Γενετική I

Έκπτωση
20%
96042
Συγγραφέας: Λουκάς, Μιχαήλ
Εκδόσεις: Σταμούλης
Σελίδες:732
Ημερομηνία Έκδοσης:1/1/2000


Εξαντλημένο από τον Εκδοτικό Οίκο


Περιεχόμενα:


ΜΕΝΔΕΛΙΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ.35
ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ MENDEL.36
ΜΟΝΟΫΒΡΙΔΙΣΜΟΣ.36
ΔΙΥΒΡΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΥΥΒΡΙΔΙΣΜΟΣ.42
ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ.47
ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΟΜΟΡΦΩΝ.51
ΑΠΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΜΕΝΔΕΛΙΑΝΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ.52
ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ.52
ΣΤΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.54
ΜΕΝΔΕΛΙΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ.57
ΓΕΝΙΚΑ.57
ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ.57
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ.58
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΗ.59
ΔΙΩΝΥΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ.60
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ χ2.60
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ.65
ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΝΔΕΛΙΑΝΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ.89
ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΜΟΡΦΟΙ.90
ΟΜΑΔΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΒΟ.90
ΟΜΑΔΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ RHESUS.93
ΑΛΛΗΛΟΜΟΡΦΟΙ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΦΥΤΑ.95
Ο ΓΟΝΟΣ C ΣΤΑ ΚΟΥΝΕΛΙΑ.97
ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΤΗΣ ΔΡΟΣΟΦΙΛΑΣ.98
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΟΜΟΡΦΙΣΜΟΥ.99
ΑΒΙΩΣΙΜΟΙ ΓΟΝΟΙ.100
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΩΝ (ΕΠΙΣΤΑΣΗ).102
Η ΑΝΑΛΟΓΙΑ 9:3:3:1. 102
Η ΑΝΑΛΟΓΙΑ 9:3:4. 105
Η ΑΝΑΛΟΓΙΑ 12:3:1. 108
Η ΑΝΑΛΟΓΙΑ 9:6:1. 109
Η ΑΝΑΛΟΓΙΑ 15:1. 110
Η ΑΝΑΛΟΓΙΑ 9:7. 111
Η ΑΝΑΛΟΓΙΑ 13:3.113
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΡΙΩΝ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΓΟΝΩΝ.116
ΠΛΕΙΟΤΡΟΠΙΣΜΟΣ - ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ.117
ΠΛΕΙΟΤΡΟΠΙΣΜΟΣ.117
ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΟΤΗΤΑ.120
ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ.122
ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΓΟΝΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ.124
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ.130
ΓΟΝΟΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.175
ΓΟΝΟΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ = ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ.176
ΠΕΔΙΟ Ή ΦΑΣΜΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΓΟΝΟΤΥΠΟΥ.179
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ.180
ΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ.181
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΓΟΝΟΤΥΠΟΥ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.183
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΓΟΝΟΤΥΠΟ.186
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ.187
ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΔΥΜΩΝ.188
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ.192
ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ.195
ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΦΑΣΗ.196
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ.197
ΜΙΤΩΣΗ.203
ΠΡΟΦΑΣΗ.203
ΜΕΤΑΦΑΣΗ.205
ΑΝΑΦΑΣΗ.206
ΤΕΛΟΦΑΣΗ.207
ΜΕΙΩΣΗ.208
ΓΕΝΙΚΑ.208
ΜΕΙΩΣΗ Ι.208
ΜΕΙΩΣΗ ΙΙ.215
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΙΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ.216
ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ.217
ΤΟ ΣΥΝΑΠΤΟΝΗΜΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ.218
ΣΠΕΡΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΩΟΓΕΝΕΣΗ.220
ΕΓΓΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ.222
ΓΕΝΙΚΑ.222
ΔΙΠΛΟΕΙΔΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ.222
ΑΠΛΟΕΙΔΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ.223
ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΑΠΛΟΕΙΔΟΥΣ - ΔΙΠΛΟΕΙΔΟΥΣ ΣΤΑΔΙΟΥ.226
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ.229
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ.235
ΧΡΩΜΑΤΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ.236
ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ SUTTON - BOVERI.236
ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ Τ. Η. MORGAN.236
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ.241
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΓΟΝΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΩΝ.243
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ.247
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ.247
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗ ΔΡΟΣΟΦΙΛΑ.251
ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΟΥΣ ΦΥΛΟΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ.258
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ.259
ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ.262
ΦΥΛΟΣΥΝΔΕΤΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ.265
ΦΥΛΟΣΥΝΔΕΤΟΙ ΓΟΝΟΙ.266
ΦΥΛΕΤΙΚΩΣ ΜΩΣΑΪΚΑ Ή ΓΥΝΑΝΔΡΟΜΟΡΦΑ ΑΤΟΜΑ.270
ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΔΟΣΗΣ ΣΤΑ ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ.271
ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΔΟΣΗΣ ΣΤΗ ΔΡΟΣΟΦΙΛΑ.276
ΦΥΛΟΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ.278
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ.280
ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΩΝ.317
ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ.318
ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΣΩΜΑΤΩΝ.318
ΕΝΔΟΧΡΩΜΑΤΟΣΩΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ.318
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΟΥ CROSSING-OVER.321
ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΟ CROSSING-OVER.323
ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΩΝ.327
ΓΟΝΟΙ ΣΕ ΕΛΞΗ Ή ΣΕ ΑΠΩΣΗ.327
ΕΛΛΕΙΨΗ c-o ΣΤΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΤΗΣ ΔΡΟΣΟΦΙΛΑΣ.330
ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΥΛΟΣΥΝΔΕΤΩΝ ΓΟΝΩΝ.333
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΑΠΟ ΔΙΥΒΡΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ.333
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΔΥΟ ΓΟΝΩΝ.335
ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΔΥΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΓΟΝΩΝ.336
ΓΙΑΤΙ Ο MENDEL ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΑ ΜΠΙΖΕΛΙΑ;.339
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΡΙΩΝ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΓΟΝΩΝ.340
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΤΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ.340
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ.345
ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΟΝΩΝ.346
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ.347
ΟΜΑΔΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ.350
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ.352
ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΣ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ.355
ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΠΛΟΕΙΔΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ.358
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΛΟΕΙΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΤΡΑΔΑΣ.358
ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΤΕΤΡΑΔΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΜΕΡΟΥ.359
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΤΕΤΡΑΔΙΩΝ.363
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤ.369
ΓΙΝΟΝΤΑΙ c-o ΜΕΤΑΞΥ ΑΔΕΛΦΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΔΩΝ;.369
ΕΝΔΟΓΟΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ.370
ΜΙΤΩΤΙΚΟ CROSSING-OVER.372
ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ HOLLIDAY ΤΟΥ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ.377
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΓΟΝΟΥ.379
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ.383
ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ ΓΟΝΩΝ.441
ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΛΛΑΓΩΝ.442
ΓΕΝΙΚΑ.442
ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΥΧΗΣ Ή ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ;.442
ΡΥΘΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΗΣ.446
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ CIS-TRANS.448
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΓΩΝ.449
ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΑΜΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ.449
ΤΥΠΟΙ ΜΕΤΑΛΛΑΓΩΝ.451
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΜΟΡΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ.456
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΓΩΝ.459
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ.459
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ.465
ΜΕΤΑΛΛΑΞΙΓΟΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ.469
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ.469
ΧΗΜΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑΞΙΓΟΝΑ.473
ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ.475
ΟΓΚΟΓΟΝΟΙ ΚΑΙ ΟΓΚΟ-ΚΑΤΑΣΤΟΛΕΙΣ ΓΟΝΟΙ.475
ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ ΟΓΚΟ-ΚΑΤΑΣΤΟΛΕΩΝ ΓΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ.476
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ.481
ΧΡΩΜΑΤΟΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ.495
ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣΩΜΑΤΑ.496
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.496
ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣΩΜΑΤΩΝ.499
ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ.504
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗ.509
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.509
ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ.510
ΔΙΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.516
ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΣ.524
ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ.530
ΕΥΘΡΑΥΣΤΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ.542
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ.543
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΣΩΜΑΤΩΝ.575
ΟΡΟΛΟΓΙΑ.576
ΑΝΕΥΠΛΟΕΙΔΙΑ.578
ΓΕΝΙΚΑ.578
Η ΑΝΕΥΠΛΟΕΙΔΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ.578
ΤΑ ΝΟΥΛΙΣΩΜΙΚΑ (2n-2).580
ΤΑ ΜΟΝΟΣΩΜΙΚΑ (2n-1).581
ΤΑ ΤΡΙΣΩΜΙΚΑ (2n 1).583
Η ΤΡΙΣΩΜΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ.587
ΕΥΠΛΟΕΙΔΙΑ.590
ΓΕΝΙΚΑ.590
ΤΑ ΜΟΝΟΠΛΟΕΙΔΗ.592
ΤΑ ΤΡΙΠΛΟΕΙΔΗ.597
ΤΑ ΑΥΤΟΤΕΤΡΑΠΛΟΕΙΔΗ.601
Η ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΤΡΑΠΛΟΕΙΔΩΝ.603
ΤΑ ΑΛΛΟΠΟΛΥΠΛΟΕΙΔΗ.612
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΛΛΟΠΟΛΥΠΛΟΕΙΔΗ.618
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΟΝΩΝ ΣΤΑ ΑΛΛΟΠΟΛΥΠΛΟΕΙΔΗ.620
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΟΠΟΛΥΠΛΟΕΙΔΩΝ ΜΕ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟ ΚΥΤΤΑΡΩΝ.623
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ.627
ΕΞΩΠΥΡΗΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ.647
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΩΝ ΤΩΝ ΧΛΩΡΟΠΛΑΣΤΩΝ.648
ΜΗΤΡΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΦΥΤΟ MIRABILIS.648
ΜΟΝΟΓΟΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΑ ΣΤΟ ΦΥΚΟΣ CHLAMYDOMONAS.652
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΩΝ ΓΟΝΩΝ.655
ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑ ΣΤΟ ΜΥΚΗΤΑ NEUROSPORA.655
ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑ ΣΤΗ ΖΥΜΗ.657
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΩΝ ΓΟΝΩΝ.661
ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ.667
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ.667
ΜΗΤΡΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ.670
ΚΥΤΤΑΡΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΡΡΕΝΟΣΤΕΙΡΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΦΥΤΑ.672
ΚΥΤΤΑΡΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΙΟΥΝΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ).675
ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΖΩΟ PARAMECIUM.675
ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΡΟΣΟΦΙΛΑ.6783
ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΔΙΩΝ.680
ΤΟ DNA ΤΩΝ ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΩΝ.680
ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΚΟΥΣ ΓΟΝΟΥΣ.684
ΤΟ DNA ΤΩΝ ΧΛΩΡΟΠΛΑΣΤΩΝ.687
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΛΩΡΟΠΛΑΣΤΩΝ.691
ΤΑ ΠΛΑΣΜΙΔΙΑ ΣΤΑ ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ.693
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ.695
ΟΡΟΛΟΓΙΑ.713
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.721
Συγγραφέας:
Λουκάς, Μιχαήλ
Εκδότης:
Σταμούλης
Σελίδες:
732
ISBN:
9789603512981
Ημερομηνία Έκδοσης:
1/1/2000

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική
ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!

Δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα με αγορές > 30€

ΒΙΒΛΙΑ ΧΕΡΙ ΜΕ ΧΕΡΙ

Γιατί τα βιβλία πρέπει να είναι φτηνά!

ΕΩΣ 24 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

Μέχρι 24 άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα!