Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Δογματική και νομολογιακή προσέγγιση
Έκπτωση
10%
Τιμή Εκδότη: 32.00
28.80
Τιμή Πρωτοπορίας
+
569803
Συγγραφέας: Ορφανός, Σάββας
Σελίδες:208
Ημερομηνία Έκδοσης:24/01/2022
ISBN:9789606545955
Διαθεσιμότητα στα βιβλιοπωλεία μας
Αθήνα:
Με παραγγελία σε 2-5 εργάσιμες ημέρες
Θεσσαλονίκη:
Με παραγγελία σε 2-5 εργάσιμες ημέρες
Πάτρα:
Με παραγγελία σε 2-5 εργάσιμες ημέρες

Περιγραφή

Στο έργο «Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο - Δογματική και νομολογιακή προσέγγιση» πραγματοποιείται μια λεπτομερής ανάλυση των διατάξεων του Καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και σύγκριση αυτών με το ελληνικό Ποινικό Δίκαιο.

Εξετάζονται, μεταξύ άλλων ζητήματα που αφορούν:

την καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για όλα τα διεθνή εγκλήματα, δηλαδή για τα εγκλήματα πολέμου, για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, για το έγκλημα της γενοκτονίας και για το έγκλημα της επίθεσης,
τους λόγους απαλλαγής από την ποινή στο Καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, ήτοι μεταξύ άλλων, την άμυνα, την κατάσταση ανάγκης, την απειλή, τη διατάραξη πνευματικών λειτουργιών, τη μέθη, την πραγματική πλάνη, τις προσταγές ανωτέρων και τις επιταγές του νόμου
τις Δίκες της Νυρεμβέργης, του Τόκιο, της πρώην Γιουγκοσλαβίας και της Ρουάντα
Το βιβλίο αποτελεί ένα απαραίτητο εγχειρίδιο για δικηγόρους, δικαστές και φοιτητές, οι οποίοι ενδιαφέρονται για το Διεθνές Ποινικό Δίκαιο και τις προεκτάσεις του.


Περιεχόμενα
Πρόλογος V
Προλογικό σημείωμα VII
Συντομογραφίες XV
I. Εισαγωγή 1
ΙΙ. Ιστορική Αναδρομή
A. Η Δίκη της Νυρεμβέργης και οι Επτά Αρχές 12
Β. Η Δίκη του Τόκιο 29
Γ. Η σύγκριση των Δικών Νυρεμβέργης και Τόκιο 33
Δ. Το Δικαστήριο Εγκλημάτων για την Πρώην Γιουγκοσλαβία και για?τη Ρουάντα 36
Ε. Συγκριτική επισκόπηση της ίδρυσης, της λειτουργίας και των?καταστατικών των ad hoc δικαστηρίων 41
ΣΤ. Η Διεθνής Διάσκεψη της Ρώμης. Η πορεία προς το Καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου 43
III. To Kαταστατικό και η καθ’ ύλη αρμοδιότητα του?Διεθνούς?Ποινικού?Δικαστηρίου
Α. Η αρχή της ειδικότητας 48
Β. Προλεγόμενα 52
Γ. Το έγκλημα της Γενοκτονίας 54
1. Η Αντικειμενική υπόσταση της γενοκτονίας 56
α. Υποκείμενο της γενοκτονίας 56
β. Οι πράξεις γενοκτονίας 57
i. Ανθρωποκτονία μελών της ομάδας 57
ii. Πρόκληση βαρείας σωματικής ή διανοητικής βλάβης σε μέλη της ομάδας 60
iii. Επιβολή επί της ομάδας συνθηκών ζωής υπολογισμένων να επιφέρουν την?φυσική καταστροφή της εν όλω ή εν μέρει 60
iv. Επιβολή μέτρων που σκοπεύουν στην παρεμπόδιση των γεννήσεων εντός της ομάδας 62
v. Δια της βίας μεταφορά παιδιών της ομάδας σε άλλη ομάδα 63
2. Η Υποκειμενική υπόσταση της γενοκτονίας 64
α. Γενικός δόλος (dolus generalis) 64
β. Ειδικός υπερχειλής δόλος (dolus specialis) - Η πρόθεση καταστροφής 65
Δ. Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας 66
1. Η Αντικειμενική υπόσταση των εγκλημάτων 68
α. Ανθρωποκτονία 68
β. Εξόντωση 68
γ. Υποδούλωση 69
δ. Εκτόπιση ή βίαιη μετακίνηση πληθυσμού 69
ε. Φυλάκιση ή άλλη σοβαρή στέρηση της σωματικής ελευθερίας κατά παραβίαση βασικών κανόνων του διεθνούς δικαίου 70
στ. Βασανιστήρια 70
ζ. Βιασμός, γενετήσια δουλεία, εξαναγκασμός σε πορνεία ή εγκυμοσύνη ή στείρωση ή σε άλλη μορφή γενετήσιας βίας παρόμοιας βαρύτητας 71
η. Η Δίωξη 71
θ. Βίαιη εξαφάνιση προσώπων 72
ι. Φυλετικός διαχωρισμός 73
κ. Άλλες απάνθρωπες πράξεις παρόμοιου χαρακτήρα 74
2. Η Υποκειμενική υπόσταση των εγκλημάτων 75
Ε. Εγκλήματα πολέμου 76
ΣΤ. Το έγκλημα της επίθεσης 78
1. Η πορεία προς την τυποποίηση του εγκλήματος της επίθεσης 78
2. Το περιεχόμενο του εγκλήματος της επίθεσης 80
3. Η αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση της επίθεσης 82
4. Η δικαιοδοσία του ΔΠΔ για την επίθεση 83
IV. Οι βασικές αρχές του Καταστατικού
Α. Η Αρχή της συμπληρωματικότητας ή της επικουρικότητας 87
B. Η Αρχή της νομιμότητας 90
Γ. Η Αρχή ne bis in idem 95
V. Λόγοι Απαλλαγής από την Ποινή στο ΚΔΠΔ - Εντοπισμός του αντικειμένου της μελέτης
Α. Λόγοι απαλλαγής από την ποινή: μια πρώτη προσέγγιση 97
1. Προλεγόμενα 97
2. Το άρθρο 31 ΚΔΠΔ ως κύρια μήτρα των λόγων απαλλαγής από την?ποινή 99
Β. Συστηματική κατάταξη των λόγων απαλλαγής από την ποινή 101
1. Το κριτήριο της συστηματοποίησης 101
2. Συστηματοποίηση των λόγων απαλλαγής που τυποποιούνται στο?άρθρο 31 ΚΔΠΔ 104
3. Συστηματοποίηση των μελετώμενων λόγων απαλλαγής που κείνται εκτός του άρθρου 31 ΚΔΠΔ 104
4. Σύντομη αναφορά στους λόγους απαλλαγής που προκύπτουν από το?συνδυασμό των άρθρων 31§3 και 21 ΚΔΠΔ 105
VI. Ειδικότερη Εξέταση των Λόγων Απαλλαγής από την ποινή - Κατ άρθρο ερμηνεία των υπό εξέταση διατάξεων
Α. Άμυνα - άρθρο 31§1 στοιχ. γ ΚΔΠΔ 107
1. Προλεγόμενα 107
2. Αντικειμενικές προϋποθέσεις της άμυνας 109
α. Προσδιορισμός της «επιθετικής πράξης» 109
β. Προσδιορισμός της αμυντικής πράξης 114
3. Υποκειμενικές προϋποθέσεις της άμυνας 116
4. Σύγκριση με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις του Ποινικού Κώδικα 118
Β. Κατάσταση ανάγκης και απειλή - άρθρο 31§1 στοιχ. δ’ ΚΔΠΔ 120
1. Προλεγόμενα 120
2. Κατάσταση ανάγκης (necessity) 123
α. Αντικειμενικές προϋποθέσεις της κατάστασης ανάγκης 123
β. Υποκειμενικές προϋποθέσεις της κατάστασης ανάγκης 127
3. Απειλή (duress) 128
4. Σύγκριση με τις αντίστοιχες διατάξεις του Ποινικού Κώδικα 129
Γ. Διατάραξη των πνευματικών λειτουργιών λόγω διανοητικής νόσου ή άλλου ελαττώματος - άρθρο 31§1 στοιχ. α’ ΚΔΠΔ 131
1. Προλεγόμενα 131
2. Δογματική ανάλυση 133
3. Σύγκριση με τις αντίστοιχες διατάξεις του Ποινικού Κώδικα 135
Δ. Μέθη - άρθρο 31§1 στοιχ. β’ 136
1. Προλεγόμενα 136
2. Δογματική ανάλυση 138
3. Σύγκριση με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις του Ποινικού Κώδικα 141
Ε. Πραγματική και νομική πλάνη (Mistake of fact - Mistake of law) - άρθρο 32 ΚΔΠΔ 143
1. Προλεγόμενα 143
2. Πραγματική πλάνη - άρθρο 32§1 ΚΔΠΔ 144
3. Νομική πλάνη - άρθρο 32§2 ΚΔΠΔ 145
4. Σύγκριση με τις αντίστοιχες διατάξεις του Ποινικού Κώδικα 149
ΣΤ. Προσταγές ανωτέρων και επιταγές του νόμου - άρθρο 33 ΚΔΠΔ 151
1. Προλεγόμενα 151
2. Δογματική ανάλυση 156
3. Σύγκριση των άρθρων 33 ΚΔΠΔ και 21 ΠΚ 159
VII. Καταληκτικά Συμπεράσματα 161
Βιβλιογραφία 169
Νομολογία 185
Νομοθετικά κείμενα 187
Διαδικτυακές πηγές 189
Ευρετήριο 191

Κριτικές

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική
ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!

Δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα με αγορές > 30€

ΒΙΒΛΙΑ ΧΕΡΙ ΜΕ ΧΕΡΙ

Γιατί τα βιβλία πρέπει να είναι φτηνά!

ΕΩΣ 6 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

Μέχρι 6 άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα!