Πτηνοτροφεία. Αγροτική οικοδομική

Οργάνωση χώρων. Κατασκευές. Εξοπλισμός
Έκπτωση
20%
112577
Συγγραφέας: Κυρίτσης, Σ.
Εκδόσεις: Σταμούλης
Σελίδες:208
Ημερομηνία Έκδοσης:1/1/1986


Εξαντλημένο από τον Εκδοτικό Οίκο

ΠεριεχόμεναΣΤΕΓΑΣΗ ΟΡΝΙΘΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΥΓΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ.7
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΟΡΝΙΘΩΝ.7
ΣΧΕΣΗ ΒΑΡΟΥΣ - ΗΛΙΚΙΑΣ.7
ΑΝΑΓΚΕΣ ΧΩΡΟΥ.8
ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΝΕΡΟ.9
ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΤΡΟΦΕΣ.10
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.11
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΠΡΟΥ.12
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.13
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ.13
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ.16
ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ.16
ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ.17
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ.17
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ.19
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.20
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ.22
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΡΙΣΜΟΥ.22
ΦΩΤΙΣΜΟΣ.28
ΕΝΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ.28
ΧΡΩΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ.30
ΦΩΤΟΠΕΡΙΟΔΟΣ.30
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ.35
ΚΟΣΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ.36
ΤΥΠΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ.36
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΩΣ ΑΥΓΩΝ.36
ΑΥΓΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ.36
ΑΥΓΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.36
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.37
ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΥΓΩΝ.37
ΕΚΤΡΟΦΗ ΣΕ ΔΑΠΕΔΟ.37
ΕΚΤΡΟΦΗ ΣΕ ΚΛΩΒΟΥΣ.38
ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΥΓΩΝ.45
ΟΡΝΙΘΟΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΥΓΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ.46
ΕΚΤΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ.46
ΗΜΙΕΚΤΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ.46
ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ.47
Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΣΤΡΩΜΝΗΣ.48
Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΡΗΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ.55
Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΛΩΒΩΝ.60
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΟΡΝΙΘΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.78
ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΥΓΩΝ.80
ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.82
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ.88
ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΑΧΥΝΟΜΕΝΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ.91
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΑΧΥΝΣΕΩΣ.93
ΣΧΕΣΗ ΒΑΡΟΥΣ - ΗΛΙΚΙΑΣ.93
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΤΡΟΦΗΣ.93
ΑΝΑΓΚΕΣ ΧΩΡΟΥΣ.94
ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΝΕΡΟ.94
ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΤΡΟΦΕΣ.95
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.96
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ.96
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ.99
ΑΕΡΙΣΜΟΣ.99
ΦΩΤΙΣΜΟΣ.100
ΕΝΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ.100
ΦΩΤΟΠΕΡΙΟΔΟΣ.100
ΚΟΣΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ.100
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΧΥΝΣΕΩΣ ΝΕΟΣΣΩΝ.101
ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.101
ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΑΧΥΝΣΕΩΣ.101
ΤΟ ΔΑΠΕΔΟ.103
ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ.106
ΕΚΤΑΤΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΠΑΧΥΝΟΜΕΝΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ.108
ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ.110
ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.111
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ.112
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΡΝΙΘΟΤΡΟΦΕΙΩΝ.115
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΔΑΤΟΣ.115
ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΠΟΤΙΣΤΡΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ.115
ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΠΟΤΙΣΤΡΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ.117
ΚΥΚΛΙΚΕΣ ΠΟΤΙΣΤΡΕΣ.119
ΠΟΤΙΣΤΡΕΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ.119
ΠΟΤΙΣΤΡΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ.122
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΡΟΦΩΝ.124
ΤΑΓΙΣΤΡΕΣ ΠΟΥ ΓΕΜΙΖΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ.125
ΤΑΓΙΣΤΡΕΣ ΠΟΥ ΓΕΜΙΖΟΥΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ.126
ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΤΑΓΙΣΤΡΕΣ ΠΟΥ ΓΕΜΙΖΟΥΝ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ.126
ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΤΑΓΙΣΤΡΕΣ ΠΟΥ ΓΕΜΙΖΟΥΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ ΑΠΟ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ.131
ΚΥΚΛΙΚΕΣ ΤΑΓΙΣΤΡΕΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΓΕΜΙΣΜΑ.132
ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΤΡΟΦΩΝ.136
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΤΑΓΙΣΤΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΜΙΖΟΥΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ.136
ΦΩΛΙΕΣ.137
ΣΤΕΓΑΣΗ ΙΝΔΟΡΝΙΘΩΝ.141
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΙΝΔΟΡΝΙΘΩΝ.141
ΣΧΕΣΗ ΒΑΡΟΥΣ - ΗΛΙΚΙΑΣ.141
ΑΝΑΓΚΕΣ ΧΩΡΟΥ.141
ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΝΕΡΟ.141
ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΤΡΟΦΕΣ.144
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.145
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ.145
ΦΩΤΙΣΜΟΣ.145
Η ΕΚΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΙΝΔΟΡΝΙΘΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΗΛΙΚΙΑ.145
ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ.147
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ.148
ΕΚΤΡΟΦΗ ΙΝΔΟΡΝΙΘΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.149
ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ, ΗΛΙΚΙΑ 8-30 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ.149
ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ, ΗΛΙΚΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ 30 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ.149
ΕΚΤΡΟΦΗ ΣΕ ΔΑΠΕΔΟ.149
ΕΚΤΡΟΦΗ ΣΕ ΚΛΩΒΟΥΣ.152
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΠΤΕΡΟΡΡΟΙΑΣ.152
ΠΑΧΥΝΣΗ ΙΝΔΟΡΝΙΘΩΝ.153
ΕΚΤΑΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΠΑΧΥΝΣΕΩΣ.153
ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΠΑΧΥΝΣΕΩΣ.153
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΙΝΔΟΡΝΙΘΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΧΥΝΣΗ.154
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΝΔΟΡΝΙΘΟΤΡΟΦΕΙΩΝ.155
ΘΕΡΜΟΜΗΤΕΡΕΣ.155
ΠΟΤΙΣΤΡΕΣ.155
ΤΑΓΙΣΤΡΕΣ.156
ΚΟΤΑΝΑΘΡΑ ΚΑΙ ΦΩΛΙΕΣ.158
ΣΤΕΓΑΣΗ ΧΗΝΩΝ.161
ΧΡΗΣΙΜΑ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ.161
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΧΗΝΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΣΑΣ.162
ΣΧΕΣΕΙΣ ΒΑΡΟΥΣ - ΗΛΙΚΙΑΣ.162
ΑΝΑΓΚΕΣ ΧΩΡΟΥ.163
ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΤΡΟΦΕΣ.163
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.164
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ.164
ΦΩΤΙΣΜΟΣ.164
ΕΚΤΡΟΦΗ ΧΗΝΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.165
ΕΚΤΡΟΦΗ ΣΕ ΛΕΙΜΩΝΕΣ.165
ΕΚΤΡΟΦΗ ΣΕ ΑΜΜΩΔΕΣ ΕΔΑΦΟΣ.166
ΕΚΤΡΟΦΗ ΣΕ ΧΑΛΙΚΩΔΕΣ ΕΔΑΦΟΣ.167
ΕΚΤΡΟΦΗ ΣΕ ΕΣΧΑΡΩΤΟ ΔΑΠΕΔΟ.168
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΥΓΩΝ.171
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΗΛΙΚΙΑ.171
ΠΑΧΥΝΣΗ ΧΗΝΑΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ "FOIS GRAS".174
ΣΤΕΓΑΣΗ ΝΟΥΜΙΔΙΚΗΣ ΟΡΝΙΘΑΣ.177
ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ.177
ΑΝΑΓΚΕΣ ΧΩΡΟΥ.178
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ.179
ΗΜΙΕΚΤΑΤΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ.179
ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΝΟΥΜΙΔΙΚΩΝ ΟΡΝΙΘΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΗΜΙΕΚΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.181
ΕΚΤΑΤΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ.182
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΩΝ.182
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ.183
ΦΩΤΙΣΜΟΣ.183
ΠΟΤΙΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑΓΙΣΤΡΕΣ.184
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΣΕ ΚΛΩΒΟΥΣ.184
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.189
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΙΚΟΝΩΝ.195
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ.200
Συγγραφέας:
Κυρίτσης, Σ.
Εκδότης:
Σταμούλης
Σελίδες:
208
ISBN:
9780003512526
Ημερομηνία Έκδοσης:
1/1/1986

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική
ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!

Δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα με αγορές > 30€

ΒΙΒΛΙΑ ΧΕΡΙ ΜΕ ΧΕΡΙ

Γιατί τα βιβλία πρέπει να είναι φτηνά!

ΕΩΣ 24 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

Μέχρι 24 άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα!