαίου.

Περιεχόμενα
Προλογικό Σημείωμα 3ης έκδοσης Σελ. V
Προλογικό Σημείωμα 2ης έκδοσης Σελ. VI
Προλογικό Σημείωμα 1ης έκδοσης Σελ. VII
Α. ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Α1. Σύνταγμα της Ελλάδος Σελ. 3
A2. Αστικός Κώδικας (Άρθρα 648 επ.) Σελ. 8
A3. Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας Σελ. 13
Α4. Εισαγωγικός Νόμος Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας Σελ. 17
Β. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τεκμήριο εξαρτημένης εργασίας
B1. Ν 2639/1998 (Άρθρο 1 παρ. 1) Σελ. 21
Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας
B2. Ν 4052/2012 (Άρθρα 98 επ.) Σελ. 21
B3. ΠΔ 156/1994 Υποχρέωση του εργοδότη να πληροφορεί εγγράφως τον εργαζόμενο για τους ουσιώδεις όρους εργασίας Σελ. 33
Συμβάσεις Α.Ε. με μέλη του Δ.Σ.
B4. N 4548/2018 (Άρθρα 99, 109) Σελ. 36
Καταχώρηση στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ»
Β5. Ν 4808/2021 (Άρθρο 73) Ηλεκτρονική υποβολή εντύπων Σελ. 37
Β6. Ν 2874/2000 (Άρθρο 16 παρ. 5) Υποβολή συμπληρωματικών πινάκων προσωπικού - Κυρώσεις Σελ. 39
Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
Γ1. ΠΔ 81/2003 Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου Σελ. 43
Γ2. ΠΔ 164/2004 Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα Σελ. 47
Σύμβαση μερικής απασχόλησης
Γ3. Ν 1892/1990 (Άρθρο 38) Σελ. 54
Προσωρινή απασχόληση
Γ4. Ν 4052/2012 (Άρθρα 113 επ.) Σελ. 58
Γ5. Απόφαση Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 1517/34/2013 Ρύθμιση όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν 4052/2012 που αφορούν τις Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης Σελ. 72
Γ6. Απόφαση Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 1519/35/2013 Καθορισμός του ύψους, των όρων και προϋποθέσεων, και της διαδικασίας κατάπτωσης των εγγυητικών επιστολών που καταθέτουν οι Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης Σελ. 83
Τηλεργασία
Γ7. Ν 4808/2021 (Άρθρο 5) Σελ. 86
Εργαζόμενοι σε ψηφιακές πλατφόρμες
Γ8. Ν 4808/2021 (Άρθρα 68-72) Σελ. 90
Δ. ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δ1. Ν 2269/1920 Περί κυρώσεως της διεθνούς συμβάσεως της Διεθνούς Συνδιασκέψεως της Εργασίας της Ουασιγκτώνος περί περιορισμού των ωρών εργασίας εν ταις βιομηχανικαίς επιχειρήσεσιν εις οκτώ καθ ημέραν και 48 καθ εβδομάδα Σελ. 95
Δ2. ΠΔ της 27 Ιουν./4 Ιουλ. 1932 Περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως των περί οκταώρου εργασίας διατάξεων Σελ. 101
Χρονικά όρια εργασίας
Δ3. Ν 2874/2000 (Άρθρο 4) Σελ. 111
Δ4. ΝΔ 515/1970 (Άρθρα 2 παρ. 1, 5, 6, 8, 9, 10) Περί χρονικών ορίων εργασίας μισθωτών Σελ. 112
Δ5. Κυριακές-εορτές- αργίες Σελ. 114
Δ5.1 Ν 4808/2021 (Άρθρο 60) Σελ. 114
Δ5.2 ΒΔ 748/1966 Περί κωδικοποιήσεως, καταργήσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας περί εβδομαδιαίας και Κυριακής αναπαύσεως και ημερών αργίας Σελ. 115
Δ6. Καθιέρωση 40 ωρών Σελ. 127
Δ6.1 Ν 4808/2021 (Άρθρο 55) Σελ. 127
Δ6.2 Απόφαση Υπουργού Εργασίας 16182/1983 Κήρυξη εκτελεστής της αριθ. 25/83 αποφάσεως του ΔΔΔΔ Αθηνών, που αφορά την καθιέρωση 40 ωρών και πενθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης στο προσωπικό των βιομηχανικών καταστημάτων της Χώρας Σελ. 128
Δ7. ΕΓΣΣΕ 1984 (Άρθρο 6) Σελ. 129
Δ8. ΠΔ 88/1999 Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την Οδηγία 93/104/ΕΚ Σελ. 130
Διευθέτηση χρόνου εργασίας
Δ9. Ν 1892/1990 (Άρθρο 41) Σελ. 140
Πρόσθετες ομάδες εργασίας
Δ10. Ν 1892/1990 (Άρθρο 40) Σελ. 144
Βιβλίο Υπερωριών
Δ11. Ν 3846/2010 (Άρθρο 13) Σελ. 145
Καταχώρηση ωραρίου στο «ΕΡΓΑΝΗ»
Δ12. Ν 4808/2021 (Άρθρο 74) Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας Σελ. 146
Δ13. Ν 4144/2013 (Άρθρο 80 παρ. 1) Αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου Σελ. 147
Δ14. Ν 2874/2000 (Άρθρο 16 παρ. 5) Υποβολή συμπληρωματικών πινάκων προσωπικού - Κυρώσεις Σελ. 148
Ηλεκτρονική αναγγελία του απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου
Δ15. Ν 1836/1989 (Άρθρο 33) Σελ. 149
Εργασία κατά την έκτη ημέρα
Δ16. Ν 3846/2010 (Άρθρο 8) Σελ. 150
Ωράριο λειτουργίας καταστημάτων
Δ17. ΝΔ 1037/1971 Χρονικά όρια λειτουργίας καταστημάτων and προσωπικό αυτών Σελ. 150
Χρονικά όρια λειτουργίας καταστημάτων
Δ18. Ν 1892/1990 (Άρθρο 42) Σελ. 158
Λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές
Δ19. Ν 4177/2013 (Άρθρο 16) Σελ. 161
Ωράριο λειτουργίας καταστημάτων
Δ20. Ν 2224/1994 (Άρθρο 23) Σελ. 163
Ε. ΑΔΕΙΕΣ
Άδεια αναψυχής
Ε1. ΑΝ 539/1945 Σελ. 167
Ε2. Ν 549/1977 (Άρθρα 3-8) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της εργατικής νομοθεσίας και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (Α΄ 55) Σελ. 173
Ε3. ΕΓΣΣΕ 2008 (Άρθρο 3) Σελ. 176
Επίδομα αδείας
Ε4. Ν 4504/1966 (Άρθρο 3 παρ. 16) Σελ. 176
Άδεια άνευ αποδοχών
Ε5. Ν 4808/2021 (Άρθρο 62) Σελ. 177
Ειδικές άδειες - Συμφιλίωση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής
E6. Ν 4808/2021 (Άρθρα 24 επ.) Ενσωμάτωση Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019, σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές, την κατάργηση της Οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου - Ρυθμίσεις για τις άδειες που σχετίζονται με την προστασία της οικογένειας Σελ. 177
E7. Ειδικές άδειες ΕΓΣΣΕ Σελ. 191
Ε7.1 Άδεια γάμου Σελ. 191
Ε7.2 Άδεια για ασθένεια εξαρτώμενων μελών Σελ. 191
Ε7.3 Μονογονεϊκές οικογένειες Σελ. 191
Ε7.4 Άδεια γονέα για παιδί με νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση Σελ. 192
Ε7.5 Άδεια απουσίας για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης του παιδιού Σελ. 192
Ε7.6 Άδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις Σελ. 193
Ε7.7 Άδεια εξετάσεων σε μεταπτυχιακούς φοιτητές Σελ. 193
Ε7.8 Άδεια λόγω AIDS Σελ. 194
Ε7.9 Άδεια για μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρσις Σελ. 194
Ε7.10 Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς Σελ. 194
Παρένθετη μητρότητα
Ε8. Ν 4488/2017 (Άρθρο 44) Σελ. 195
ΣΤ. ΜΙΣΘΟΣ
Κατώτατος μισθός
ΣΤ1. N 4172/2013 (Άρθρο 103) Σελ. 199
Σύστημα διαμόρφωσης κατώτατου μισθού
ΣΤ2. Ν 4093/2012 (Υποπαράγραφος ΙΑ.11.) Σελ. 202
ΣΤ3. ΒΔ της 14/20 Σεπτ. 1912 Περί εκτελέσεως του Ν ΔΛ΄ περί πληρωμής των ημερομισθίων των εργατών και περί των μισθών των υπηρετών και υπαλλήλων Σελ. 204
Ακατάσχετο αποδοχών εργατών - ιδιωτικών υπαλλήλων κ.λπ.
ΣΤ4. Ν 4694/10/12.5.1930 Περί απαγορεύσεως της εκχωρήσεως και κατασχέσεως των ημερομισθίων εργατών κ.λπ. και των μισθών των ιδιωτικών υπαλλήλων κ.λπ. Σελ. 206
Συνέπειες για μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών
ΣΤ5. ΑΝ 690/1945 Περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως του ΑΝ 28/1944 «περί εξουσιοδοτήσεως των Υπουργών Εργασίας και Οικονομικών, όπως προβαίνουν εις καθορισμόν μισθών και ημερομισθίων» Σελ. 209
Παροχές σε είδος
ΣΤ6. Ν 2336/1995 (Άρθρο 9) Σελ. 211
Δώρα εορτών
ΣΤ7. Ν 1082/1980 (Άρθρο 1) Σελ. 212
ΣΤ8. ΥΑ 19040 (Οικονομικών και Εργασίας) της 7/9.12.1981 Χορήγηση επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα στους μισθωτούς όλης της χώρας που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Β΄ 742) Σελ. 213
Αποστολή εκτός έδρας
ΣΤ9. ΥΑ 21091/2290/46 Περί καθορισμού προσθέτου ημερησίας αποζημιώσεως δια τους εκτός έδρας απασχολουμένους μισθωτούς Σελ. 223
Η υποχρέωση χορήγησης εκκαθαριστικού σημειώματος
ΣΤ10. Ν 3227/2004 (Άρθρο 5) Σελ. 224
Κυριακές, αργίες, νύκτα (αμοιβή)
Νυχτερινή εργασία
ΣΤ11. ΥΑ 18310/1946 Περί διευκρινίσεως των δικαιουμένων οικονομικών ενισχύσεων διαφόρων κατηγοριών εργαζομένων Σελ. 225
Εργασία Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών
ΣΤ12. ΥΑ 8900/1946 Σελ. 225
Ικανοποίηση μισθολογικών αξιώσεων
ΣΤ13. ΚΠολΔ (Άρθρα 975, 977, 977Α) Σελ. 226
ΣΤ14. Πτωχευτικός Κώδικας Ν 4738/2020 (Άρθρο 167) Διανομή εκπλειστηριάσματος και πίνακας κατάταξης Σελ. 229
Αφερεγγυότητα εργοδότη
ΣΤ15. Ν 1836/1989 (Άρθρον 16) Σελ. 231
ΣΤ16. ΠΔ 1/1990 Προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη Σελ. 233
Ζ. ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Γενικές διακρίσεις
Ζ1. Ν 4443/2016 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί μέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων Σελ. 243
Ίση μεταχείριση ανδρών - γυναικών
Ζ2. Ν 3896/2010 Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης - Εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις Σελ. 257
Υιοθέτηση μέτρων και ρυθμίσεις για την παρενόχληση και τη βία στην εργασία
Ζ3. Ν 4808/2021 (Άρθρα 2 επ.) Σελ. 277
Η. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Ανήλικοι
Η1. Ν 3850/2010 (Άρθρα 50 επ.) Σελ. 295
Μητέρες
Η2. ΠΔ 176/1997 Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/85/ΕΟΚ Σελ. 299
Οικογενειακές υποχρεώσεις
Η3. Ν 1483/1984 Προστασία και διευκόλυνση των εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις. Τροποποιήσεις και βελτιώσεις εργατικών νόμων Σελ. 309
Στρατευμένοι
Η4. Ν 3514/1928 Περί της θέσεως των ιδιωτικών υπαλλήλων εν περιπτώσει επιστρατεύσεως Σελ. 313
Διευθύνοντες υπάλληλοι
Η5. Ν 2269/1920 (Άρθρο 2) Περί κυρώσεως της διεθνούς συμβάσεως της Διεθνούς Συνδιασκέψεως της Εργασίας της Ουασιγκτώνος περί περιορισμού των ωρών εργασίας εν ταις βιομηχανικαίς επιχειρήσεσιν εις οκτώ καθ ημέραν και 48 καθ εβδομάδα Σελ. 319
Πολύτεκνοι, άτομα με αναπηρία, αγωνιστές εθνικής αντίστασης
Η6. Ν 2643/1998 Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις Σελ. 319
Μαθητεία
Η7. Ν 3863/2010 (Άρθρο 74 παρ. 9) Σελ. 349
Θ. ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Πολίτες τρίτων χωρών
Θ1. Ν 4251/2014 (Άρθρα 28 επ.) Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις Σελ. 353
Πρόσφυγες
Θ2. N 4375/2016 (Άρθρα 69-71) Σελ. 356
Διορισμός ευρωπαίων (κοινοτικών) εργαζομένων
Θ3. Ν 2431/1996 Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση Σελ. 358
Θ4. ΠΔ 106/2007 Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους Σελ. 359
Εργαζόμενοι αποσπασμένοι στην Ελλάδα
Θ5. ΠΔ 30/2021 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών και της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/957 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 96/71/ ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών Σελ. 384
Θ6. ΠΔ 101/2016 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την εφαρμογή της Οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά («κανονισμός ΙΜΙ») Σελ. 396
Ι. ΥΓΕΙΑ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Υγεία και ασφάλεια εργαζομένων
Ι1. Ν 3850/2010 Κώδικας Νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων Σελ. 415
Μέτρα ασφαλείας σε εργοτάξια οικοδομών
Ι2. ΠΔ 1073/1981 (Άρθρα 1, 105 επ.) Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού Σελ. 485
Ι3. Ν 1396/1983 Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα Σελ. 491
Ναυπηγικές εργασίες
Ι4. ΠΔ 70/1990 (Άρθρα 1-10, 63 επ.) Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων σε ναυπηγικές εργασίες Σελ. 495
Εργατικό ατύχημα
Ι5. Ν 551/1915 Περί ευθύνης προς αποζημίωσιν των εξ ατυχήματος εν τη εργασία παθόντων εργατών. (ΒΔ της 24 Ιουλ./ 25 Αυγ. 1920 περί κωδικοποιήσεως των νόμων περί ευθύνης προς αποζημίωσιν των εξ ατυχήματος εν τη εργασία παθόντων εργατών ή υπαλλήλων) Σελ. 515
I6. Ν 4512/2018 (Άρθρο 212) Αυθεντική ερμηνεία της παρ. 2 του άρθρου 34 ΑΝ 1846/1951 (Α΄ 179) Σελ. 523
ΙΑ. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΙΑ1. Ν 2112/1920 Περί υποχρεωτικής καταγγελίας συμβάσεως εργασίας ιδιωτικών υπαλλήλων Σελ. 527
ΙΑ2. Ν 4808/2021 (Άρθρο 65) Απαλλαγή από την υποχρέωση παροχής εργασίας μετά την προμήνυση καταγγελίας Σελ. 532
ΙΑ3. Εργάτες, τεχνίτες και υπηρέτες Σελ. 532
ΙΑ3.1?ΒΔ της 16/18 Ιουλ. 1920 Περί επεκτάσεως του Ν 2112 και επί των εργατών, τεχνιτών και υπηρετών Σελ. 532
ΙΑ3.2?Ν 4808/2021 ( Άρθρο 64) Κατάργηση διάκρισης μεταξύ υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών Σελ. 535
IA4. N 3198/1955 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων Σελ. 536
ΙΑ5. Ν 3863/2010 (Άρθρο 74) Σελ. 541
Προστασία σε περίπτωση ακυρότητας καταγγελίας
ΙΑ6. Ν 4808/2021 (Άρθρο 66) Προστασία από τις απολύσεις Σελ. 543
ΙΑ7. Ν 3144/2003 (Άρθρο 7) Σελ. 545
ΙΑ8. ΕΓΣΣΕ 2006-2007 Σελ. 546
Ομαδικές απολύσεις
ΙΑ9. Ν 1387/1983 Έλεγχος Ομαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις Σελ. 547
ΙΑ10. Πτωχευτικός Κώδικας (Άρθρο 103 παρ. 1 και 109 Ν. 4738/2020) Σελ. 552
Ηλεκτρονική αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού
ΙΑ11. Ν 4488/2017 (Άρθρο 38) Σελ. 553
ΙΒ. ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ
Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας
IB1. Ν 3996/2011 Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις Σελ. 557
Επιθεώρηση Εργασίας
ΙΒ2. Ν 4808/2021 (Άρθρα 102-107, 125) Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» Σελ. 602
Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας
ΙΒ3. Ν 4554/2018 (Άρθρα 5-8) Σελ. 609
ΙΓ. ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ - ΑΠΕΡΓΙΑ
Συνδικαλιστικό Δίκαιο - Απεργία
ΙΓ1. Ν 1264/1982 Για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού Κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων Σελ. 615
Δημόσιος διάλογος
ΙΓ2. Ν 2224/1994 (Άρθρο 3) Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις Σελ. 664
Ευθύνη συνδικαλιστικής οργάνωσης
ΙΓ3. Ν 4808/2021 (Άρθρο 93) Προστασία δικαιώματος στην εργασία Σελ. 666
Συλλογικές συμβάσεις εργασίας
ΙΓ4. Ν 1876/1990 Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις Σελ. 667
ΙΓ5. ΠΥΣ 6/28.2.2012 Σελ. 694
Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση
ΙΓ6. Ν 2738/1999 Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις Σελ. 697
ΙΔ. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Κανονισμοί εργασίας
ΙΔ1. ΝΔ 3789/1957 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας Σελ. 707
Συμβούλια εργαζομένων
ΙΔ2. Ν 1767/1988 Συμβούλια εργαζομένων και άλλες εργατικές διατάξεις - Κύρωση της 135 διεθνούς σύμβασης εργασίας Σελ. 710
Μεταβίβαση επιχειρήσεων
ΙΔ3. ΠΔ 178/2002 Μέτρα σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/50/ΕΚ του Συμβουλίου Σελ. 722
Ενημέρωση και διαβούλευση σε κοινοτικής κλίμακας επιχειρήσεις και ομίλους
ΙΔ4. Ν 4052/2012 (Άρθρα 49 επ.) Σελ. 730
Ρόλος εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Εταιρεία
ΙΔ5. ΠΔ 91/2006 Για το ρόλο των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Εταιρία Σελ. 748
Γενικό πλαίσιο ενημέρωσης και διαβούλευσης εργαζομένων
ΙΔ6. ΠΔ 240/2006 Περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζομένων, σύμφωνα με την Οδηγία 2002/14/ΕΚ της 11.3.2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (E.E.L 80/23.3.2002) Σελ. 763
Αλφαβητικό Ευρετήριο Σελ. 769

Κριτικές

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική
ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!

Δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα με αγορές > 30€

ΒΙΒΛΙΑ ΧΕΡΙ ΜΕ ΧΕΡΙ

Γιατί τα βιβλία πρέπει να είναι φτηνά!

ΕΩΣ 6 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

Μέχρι 6 άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα!