Αναπτυξιακός νόμος 2601/98 και ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων άρθρου 22 του Ν. 1828/89

Με CD με την ύλη του βιβλίου.
Έκπτωση
10%
Τιμή Εκδότη: 38.42
34.58
Τιμή Πρωτοπορίας
+
96035
Σελίδες:505
Ημερομηνία Έκδοσης:1/1/2000
Διαθεσιμότητα στα βιβλιοπωλεία μας
Αθήνα:
Με παραγγελία σε 2-5 εργάσιμες ημέρες
Θεσσαλονίκη:
Με παραγγελία σε 2-5 εργάσιμες ημέρες
Πάτρα:
Με παραγγελία σε 2-5 εργάσιμες ημέρες


Περιεχόμενα:


ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 1

ΑΡΘΡΟ 2 - ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΑΡΘΡΟΥ 2

ΑΡΘΡΟ 3 ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟΥ 3

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 3

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΑΡΘΡΟΥ 3

ΑΡΘΡΟ 4 - ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 4

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΑΡΘΡΟΥ 4

ΑΡΘΡΟ 5 - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 5

ΑΡΘΡΟ 6 - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟΥ 6

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 6

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΑΡΘΡΟΥ 6

ΑΡΘΡΟ 7 - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 7

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΑΡΘΡΟΥ 7

ΑΡΘΡΟ 8 - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 8

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΑΡΘΡΟΥ 8

ΑΡΘΡΟ 9 - ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 9

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΑΡΘΡΟΥ 9

ΑΡΘΡΟ 10 - ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 10

ΑΡΘΡΟ 11 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 11

ΑΡΘΡΟ 12

ΑΡΘΡΟ 13 - ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 14 - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 14

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΑΡΘΡΟΥ 14

ΑΡΘΡΟ 15 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΣΤΑΚΟΔ 1991 - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΡΘΡΟ 16

ΑΡΘΡΟ 17

ΑΡΘΡΟ 18 - ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 19

ΑΡΘΡΟ 20 - ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ν.2601/98 - ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ Ν.2601/98

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ Ν.1892/90 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.2601/98 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 22 Ν.1828/89

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΑΡΘΡΟ 22 Ν.1828/89)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΔΙΑΝΕΜΗΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 1988-1991

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22 ΤΟΥ Ν.1828/1989 ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΔΙΑΝΕΜΗΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΑΚΑΛΥΠΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΣ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΔΥΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν.2065/92

ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΡΙΘΟΥΝ ΑΝΑΚΡΙΒΗ Ή ΑΝΕΠΑΡΚΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.1892/1990

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1994 ΚΑΙ 1995 (ΟΙΚ. ΕΤΗ 1995 ΚΑΙ 1996)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22 ΤΟΥ Ν.1828/1989

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1996, 1997 ΚΑΙ 1998 (ΟΙΚ. ΕΤΗ 1997,1998 ΚΑΙ 1999)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22Ν. 1828/89 ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1999, 2000 ΚΑΙ 2001 (ΟΙΚ. ΕΤΗ 2000, 2001 ΚΑΙ 2002)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22 Ν. 1828/1989

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22Ν. 1828/1989
Συγγραφέας:
Λαζαρίδης, ΓιάννηςΜίχος, Ιωάννης
Εκδότης:
Ελληνική Αναπτυξιακή
Σελίδες:
505
ISBN:
9789608140011
Ημερομηνία Έκδοσης:
1/1/2000

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική
ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!

Δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα με αγορές > 20€

ΒΙΒΛΙΑ ΧΕΡΙ ΜΕ ΧΕΡΙ

Γιατί τα βιβλία πρέπει να είναι φτηνά!

ΕΩΣ 24 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

Μέχρι 24 άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα!