Ο Νέος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)

Έκπτωση
10%
396333
Συγγραφέας: Μελάς, Χρήστος Δ.
Εκδόσεις: Σταμούλης
Σελίδες:224
Ημερομηνία Έκδοσης:1/1/2014


Εξαντλημένο από τον Εκδοτικό Οίκο

ΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ
Περιέχει το κείμενο του νόμου, την αιτιολογική έκθεση, διορθωμένη με τις αλλαγές που έγιναν, κατά την ψήφιση του νόμου από τη βουλή.
Τις σχετικές διατάξεις από άλλους νόμους και τις υπουργικές αποφάσεις, που αφορούν το φόρο των ακινήτων.
Σε κάθε άρθρο με τη μορφή της ερώτησης και της σύντομης απάντησης ο αναγνώστης μπορεί να πάρει πληροφόρηση και να λύσει όλες του τις απορίες, για το νέο φόρο στα ακίνητα, είτε έχει κάποιες γνώσεις για το θέμα είτε είναι εντελώς απληροφόρητος. Συνολικά απαντώνται 220 πρακτικές καθημερινές ερωτήσεις.
Περιέχει πρακτικά παραδείγματα για πολλές περιπτώσεις του φόρου των ακινήτων, έτσι ώστε ο αναγνώστης να μπορέσει να προσεγγίσει την κάθε περίπτωση για το δικό του ακίνητο.
Έχει τη νομοθεσία και 30 ερωτήσεις απαντήσεις, για την υποβολή μέσω ίντερνετ των μισθωτηρίων συμβολαίων των ακινήτων. Ιδιαίτερα σημαντικό θέμα τόσο για τους ενοικιαστές όσο και για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων. Ακόμη τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν για να είναι νόμιμοι και να μην επιβαρυνθούν με ποινές και πρόστιμα.

Στο αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο μπορεί ο αναγνώστης να αναζητήσει 1.350 περιπτώσεις και να βρει κάθε ένα θέμα που τον ενδιαφέρει.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το βιβλίο απευθύνεται σε όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν σπίτια, διαμερίσματα, οικόπεδα, χωράφια.
Επιπλέον είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τους εφοριακούς, τους λογιστές, τους δικηγόρους, τους συμβολαιογράφους, τους μηχανικούς, τους γιατρούς, τους τραπεζικούς, τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους, τους άνεργους (τι να κάνουν για να έχουν ελάφρυνση ή απαλλαγή), τους σπουδαστές οικονομικών σχολών και γενικά χρειάζεται σε όσους έχουν ακίνητα ή ασχολούνται με τα ακίνητα.

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α


ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν. 4223/31-12-2013

Άρθρο 1: Αντικείμενο του φόρου
Αιτιολογική έκθεση άρθρου 1
Ερωτήσεις – απαντήσεις του άρθρου 1

Άρθρο 2:Υποκείμενο του φόρου
Αιτιολογική έκθεση άρθρου 2
Ερωτήσεις – απαντήσεις του άρθρου 2

Άρθρο 3: Απαλλαγές από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.
Σχετικές διατάξεις με το άρθρο 3
(1) Σύνταγμα της Ελλάδος. Άρθρο 13: (Θρησκευτική Ελευθερία)
(2) Ν. 3647/2008. Διοίκηση και διαχείριση των Βακουφίων
Αιτιολογική έκθεση άρθρου 3
Ερωτήσεις – απαντήσεις του άρθρου 3

Άρθρο 4: Υπολογισμός του κύριου φόρου
Σχετικές διατάξεις με το άρθρο 4
(3) Νόμος 1249/1282. Άρθρο 41. Προσδιορισμός αξίας ακινήτων
(4) Απόφ. Υπ. Οικον. 1129485/ ΠΟΛ 1310/1996 (Ειδικά κτίρια)
(5) Ν. 3986/2011 Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου
(6) Ν. 4062/2012 Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου του Ελληνικού
(7) Ν. 4458/1965 Περί Βιομηχανικών Περιοχών
(8) Ν. 2545/1997 Άρθρο 1. Κατηγορίες Β.Ε.ΠΕ.
(9) Ν. 3982/2011 Άρθρο 41. Ορισμοί (Επιχειρηματικά πάρκα)
(10) Ν. 1249/1982 Άρθρο 41α. Προσδιορισμός αξίας κτισμάτων και γης
(11) Ν. 4172/2013 Άρθρο 11. Εξαρτώμενα μέλη
Αιτιολογική έκθεση άρθρου 4
Ερωτήσεις – απαντήσεις του άρθρου 4

Άρθρο 5: Υπολογισμός του συμπληρωματικού φόρου
Σχετικές διατάξεις με το άρθρο 5
(12) Ν. 3842/2010 Άρθρο 32. Προσδιορισμός αξίας ακινήτων
Αιτιολογική έκθεση άρθρου 5
Ερωτήσεις – απαντήσεις του άρθρου 5

Άρθρο 6: Προσδιορισμός ΕΝ.Φ.Ι.Α. και χρόνος υποβολής δήλωσης
Σχετικές διατάξεις με το άρθρο 6
(13) Ν. 4174/2013 Άρθρο 31 Άμεσος προσδιορισμός φόρου
(14) Ν. 3427/2005 Άρθρο 23. Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9)
Αιτιολογική έκθεση άρθρου 6
Ερωτήσεις – απαντήσεις του άρθρου 6

Άρθρο 7: Χορήγηση εκπτώσεων και αναστολή πληρωμής φόρου
Αιτιολογική έκθεση άρθρου 7
Ερωτήσεις – απαντήσεις του άρθρου 7

Άρθρο 8: Πληρωμή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων
Σχετικές διατάξεις με το άρθρο 8
(15) Ν. 4174/2013 Άρθρο 41. Πληρωμή φόρου
(16) ΠΟΛ 1276/2013. Καθορισμός του τρόπου καταβολής των φόρων
Αιτιολογική έκθεση άρθρου 8
Ερωτήσεις – απαντήσεις του άρθρου 8

Άρθρο 9: Συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
Σχετικές διατάξεις με το άρθρο 9
(17) Ν 4174/2013 Άρθρο 18 Υποβολή φορολογικής δήλωσης
(18) ΠΟΛ.1279/2013 Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κ. Φ. Δ.
(19) Ν 3842/2010 Άρθρο 48. Υποχρεώσεις συμβολαιογράφων κλπ.
(20) Ν 4174/2013 Άρθρο 50 Αλληλέγγυα ευθύνη
Αιτιολογική έκθεση άρθρου 9
Ερωτήσεις – απαντήσεις του άρθρου 9

Άρθρο 10: Εξόφληση φόρου
Σχετικές διατάξεις με το άρθρο 10
(21) Ν. 4172/ 2013 Άρθρο 43. Πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών σε δόσεις
(22) ΠΟΛ.1278/2013. Εξόφληση φόρου με εκχώρηση τιμήματος ακινήτου
Αιτιολογική έκθεση άρθρου 10
Ερωτήσεις – απαντήσεις του άρθρου 10

Άρθρο 11: Μείωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων
Σχετικές διατάξεις με το άρθρο 11
(23) Ν 1587/1950 Άρθρο 4. Φόρος μεταβίβασης ακινήτου
Αιτιολογική έκθεση άρθρου 11
Ερώτηση – απάντηση του άρθρου 11

Άρθρο 12: Συμπλήρωση διατάξεων του ν. 3427/2005 (έντυπο Ε9)
Σχετικές διατάξεις με το άρθρο 12
(14) Ν. 3427/2005 Άρθρο 23. Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9)
Αιτιολογική έκθεση άρθρου 12
Ερωτήσεις – απαντήσεις του άρθρου 12

Άρθρο 13: Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις
Σχετικές διατάξεις με το άρθρο 13
(24) Απόφ. 1144814/ΠΟΛ.1310/1998. Αξία γης εκτός σχεδίου
(25) Ν 998/1979 Άρθρο 6. Υπολογισμός αξίας δασών
(26) Ν 3852/2010 Άρθρο 259. Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι Δήμων
Αιτιολογική έκθεση άρθρου 13

Άρθρο 59: Έναρξη ισχύος

ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

ΠΟΛ.1013/2014. Υποβολή ενοικιαστηρίων ακινήτων μέσω ίντερνετ
30 Ερωτήσεις – απαντήσεις για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές ακινήτων

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
Συγγραφέας:
Μελάς, Χρήστος Δ.
Εκδότης:
Σταμούλης
Σελίδες:
224
ISBN:
9789603519461
Ημερομηνία Έκδοσης:
1/1/2014

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική
ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!

Δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα με αγορές > 20€

ΒΙΒΛΙΑ ΧΕΡΙ ΜΕ ΧΕΡΙ

Γιατί τα βιβλία πρέπει να είναι φτηνά!

ΕΩΣ 24 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

Μέχρι 24 άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα!