Χημεία Γ γυμνασίου 2007

Έκπτωση
25%
Τιμή Εκδότη: 12.72
9.54
Τιμή Πρωτοπορίας
+
296852
Εκδόσεις: Ζήτη
Σελίδες:256
Ημερομηνία Έκδοσης:01/01/2007
ISBN:9789604560592
Διαθεσιμότητα στα βιβλιοπωλεία μας
Αθήνα:
Με παραγγελία σε 2-5 εργάσιμες ημέρες
Θεσσαλονίκη:
Με παραγγελία σε 2-5 εργάσιμες ημέρες
Πάτρα:
Με παραγγελία σε 2-5 εργάσιμες ημέρες

Περιγραφή


Διαρκής απαίτηση της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι η ύπαρξη πολλών βιβλίων για κάθε μάθημα, τα οποία θα βασίζονται στο ίδιο Αναλυτικό Πρόγραμμα και θα παρουσιάζουν τα ίδια θέματα από μια άλλη ίσως σκοπιά. Το βιβλίο αυτό έρχεται να καλύψει, μεταξύ των άλλων, την έλλειψη αυτή.Tα περιεχόμενα του βιβλίου περιλαμβάνουν: αναλυτική θεωρία, διαθεματικά σχέδια εργασίας, συμπληρωματικές ασκήσεις και δραστη-ριότητες για την κατανόηση της θεωρίας καθώς και απαντήσεις στις ερωτήσεις, ασκήσεις και δραστηριότητες τόσο του σχολικού βιβλίου, όσο και του τετραδίου εργασιών.


Περιεχόμενα


1η ενότητα: Oξέα-Bάσεις-Eξουδετέρωση-Αλατα


1. Τα οξέα

1.1. Ιδιότητες των οξέων

1.2 Οξέα κατά Arrhenius

Ας μάθουμε κάτι παραπάνω για τα οξέα

Οξέα και υγεία

Απαντήσεις στις ερωτήσεις-ασκήσεις του σχολικού βιβλίου

Και άλλες ερωτήσεις

1.3 Η έννοια του pH (πε-χα)

1.4 Το pH του καθαρού νερού

1.5 Το pH των όξινων διαλυμάτων

1.6 Μέτρηση του pH ενός διαλύματος

pΗ και οργανισμοί

Όξινη βροχή

Απαντήσεις στις ερωτήσεις-ασκήσεις του σχολικού βιβλίου

Και άλλες ερωτήσεις...
2. Οι βάσεις

2.1 Ιδιότητες βάσεων

2.2 Βάσεις κατά Arrhenius

2.3 Η κλίμακα pH ως μέτρο της βασικότητας

Ας μάθουμε κάτι παραπάνω για τις βάσεις

Αμμωνία, μια βάση με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

Απαντήσεις στις ερωτήσεις-ασκήσεις του σχολικού βιβλίου

Και άλλες ερωτήσεις...
3. Εξουδετέρωση

3.1 Ο δείκτης μπλε της βρομοθυμόλης

3.2 Ο μηχανισμός της εξουδετέρωσης

Εξουδετέρωση και καθημερινή ζωή

Απαντήσεις στις ερωτήσεις-ασκήσεις του σχολικού βιβλίου

Και άλλες ερωτήσεις....
4. Τα άλατα

4.1 Σχηματισμός αλάτων

4.2 Ευδιάλυτα και δυσδιάλυτα άλατα

Ας μάθουμε κάτι παραπάνω για τα άλατα

Σχηματισμός σπηλαίων με σταλακτίτες και σταλαγμίτες

Απαντήσεις στις ερωτήσεις-ασκήσεις του σχολικού βιβλίου

Και άλλες ερωτήσεις-ασκήσεις...
5. Εφαρμογές των οξέων, βάσεων και αλάτων στην καθημερινή ζωή

Ι. Ανθρώπινος οργανισμός

ΙΙ. Ατομική και οικιακή καθαριότητα

ΙΙΙ. Περιβάλλον

IV. Γονιμότητα του εδάφους

V. Γεωλογικοί σχηματισμοί

VΙ. Χημική βιομηχανία

VΙΙ. Διατροφή

Απαντήσεις στις ερωτήσεις-ασκήσεις του σχολικού βιβλίου

Ανακεφαλαίωση

Ανακεφαλαιωτικά διαγωνίσματα

Ασκήσεις και δραστηριότητες από το τετράδιο εργασιών

Δραστηριότητες στα οξέα-βάσεις-άλατα και καθημερινή ζωή2η ενότητα: Ταξινόμηση των στοιχείων


1 Ο σύγχρονος περιοδικός πίνακας

1.1 Σύντομη περιγραφή του σύγχρονου περιοδικού πίνακα

1.2 Η θέση των μετάλλων και αμετάλλων στον περιοδικό πίνακα

1.3 Γιατί υπάρχουν στοιχεία με παρόμοιες ιδιότητες;

Η ταξινόμηση στις Φυσικές Επιστήμες

Απαντήσεις στις ερωτήσεις-ασκήσεις του σχολικού βιβλίου

Και άλλες ερωτήσεις-ασκήσεις...
2 Τα αλκάλια

2.1 Γενικά

2.2 Ιδιότητες των αλκαλίων

Περισσότερα για τα αλκάλια

Απαντήσεις στις ερωτήσεις-ασκήσεις του σχολικού βιβλίου

Και άλλες ερωτήσεις-ασκήσεις...3. Μερικές ιδιότητες και χρήσεις των μετάλλων

3.1 Μέταλλα και αμέταλλα

3.2 Οι αντιδράσεις των μετάλλων με αραιά διαλύματα οξέων

3.3 H απλή αντικατάσταση

3.4 Τα κράματα

Μεταλλευτική - Μεταλλουργία

Απαντήσεις στις ερωτήσεις-ασκήσεις του σχολικού βιβλίου

Και άλλες ερωτήσεις-ασκήσεις...
4 Ανθρακας

4.1 Γενικά

4.2 Φυσικοί άνθρακες

4.3 Τεχνητοί άμορφοι άνθρακες

4.4 Διοξείδιο του άνθρακα

4.5 Ανθρακικά άλατα

4.6 Τσιμέντο και σκυρόδεμα

Ο άνθρακας, η Δ.Ε.Η. και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα

Απαντήσεις στις ερωτήσεις-ασκήσεις του σχολικού βιβλίου

Και άλλες ερωτήσεις-ασκήσεις...
5 Το πυρίτιο

Από τη σκοπιά της Χημείας

Από τη σκοπιά της Αρχαιολογίας και της Ιστορίας

Από τη σκοπιά της Φυσικής και της σύγχρονης Τεχνολογίας

Από τη σκοπιά της Τέχνης

Από τη σκοπιά της εναλλακτικής Ιατρικής

Από τη σκοπιά της Ορυκτολογίας

Από τη σκοπιά της Βιομηχανίας

Απαντήσεις στις ερωτήσεις-ασκήσεις του σχολικού βιβλίου

Και άλλες ερωτήσεις-ασκήσεις...
6 Τα αλογόνα

6.1 Γενικά

6.2 Ιδιότητες των αλογόνων

6.3 Δυσδιάλυτα άλατα αλογόνων

6.4 Χρήσεις των αλογόνων

Χλώριο - DDT - Διοξίνη

Απαντήσεις στις ερωτήσεις-ασκήσεις του σχολικού βιβλίου

Και άλλες ερωτήσεις-ασκήσεις...
Ανακεφαλαίωση

Ανακεφαλαιωτικά διαγωνίσματα

Ασκήσεις και δραστηριότητες από το τετράδιο εργασιών

Δραστηριότητες στην ταξινόμηση των στοιχείων3η ενότητα: H χημεία του άνθρακα


1 Υδρογονάνθρακες

1.1 Γενικά

1.2 Ταξινόμηση των υδρογονανθράκων

1.3 Καύση υδρογονανθράκων

1.4 Οι υδρογονάνθρακες ως καύσιμα

1.5 Ρύπανση της ατμόσφαιρας από καυσαέρια

1.6 Μέτρα αντιμετώπισης της ρύπανσης

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.)

Απαντήσεις στις ερωτήσεις-ασκήσεις του σχολικού βιβλίου

Και άλλες ερωτήσεις-ασκήσεις...
2 Πετρέλαιο - Φυσικό αέριο Πετροχημικά

2.1 Σύσταση και σχηματισμός του πετρελαίου

2.2 Αποθείωση και κλασματική απόσταξη του πετρελαίου

2.3 Η βενζίνη

2.4 Σύσταση και σχηματισμός του φυσικού αερίου

2.5 Χρήσεις του φυσικού αερίου

2.6 Πετροχημικά

2.7 Πολυμερισμός

2.8 Πλαστικά

2.9 Ανακύκλωση πλαστικών

Ενέργεια με τη δύναμη της φύσης

Απαντήσεις στις ερωτήσεις-ασκήσεις του σχολικού βιβλίου

Και άλλες ερωτήσεις-ασκήσεις...
3 Αιθανόλη

3.1 Ζυμώσεις - Ένζυμα

3.2 Γνωρίσματα των ενζύμων

3.3 Αλκοολική ζύμωση

3.4 Η καύση της αλκοόλης

3.5 Αλκοολούχα ποτά

3.6 Η φυσιολογική δράση της αιθανόλης

Η μπίρα - Το ούζο

Απαντήσεις στις ερωτήσεις-ασκήσεις του σχολικού βιβλίου

Και άλλες ερωτήσεις-ασκήσεις...
4 Υδατάνθρακες - Πρωτεΐνες - Λίπη. Τα μόρια της ζωής ή βιομόρια

4.1 Υδατάνθρακες

4.2 Πρωτεΐνες

4.3 Λιπαρές ουσίες

4.4 Μεσογειακή διατροφή

4.5 Ο κύκλος του άνθρακα

Χοληστερόλη και καρδιακές παθήσεις

Απαντήσεις στις ερωτήσεις-ασκήσεις του σχολικού βιβλίου

Και άλλες ερωτήσεις-ασκήσεις...

Ανακεφαλαίωση

Ανακεφαλαιωτικά διαγωνίσματα

Ασκήσεις και δραστηριότητες από το τετράδιο εργασιών

Δραστηριότητες

Στη χημεία του άνθρακα

Ανθρωπος και διατροφή

Απαντήσεις και Λύσεις των ερωτήσεων - ασκήσεων


Σχέδια εργασίας

(Από τον εκδότη)

Κριτικές

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική
ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!

Δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα με αγορές > 30€

ΒΙΒΛΙΑ ΧΕΡΙ ΜΕ ΧΕΡΙ

Γιατί τα βιβλία πρέπει να είναι φτηνά!

ΕΩΣ 24 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

Μέχρι 24 άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα!