Η καταγωγή του τεχνικού πνεύματος

Έκπτωση
20%
86493
Εκδόσεις: Γρηγόρης (προμ.)
Ημερομηνία Έκδοσης:1/1/1990


Εξαντλημένο από τον Εκδοτικό Οίκο

Οι συγκεκριμένοι λόγοι, δια τους οποίους η σύγχρονος τεχνική αποτελεί το αποφασιστικώτερον γεγονός της ιστορίας.
Σήμερον τέμνεται εις τον κόσμον η ιστορία της φύσεως και η ιστορία του πνεύματος. Την τομήν συμβολίζει η ελληνική λέξις "τεχνική". Ό,τι εννοείται υπό τον όρον αυτόν "αποτελεί τον παράγοντα των μεγαλυτέρων μεταβολών της ιστορίας του κόσμου", ώστε να είναι δυνατόν να λεχθή, ότι "ουδέν κοινωνικόν, ανθρώπινον ή πνευματικόν γεγονός έχει την σπουδαιότητα της τεχνικής εις τον σύγχρονον κόσμον". Ως κατάληξις ενός συγκεκριμένου ιστορικού πνεύματος η τεχνική, "η βιαιοτέρα πολιτιστική εμφάνισις του παρόντος", υπερπηδά τα όρια του ανθρώπου και αναφέρεται κατ ευθείαν εις την κληρονομικήν καταβολήν των μετόχων της ζωής και εις την γεωφυσικήν εξέλιξιν του πλανήτου και του αστρικού χώρου. Ευρισκόμεθα εις την αρχήν της εισόδου του σύμπαντος εις την ιστορίαν. Κυρίως όμως η σημερινή τεχνική αναγγέλλει το τέλος της φυσικής ιστορίας του ανθρώπου και την αρχήν ενός αιώνος μεταφυσικών διαστάσεων.
Συγγραφέας:
Κυριαζόπουλος, Σπυρίδων
Εκδότης:
Γρηγόρης (προμ.)
ISBN:
9780003331356
Ημερομηνία Έκδοσης:
1/1/1990

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική