Η ιστορία της Θεσσαλίας το 13ο αιώνα μ.Χ. ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ

Ιστορικά γεγονότα, προσωπογραφική προσέγγιση και εγγεία ιδιοκτησία από το 1204 ώς το 1303
Έκπτωση
45%
Τιμή Εκδότη: 26.61
14.64
Τιμή Πρωτοπορίας
+
484248
Συγγραφέας: Ντάμπλιας, Χρήστος
Εκδόσεις: Ηρόδοτος
Σελίδες:237
Ημερομηνία Έκδοσης:1/1/2002

Η παρούσα εργασία αποτελεί μελέτη της ιστορίας της Θεσσαλίας το 13ο αιώνα, στην οποία εκτίθενται τα γεγονότα, τα πρόσωπα και η οικονομική κατάσταση της περιοχής. Το βιβλίο χωρίζεται σε τρία μέρη: Το Α μέρος περιλαμβάνει την περίοδο της Λατινοκρατίας στη Θεσσαλία (1204-1214), το πέρασμα της Θεσσαλίας στη δικαιοδοσία των δουκών της Ηπείρου και τη διακυβέρνηση της περιοχής ως αυτόνομης από τον Ιωάννη Α Δούκα και τους διαδόχους του. Το Β μέρος περιλαμβάνει 52 πρόσωπα του 13ου αιώνα που σχετίζονται με τη Θεσσαλία. Αυτά είναι αρχηγοί-διοικητές κράτους, εκκλησιαστικοί άρχοντες, διοικητικοί υπάλληλοι και ιδιοκτήτες γης. Με βάση τις πηγές παρουσιάζεται η δραστηριότητά τους, η σχέση τους με την πολιτική, την εξουσία και την κοινωνία μέσα στην οποία ζουν καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο διασαφηνίζει καλύτερα την εικόνα της Θεσσαλίας το 13ο αιώνα. Το Γ μέρος εξετάζει την έγγεια ιδιοκτησία στη Θεσσαλία το δεύτερο μισό του 13ου αιώνα. Παρουσιάζεται η περιουσιακή κατάσταση των κρατικών αξιωματούχων, των μεγάλων μοναστηριών της ανατολικής και δυτικής Θεσσαλίας και των ισχυρών γαιοκτημόνων της περιοχής.
Συγγραφέας:
Ντάμπλιας, Χρήστος
Εκδότης:
Ηρόδοτος
Σελίδες:
237
ISBN:
2229608256055
Ημερομηνία Έκδοσης:
1/1/2002

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική