Μέθοδος Διδασκαλίας Χορωδίας Α΄Τεύχος (παιδιά 6 - 8 ετών) - Βιβλίο Διδάσκοντος

Έκπτωση
25%
Τιμή Εκδότη: 18.50
13.88
Τιμή Πρωτοπορίας
+
489449
Σελίδες:192
Ημερομηνία Έκδοσης:7/11/2018
Διαθεσιμότητα στα βιβλιοπωλεία μας
Αθήνα:
Περιορισμένη διαθεσιμότητα
Θεσσαλονίκη:
Με παραγγελία σε 2-5 εργάσιμες ημέρες
Πάτρα:
Με παραγγελία σε 2-5 εργάσιμες ημέρες
Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί το Α’ τεύχος μιας μεθόδου διδασκαλίας παιδικής ή σχολικής χορωδίας ή ομαδικού τραγουδιού, για παιδιά των πρώτων τάξεων του Δημοτικού (6 – 8 ετών). Περιλαμβάνει μια συλλογή τραγουδιών προ σαρμοσμένων στη φωνητική έκταση και τις φωνητικές δυνατότητες παι-διών αυτής της ηλικί ας. Αποτελεί μια ολοκληρωμένη ετήσια μέθοδο διδασκα-λίας για παιδιά που ξεκινούν για πρώτη φορά να τραγουδούν σε χορωδία (παι-δική, ωδείου κ.λπ.) ή στη σχολική τάξη, στο μάθημα του ομαδικού τραγουδιού.
Η μέθοδος περιλαμβάνει δύο βιβλία:
Το βιβλίο του διδάσκοντος, περιέχει μια χορωδιακή ανθολο γία μεθοδικά επιλεγμένων παιδικών τραγουδιών από την Ελλάδα και το εξω-τερικό, μετα γλωττισμένων στα Ελληνικά. Το κάθε τραγούδι αποτελεί μια ενότητα διδασκα λίας (ή χορωδιακής πρόβας) η οποία περιλαμβάνει τα εξής μέρη: 1) γενικές πληροφορίες για το κάθε τραγούδι, 2) μαθησιακοί στόχοι, 3) οδηγός διδα σκαλίας του τραγουδιού, 4) οδηγίες για τις ασκήσεις που υπάρχουν στο βιβλίο του μαθητή.
Το βιβλίο του μαθητή, περιέχει το αντίστοιχο χορωδιακό ρεπερτόριο και συνοδεύεται από πρακτικές ασκήσεις που διδά σκουν μεθοδικά θεωρία της μου σικής και βασικές αρχές μουσικής ανάγνωσης για μικρά παιδιά.
Κύριοι στόχοι της μεθόδου είναι να διδάξει στα παιδιά:

- να χρησιμοποιούν σωστά τη φωνή τους, παράγοντας υγιή κεφαλική φωνή
- να αναγνωρίζουν τη σημειογραφία της χορωδιακής παρτιτούρας
- να διαβάζουν και όχι να αποστηθίζουν τα τραγούδια που διδάσκονται
- να αναγνωρίζουν ρυθμούς – μελωδικά μοτίβα – μουσικές φόρμες
- να χρησιμοποιούν το σώμα τους στο ρυθμό του τραγουδιού, μέθοδοι τις οποίες σημαντικοί μουσικοπαιδαγωγοί, όπως οι Dalcroze και Orff ενσωμά τωσαν με ιδιαίτερη επιτυχία στη διδασκαλία τους σε παιδιά αυτής της ηλικίας.
Το επιλεγμένο χορωδιακό ρεπερτόριο απαρτίζεται από ελληνικές και ξένες μελωδίες, μεταγλωττισμένες στα ελληνικά, ώστε να μπορεί να αποδοθεί εύ-κολα από μικρά παιδιά. Τα τραγούδια είναι γραμμένα σε κατάλληλες τονικότη-τες για τη φωνητική έκταση της ηλικίας 6 – 8 ετών, χωρίς να εκθέτουν τη φωνή στις ακραίες περιοχές της. Η μορφή των τραγουδιών είναι σε ταυτοφω νία (unison), ενώ παρατίθενται διάσπαρτα και κανόνες, μέσα στη ροή των μαθη μάτων της μεθόδου, οι οποίοι μπορούν να διδαχθούν και να παρου-σιαστούν σε συναυλία, είτε unison είτε σε δύο ομάδες, ανάλογα με τον αριθμό και τις δυνα τότητες των παιδιών, ως μια πρώτη εμπειρία «πολυφωνίας».
Όλο το μουσικό υλικό της παρούσας έκδοσης βρίσκεται σε πρακτική εφαρ μογή από τη συγγραφέα, ήδη από το 2009, σε ένα πρότυπο πειραματικό πρόγραμμα διδασκαλίας χορωδίας σε παιδιά αυτής της ηλικίας. Τα παιδιά εισάγονται στο πρόγραμμα χωρίς προηγούμενη ακρόαση ή επιλογή φωνών και διδάσκονται τρα γούδι, βασικές αρχές χορωδιακής πειθαρ χίας και στοιχεία μουσικής ανάγνω σης, με στόχο την ένταξή τους στα πολυφωνικά τμήματα της παιδικής χορω δίας, μετά την ολοκλήρωση του παρόντος προγράμματος διδασκαλίας. Οι δίφω νοι κανόνες που περιέχει η μέθοδος, λει τουργούν ως πρωταρχική πολυφωνική εμπειρία των παιδιών που τα βοηθά να προσεγγίσουν πιο προετοιμασμένα τα συνθετότερα χορωδιακά έργα των επόμενων τμημάτων χορωδίας.
Η θεματολογία του επιλεγμένου ρεπερτορίου ποικίλει, ώστε να μπορεί να παρουσιαστεί σε συναυλίες με διαφορετική θεματική ενότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, ενώ υπάρχει και μια μικρή συλλογή χρι-στουγεν νιάτικων τραγουδιών, κατάλληλων για την έκταση και τις δυνατότητες της φωνής παιδιών αυτής της ηλικίας.
Η παρούσα μέθοδος ακολουθείται από το – υπό έκδοση – Β’ τεύχος, για παιδιά ηλικίας 8 – 10 ετών, όπου γίνεται το πέρασμα από το unison και τους απλούς κανόνες αυτού του τεύχους, στη διφωνία και σε χορωδιακά έργα, τόσο ελλη νικά όσο και του διεθνούς ρεπερτορίου με τον αυθεντικό τους στίχο.
Συγγραφέας:
Μελιγκοπούλου, Μαρία Έμμα
Εκδότης:
Παπαγρηγορίου-Νάκας
Σελίδες:
192
ISBN:
9786185313081
Ημερομηνία Έκδοσης:
7/11/2018

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική
ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!

Δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα με αγορές > 20€

ΒΙΒΛΙΑ ΧΕΡΙ ΜΕ ΧΕΡΙ

Γιατί τα βιβλία πρέπει να είναι φτηνά!

ΕΩΣ 24 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

Μέχρι 24 άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα!