Ο Νέος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)

Έκπτωση
20%
Τιμή Εκδότη: 30.00
24.00
Τιμή Πρωτοπορίας
+
407938
Συγγραφέας: Μελάς, Χρήστος Δ.
Εκδόσεις: Σταμούλης
Σελίδες:287
Ημερομηνία Έκδοσης:21/10/2014
Διαθεσιμότητα στα βιβλιοπωλεία μας
Αθήνα:
Με παραγγελία σε 2-5 εργάσιμες ημέρες
Θεσσαλονίκη:
Με παραγγελία σε 2-5 εργάσιμες ημέρες
Πάτρα:
Με παραγγελία σε 2-5 εργάσιμες ημέρες
Περιγραφή
Όλες οι απαντήσεις για τον ΕΝΦΙΑ. Στη δεύτερη ενημερωμένη έκδοση περιέχονται όλες οι αλλαγές που έχουν γίνει. Περιέχει το κείμενο του νόμου όπως ισχύει μετά από όλες τις τροποποιήσεις μέχρι και το νόμο 4286/2014. Την αρχική αιτιολογική έκθεση, διορθωμένη με τις αλλαγές που έγιναν. Όλες τις αιτιολογικές εκθέσεις των επόμενων νόμων που τροποποίησαν τις διατάξεις του ΕΝΦΙΑ. Τις σχετικές διατάξεις από άλλους νόμους. Όλες τις υπουργικές αποφάσεις. Σε κάθε άρθρο με τη μορφή της ερώτησης και της σύντομης απάντησης ο αναγνώστης μπορεί να πάρει πληροφόρηση και να λύσει όλες του τις απορίες, για τον ΕΝΦΙΑ, είτε έχει κάποιες γνώσεις για το θέμα είτε είναι εντελώς απληροφόρητος. Συνολικά απαντώνται 272 πρακτικές καθημερινές ερωτήσεις. (Υπάρχουν 52 επιπλέον ερωτήσεις - απαντήσεις σε σχέση με την πρώτη έκδοση). ·Έχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις διορθώσεις που πρέπει να γίνουν αν έχουν γίνει λάθη στο πρώτο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ. Γίνεται αναλυτική αναφορά, για όσους δικαιούνται έκπτωση του ΕΝΦΙΑ 20% ή 50% ή 100% και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν για να τους δοθεί η έκπτωση. Περιέχει πρακτικά παραδείγματα για πολλές περιπτώσεις του φόρου των ακινήτων, έτσι ώστε ο αναγνώστης να μπορέσει να προσεγγίσει την κάθε περίπτωση για το δικό του ακίνητο. Έχει τη νομοθεσία και 30 ερωτήσεις απαντήσεις, για την υποβολή μέσω ίντερνετ των μισθωτηρίων συμβολαίων των ακινήτων. Ιδιαίτερα σημαντικό θέμα τόσο για τους ενοικιαστές όσο και για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων. Ακόμη τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν για να είναι νόμιμοι και να μην επιβαρυνθούν με ποινές και πρόστιμα. Στο αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο μπορεί ο αναγνώστης να αναζητήσει 1.440 περιπτώσεις και να βρει κάθε ένα θέμα που τον ενδιαφέρει. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Το βιβλίο απευθύνεται σε όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν σπίτια, διαμερίσματα, οικόπεδα, χωράφια. Επιπλέον είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τους εφοριακούς, τους λογιστές, τους δικηγόρους, τους συμβολαιογράφους, τους μηχανικούς, τους γιατρούς, τους τραπεζικούς, τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους, τους άνεργους (τι να κάνουν για να έχουν ελάφρυνση ή απαλλαγή), τους σπουδαστές οικονομικών σχολών και γενικά χρειάζεται σε όσους έχουν ακίνητα ή ασχολούνται με τα ακίνητα.

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν. 4223/31-12-2013
(Όπως ισχύει μετά από όλες τις τροποποιήσεις μέχρι και το Ν. 4286/19-9-2014)

Άρθρο 1: Αντικείμενο του φόρου
Αιτιολογική έκθεση άρθρου 1
Ερωτήσεις - απαντήσεις του άρθρου 1

Άρθρο 2:Υποκείμενο του φόρου
Αιτιολογική έκθεση άρθρου 2
Ερωτήσεις - απαντήσεις του άρθρου 2

Άρθρο 3: Απαλλαγές από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.
Σχετικές διατάξεις με το άρθρο 3
Σύνταγμα της Ελλάδος. Άρθρο 13: (Θρησκευτική Ελευθερία)
Ν. 3647/2008. Διοίκηση και διαχείριση των Βακουφίων
Αιτιολογική έκθεση άρθρου 3
Αιτιολογικές εκθέσεις αλλαγών άρθρου 3
Ερωτήσεις - απαντήσεις του άρθρου 3

Άρθρο 4: Υπολογισμός του κύριου φόρου
Σχετικές διατάξεις με το άρθρο 4
Ν. 1249/1282. Άρθρο 41. Προσδιορισμός αξίας ακινήτων
Απόφ. Υπ. Οικον. 1129485/ ΠΟΛ 1310/1996 (Ειδικά κτίρια)
Ν. 3986/2011 Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου
Ν. 4062/2012 Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου του Ελληνικού
Ν. 4458/1965 Περί Βιομηχανικών Περιοχών
Ν. 2545/1997 Άρθρο 1. Κατηγορίες Β.Ε.ΠΕ.
Ν. 3982/2011 Άρθρο 41. Ορισμοί (Επιχειρηματικά πάρκα)
Ν. 1249/1982 Άρθρο 41α. Προσδιορισμός αξίας κτισμάτων και γης
Ν. 4172/2013 Άρθρο 11. Εξαρτώμενα μέλη
Αιτιολογική έκθεση άρθρου 4
Αιτιολογικές εκθέσεις αλλαγών άρθρου 4
Ερωτήσεις - απαντήσεις του άρθρου 4

Άρθρο 5: Υπολογισμός του συμπληρωματικού φόρου
Σχετικές διατάξεις με το άρθρο 5
Ν. 3842/2010 Άρθρο 32. Προσδιορισμός αξίας ακινήτων
Αιτιολογική έκθεση άρθρου 5
Αιτιολογικές εκθέσεις αλλαγών άρθρου 5
Ερωτήσεις - απαντήσεις του άρθρου 5

Άρθρο 6: Προσδιορισμός ΕΝ.Φ.Ι.Α. και χρόνος υποβολής δήλωσης
Σχετικές διατάξεις με το άρθρο 6
Ν. 4174/2013 Άρθρο 31. Άμεσος προσδιορισμός φόρου
Ν. 3427/2005 Άρθρο 23. Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9)
ΠΟΛ 1200/3-9-2014. Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων
ΠΟΛ 1185/30-7-2014. Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ? πράξης διοικητικού προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014
ΠΟΛ 1209/19-9-2014. Εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014
ΠΟΛ 1184/30-7-2014. Μηχανογραφική διαχείριση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων
ΠΟΛ 1164/13-6-2014. Εκκαθάριση τροποποιητικών δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων και Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων
ΠΟΛ 1186/31-7-2014. Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 52 του ν. 4276/2014
ΠΟΛ 1047/12-2-2014. Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης για την αποδοχή και εκκαθάριση εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ) φυσικών προσώπων, και ορισμός διαδικασίας
Αιτιολογική έκθεση άρθρου 6
Αιτιολογική έκθεση αλλαγών άρθρου 6
Ερωτήσεις - απαντήσεις του άρθρου 6

Άρθρο 7: Χορήγηση εκπτώσεων και αναστολή πληρωμής φόρου
Αιτιολογική έκθεση άρθρου 7
Αιτιολογική έκθεση αλλαγών άρθρου 7
Ερωτήσεις - απαντήσεις του άρθρου 7

Άρθρο 8: Πληρωμή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων
Σχετικές διατάξεις με το άρθρο 8
Ν. 4174/2013. Άρθρο 41. Πληρωμή φόρου
ΠΟΛ 1276/27-12-2013. Καθορισμός του τρόπου καταβολής των φόρων
ΠΟΛ 1212/23-11-2012. Πληρωμή βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. ατομικών οφειλών σε πιστωτικά ιδρύματα και στα ΕΛ.ΤΑ
ΑΝ 1819/1951. Τρόπος διεξαγωγής συναλλαγών με το Δημόσιο
ΠΟΛ 1186/31-7-2014. Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 52 του ν. 4276/2014
Αιτιολογική έκθεση άρθρου 8
Αιτιολογική έκθεση αλλαγών άρθρου 8
Ερωτήσεις - απαντήσεις του άρθρου 8

Άρθρο 9: Συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
Σχετικές διατάξεις με το άρθρο 9
Ν 4174/2013 Άρθρο 18. Υποβολή φορολογικής δήλωσης
ΠΟΛ 1218/3-10-2014. Υποβολή και διαβίβαση ενδικοφανών προσφυγών κατά πράξεων διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. (ν. 4223/2013) έτους 2014 στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών
ΠΟΛ.1279/30-12-2013. Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κ. Φ. Δ.
Ν 3842/2010 Άρθρο 48. Υποχρεώσεις συμβολαιογράφων κλπ.
Ν 4174/2013 Άρθρο 50. Αλληλέγγυα ευθύνη
Αιτιολογική έκθεση άρθρου 9
Αιτιολογική έκθεση αλλαγών άρθρου 9
Ερωτήσεις - απαντήσεις του άρθρου 9

Άρθρο 10: Εξόφληση φόρου
Σχετικές διατάξεις με το άρθρο 10
Ν. 4174/ 2013 Άρθρο 43. Πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών σε δόσεις
ΠΟΛ 1278/27-12-2013. Εξόφληση φόρου με εκχώρηση τιμήματος ακινήτου
Αιτιολογική έκθεση άρθρου 10
Ερωτήσεις - απαντήσεις του άρθρου 10

Άρθρο 11: Μείωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων
Σχετικές διατάξεις με το άρθρο 11
Ν 1587/1950 Άρθρο 4. Φόρος μεταβίβασης ακινήτου
Αιτιολογική έκθεση άρθρου 11
Ερώτηση - απάντηση του άρθρου 11

Άρθρο 12: Συμπλήρωση διατάξεων του ν. 3427/2005 (έντυπο Ε9)
Σχετικές διατάξεις με το άρθρο 12
Ν. 3427/2005 Άρθρο 23. Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9)
Αιτιολογική έκθεση άρθρου 12
Ερωτήσεις - απαντήσεις του άρθρου 12

Άρθρο 13: Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις
Σχετικές διατάξεις με το άρθρο 13
Απόφ. Υπ. Οικον. 1144814/ΠΟΛ.1310/1998. Αξία γης εκτός σχεδίου
Ν 998/1979 Άρθρο 6. Υπολογισμός αξίας δασών
Ν 3852/2010 Άρθρο 259. Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι Δήμων
Αιτιολογική έκθεση άρθρου 13
Αιτιολογικές εκθέσεις αλλαγών άρθρου 5

Άρθρο 59: Έναρξη ισχύος

ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

ΠΟΛ 1013/7-1-2014. Υποβολή ενοικιαστηρίων ακινήτων μέσω ίντερνετ
30 Ερωτήσεις - απαντήσεις για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές ακινήτων

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΙΑ 1.440 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙ
Συγγραφέας:
Μελάς, Χρήστος Δ.
Εκδότης:
Σταμούλης
Σελίδες:
287
ISBN:
9789603519638
Ημερομηνία Έκδοσης:
21/10/2014

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική
ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!

Δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα με αγορές > 20€

ΒΙΒΛΙΑ ΧΕΡΙ ΜΕ ΧΕΡΙ

Γιατί τα βιβλία πρέπει να είναι φτηνά!

ΕΩΣ 24 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

Μέχρι 24 άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα!