Η Ανάλυση DNA στο Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Δικονομικό Δίκαιο

Έκπτωση
10%
Τιμή Εκδότη: 53.00
47.70
Τιμή Πρωτοπορίας
+
571089
Συγγραφέας: Ορφανός, Σάββας
Σελίδες:448
Ημερομηνία Έκδοσης:14/02/2022
ISBN:9789606546495
Διαθεσιμότητα στα βιβλιοπωλεία μας
Αθήνα:
Με παραγγελία σε 2-5 εργάσιμες ημέρες
Θεσσαλονίκη:
Με παραγγελία σε 2-5 εργάσιμες ημέρες
Πάτρα:
Με παραγγελία σε 2-5 εργάσιμες ημέρες

Περιγραφή

Πρόλογος: Καλφέλης Γ.
Το έργο «Η Ανάλυση DNA στο Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Δικονομικό Δίκαιο» αποτελεί μια συστηματική μελέτη του άρθρου 201 ΚΠΔ, μέσω της κριτικής επισκόπησης των κρισιμότερων ζητημάτων του και της σύγκρισής του με ξένες έννομες τάξεις.
Στη μονογραφία εξετάζονται o επιστημονικός ορισμός της ανάλυσης DNA, το ισχύον ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για την ανάλυση DNA στην ποινική δίκη καθώς και η νομολογία του ΕΔΔΑ για το ζήτημα.
Επίσης, αναλύονται κρίσιμες θεματικές όπως:
• Το ελληνικό νομικό πλαίσιο για την ανάλυση DNA στην ποινική διαδικασία
• Οι προϋποθέσεις επεξεργασίας του DNA για την καταστολή της εγκληματικότητας
• Οι κρίσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για το άρθρο 201 ΚΠΔ
Το βιβλίο αποτελεί ένα απαραίτητο εγχειρίδιο για δικαστές, δικηγόρους και φοιτητές που ενδιαφέρονται για την ανάλυση DNA στην ποινική διαδικασία.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Πρόλογος Σελ. VII
Πρόλογος συγγραφέα Σελ. IX
Συντομογραφίες Σελ. XVIΙ
Εισαγωγή Σελ. 1
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ DNA ΣΤΗΝ ΠΟΙΝIΚΗ ΔΙΚΗ
Ι. Η σημασία της επιστήμης στη νομική πραγματικότητα Σελ. 3
ΙΙ. Η ιστορική αναδρομή Σελ. 14
ΙΙΙ. Ο επιστημονικός ορισμός του DNA Σελ. 23
IV. Ο επιστημονικός ορισμός της ανάλυσης DNA Σελ. 27
V. Η Αρχή της Αναλογικότητας Σελ. 36
VI. Η Αρχή του προσηκόντος βαθμού υπονοιών ενοχής Σελ. 47
VII. H Αρχή της διεξαγωγής δίκαιης δίκης Σελ. 51
VIII. Tο δικαίωμα σε ιδιωτική ζωή (Right to privacy) Σελ. 53
ΙΧ. Το ισχύον ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για την ανάλυση DNA στην ποινική δίκη Σελ. 56
Α. Η φύση των εγκλημάτων για τα οποία επιτρέπεται η ανάλυση DNA Σελ. 68
Β. Ο σκοπός που εξυπηρετείται με την ανάλυση DNA Σελ. 72
Γ. Τα πρόσωπα εναντίον των οποίων διενεργείται η ανάλυση DNA Σελ. 75
Δ. Οι εγγυήσεις που διέπουν την ανάλυση DNA Σελ. 77
Ε. Ο τρόπος λήψης του DNA Σελ. 81
ΣΤ. Τα αρχεία DNA Σελ. 85
1. Τα αρχεία προσώπων που δεν έχουν καταδικαστεί Σελ. 85
2.Τα αρχεία των προσώπων που έχουν καταδικαστεί Σελ. 90
3. Τα αρχεία DNA ατόμων που συμφωνούν στη διατήρηση του γενετικού υλικού Σελ. 96
Ζ. Η ενημέρωση των προσώπων από τα οποία προέρχεται το DNA Σελ. 97
Η. Η επιτήρηση των αρχείων DNA Σελ. 101
X. Η κριτική επισκόπηση του ισχύοντος ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου Σελ. 103
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΔΔΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ DNA ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Ι. Εισαγωγή Σελ. 107
ΙΙ. Οι αποφάσεις του ΕΔΔΑ για τη σαφήνεια του ισχύοντος ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου Σελ. 111
III. Η εξειδίκευση των σκοπών για τους οποίους μπορεί να διαταχθεί η ανάλυση DNA Σελ. 117
IV. Οι αποφάσεις του ΕΔΔΑ για την αναδρομική ισχύ των διατάξεων που αφορούν την ανάλυση DNA Σελ. 123
V. Η εξειδίκευση του τρόπου λήψης του DNA Σελ. 127
VI. Οι προϋποθέσεις τήρησης αρχείων DNA Σελ. 131
Α. Η Αρχή της Αναλογικότητας Σελ. 131
Β. Τα αρχεία DNA των αθωωθέντων προσώπων και των προσώπων κατά των οποίων δεν ασκήθηκε ποινική δίωξη Σελ. 139
Γ. Ο χρόνος τήρησης των αρχείων DNA Σελ. 143
VII. Η διατήρηση των αρχείων DNA ανηλίκων προσώπων Σελ. 145
VIII. Συμπέρασμα Σελ. 147
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΤΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ DNA ΣΕ ΞΕΝΕΣ ΕΝΝΟΜΕΣ ΤΑΞΕΙΣ
Ι. Εισαγωγή Σελ. 151
ΙΙ. Η νομοθεσία της Κύπρου για την ανάλυση DNA Σελ. 152
III. Η νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου για την ανάλυση DNA Σελ. 166
IV. H νομοθεσία του Βελγίου για την ανάλυση DNA Σελ. 180
V. Η νομοθεσία της Ολλανδίας για την ανάλυση DNA Σελ. 186
VI. Η νομοθεσία της Γαλλίας για την ανάλυση DNA Σελ. 192
VII. Η νομοθεσία της Γερμανίας για την ανάλυση DNA Σελ. 200
VIII. Η νομοθεσία της Ιταλίας για την ανάλυση DNA Σελ. 210
ΙX. Η νομοθεσία των ΗΠΑ για την ανάλυση DNA Σελ. 218
Χ. Συμπέρασμα Σελ. 230
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ DNA ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
I. Εισαγωγή Σελ. 233
ΙΙ. Ο κομβικής σημασίας Ν. 2928/2001 Σελ. 235
ΙΙΙ. Οι τροποποιήσεις του άρθρου 201 ΚΠΔ με τους Ν.3251/2004, Ν.3728/2008, Ν.3783/2009, Ν.4274/2014 και Ν.4322/2015 Σελ. 247
IV. Το ισχύον σήμερα άρθρο 201 ΚΠΔ Σελ. 256
V. Οι προϋποθέσεις επεξεργασίας του DNA για την καταστολή της εγκληματικότητας Σελ. 258
VI. Οι κρίσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για το άρθρο 201 ΚΠΔ Σελ. 266
VII. Η νομική φύση της ανάλυσης DNA στο ελληνικό δίκαιο Σελ. 278
VIII. Ο εξαναγκασμός και η χρήση φυσικής βίας Σελ. 288
ΙΧ. Αρχεία γενετικών αποτυπωμάτων Σελ. 296
Χ. Οι κομβικής σημασίας αποφάσεις της ελληνικής νομολογίας για την ανάλυση γενετικού υλικού Σελ. 312
ΧΙ. Ειδικότερα κρίσιμα ζητήματα της ανάλυσης γενετικού υλικού στο ελληνικό δίκαιο και τελικά συμπεράσματα διδακτορικής διατριβής Σελ. 331
Α. Εισαγωγή Σελ. 331
Β. Κατηγορίες εγκλημάτων για τις οποίες θα διενεργείται η ανάλυση γενετικού υλικού στο ελληνικό δίκαιο Σελ. 331
Γ. Συνδρομή σοβαρών ενδείξεων ενοχής στο πρόσωπο του ύποπτου και κατηγορούμενου προσώπου Σελ. 337
Δ. Ποιο δικαιοδοτικό όργανο θα διατάσσει την ανάλυση γενετικού υλικού στο ελληνικό δίκαιο Σελ. 341
Ε. Λήψη γενετικού υλικού στη διάρκεια του δικονομικού σταδίου της προκαταρκτικής εξέτασης Σελ. 348
ΣΤ. Tο αποτέλεσμα στο οποίο οδηγεί η ανάλυση γενετικού υλικού σε ποινικές υποθέσεις Σελ. 353
Ζ. Βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών για αρχειοθέτηση των γενετικών αποτυπωμάτων Σελ. 356
Η. Απαγόρευση διενέργειας μαζικών αναλύσεων γενετικού υλικού στο ελληνικό δίκαιο Σελ. 361
Θ. Πρόβλεψη απόλυτης ακυρότητας της διαδικασίας Σελ. 366
Ι. Συμπεράσματα διδακτορικής διατριβής Σελ. 371
Επίλογος Σελ. 387
Βιβλιογραφία Σελ. 391
Αλφαβητικό Ευρετήριο Σελ. 417

Κριτικές

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική
ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!

Δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα με αγορές > 30€

ΒΙΒΛΙΑ ΧΕΡΙ ΜΕ ΧΕΡΙ

Γιατί τα βιβλία πρέπει να είναι φτηνά!

ΕΩΣ 6 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

Μέχρι 6 άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα!