Στοιχεία δικαίου

Ιδιωτικό, δημόσιο
Έκπτωση
20%
Τιμή Εκδότη: 15.02
12.02
Τιμή Πρωτοπορίας
+
131725
Εκδόσεις: Σταμούλης
Σελίδες:238
Ημερομηνία Έκδοσης:01/01/2001
ISBN:9789603513667
Διαθεσιμότητα στα βιβλιοπωλεία μας
Αθήνα:
Με παραγγελία σε 2-5 εργάσιμες ημέρες
Θεσσαλονίκη:
Με παραγγελία σε 2-5 εργάσιμες ημέρες
Πάτρα:
Με παραγγελία σε 2-5 εργάσιμες ημέρες

Περιγραφή

ΠεριεχόμεναΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ.19

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.19

ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ.22

ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.23

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ Ή ΑΜΕΣΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.24

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.26

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ.27

Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ.29

Ο ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ.29

Η ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥ.30

Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥ.32

ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ.34

ΟΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.35

ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.36

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ.38

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ.41

Η ΝΟΜΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ.43

Η ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ.45

Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ.47

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ.48

Η ΕΝΟΧΙΚΗ ΣΧΕΣΗ.53

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ.54

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ.57

Η ΠΩΛΗΣΗ.59

Η ΔΩΡΕΑ.59

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.60

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ.61

Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ.61

ΤΟ ΔΑΝΕΙΟ.61

ΤΟ ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟ.62

Η ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ.62

Η ΕΓΓΥΗΣΗ.62

Η ΝΟΜΗ.63

Η ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ.64

ΤΟ ΕΝΕΧΥΡΟ.66

Η ΥΠΟΘΗΚΗ.67

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ.69

Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ.71

Η ΔΙΑΘΗΚΗ.72

Η ΔΙΑΔΟΧΗ ΕΞ ΑΔΙΑΘΕΤΟΥ.73

Ο ΕΠΙΖΩΝ ΣΥΖΥΓΟΣ.73

Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ.74
Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ.74
Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ.74
ΤΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟ.75
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ.76
ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ.81
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ.81
Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΩΝ.82
Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ.83
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ.84
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ.85
Η ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ.88
Η ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ.89
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ.90
Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.91
ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1975. 96
Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ 2001. 98
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ.100
ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΩΜΑ.101
ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ.102
ΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ.104
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ.107
Η ΒΟΥΛΗ.109
Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ.111
ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ.112
Η ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ.116
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ.118
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.119
ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.120
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ.123
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ.125
Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ.126
ΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ.127
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ.128
ΟΙ ΜΟΡΦΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΩΝ.129
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ.131
Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ.133
ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ.134
Η ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΣΧΕΣΗ.135
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ.138
Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ.139
ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ.139
ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ Ή ΑΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ.141
ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ.145
Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ.146
Η ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ.148
ΤΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ.152
Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ.163
ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ.164
Η ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ.167
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ.169
Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ.171
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (Σ.τ.Ε).171
ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (Ελ.Σ).172
Ο ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ (Α.Π).173
ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (Α.Ε.Δ.).173
ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ.174
Η ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ.175
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ.177
ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ.179
ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ.180
Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (Σ.τ.Π).181
ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Α.Σ.Ε.Π.).183
ΤΟ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ - ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.183
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ.185
Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ.187
Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ.188
ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.191
ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ.191
Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ.192
Η ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ.193
ΤΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Ν.Σ.).195
ΟΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ (Ν.Ε.).195
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ.196
Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ.196
ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ.197
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ.198
ΚΡΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΣΧΕΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ.200
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ.202
ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ.205
Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ.207
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ.208
ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ.209
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ.209
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ.210
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.211
ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Δ.Ε.Κ.).212
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.213
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.213
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ.213
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.214
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΕΚΤρ).214
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ.215
Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ.217
ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.218
Η ΣΧΕΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.220
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ.221

Κριτικές

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική
ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!

Δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα με αγορές > 30€

ΒΙΒΛΙΑ ΧΕΡΙ ΜΕ ΧΕΡΙ

Γιατί τα βιβλία πρέπει να είναι φτηνά!

ΕΩΣ 24 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

Μέχρι 24 άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα!