Το γραφείο επιμέλειας στο σύγχρονο νοσοκομείο

Οργάνωση, ανθρώπινο δυναμικό, λειτουργίες, έλεγχος, συμβάσεις
18.26
Τιμή Πρωτοπορίας
+
136001
Εκδόσεις: Παρισιάνου Α.Ε.
Σελίδες:213
Ημερομηνία Έκδοσης:01/01/2001
ISBN:9789603940630
Διαθεσιμότητα στα βιβλιοπωλεία μας
Αθήνα:
Με παραγγελία σε 2-5 εργάσιμες ημέρες
Θεσσαλονίκη:
Με παραγγελία σε 2-5 εργάσιμες ημέρες
Πάτρα:
Με παραγγελία σε 2-5 εργάσιμες ημέρες

Περιγραφή


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Κεφάλαιο 1


Ο ρόλος του Γραφείου Επιμέλειας στο χώρο του νοσοκομείου

Οργανόγραμμα του Γραφείου Επιμέλειας

Γραφείο Επιμέλειας και Γραφείο Κίνησης Ασθενών

Γραφείο Επιμέλειας και Τμήμα Τεχνικού

Συνεργασία - Ομαδική εργασίαΚεφάλαιο 2


Προγραμματισμός και Οργάνωση του Γραφείου Επιμέλειας

Προσδιορισμός αρμοδιοτήτων του Γραφείου Επιμέλειας

Προγραμματισμός εργασιών (ενότητες εργασιών - κατάλογος εργασιών - προδιαγραφές, τεχνικές και μεθοδολογία - πρόσθετες πληροφορίες)

Καθηκοντολογία - Περιγραφή καθηκόντων

Καθηκοντολογία Επιμελητή, υπευθύνου Γραφείου Επιμέλειας

Οργάνωση - Συντονισμός - Στελέχωση

Αξιολόγηση - Αποτίμηση


Κεφάλαιο 3


Στελέχωση προσωπικού του Γραφείου Επιμέλειας .

θέσεις εργασίας - Κάλυψη θέσεων εργασίας

Διαδικασία επιλογής προσωπικού (συνέντευξη, ερωτήσεις, αίτηση εργασίας, πίνακας αξιολόγησης)

Εκπαίδευση προσωπικού (Επιμόρφωση - συνεχής εκπαίδευση, ικανότητα εκπαιδευτή, πρόγραμμα εκπαίδευσης, γενική εκπαίδευση, ειδική εκπαίδευση)

Αξιολόγηση απόδοσης προσωπικού (συνέντευξη, έντυπο αξιολόγησης)


Κεφάλαιο 4


Παρακολούθηση Οικονομικών στοιχείων του Γραφείου Επιμέλειας

Προϋπολογισμός

Απογραφή υλικών και εξοπλισμού

Προμήθεια υλικών και εξοπλισμού - Συμβάσεις τρίτων


Κεφάλαιο 5


Λοιμώξεις και Γραφείο Επιμέλειας

Εισαγωγή στα προβλήματα λοιμώξεων

Τρόποι μετάδοσης λοιμώξεων

Μέθοδοι προφύλαξης

Πλύσιμο χεριών

Χρήση γαντιών

Μάσκα και ποδιά μίας χρήσης

Χρήση απολυμαντικών

Χρήσιμες παρατηρήσεις

Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων προστασίας προσωπικού (έλεγχος εφαρμογής μεθόδων προστασίας - ερωτηματολόγια)


Κεφάλαιο 6


Εργασίες Καθαρισμού - Τεχνικές, Προγραμματισμός και Έλεγχος

Ενότητες εργασιών καθαρισμού νοσοκομείου

Προγραμματισμός εργασιών καθαρισμού

Κατάλογος (λίστα) εργασιών για κάθε ενότητα

Συχνότητα εκτέλεσης εργασιών καθαρισμού

Τρόπος εκτέλεσης εργασιών (βασικές οδηγίες καθαρισμού, κώδικας χρωμάτων κάδων και πανιών, καθαρισμοί: δαπέδων, μοκέτας, τοιχοποιίας, πλακιδίων, χώρων υγιεινής, γενικός καθαρισμός δωματίου νοσηλείας, καθαρισμός κλιμακοστασίου, χειρουργείων, εργαστηρίων, κουζίνας)

Ωράριο εργασιών καθαρισμού

Εξοπλισμός και υλικά καθαρισμού -Αποθήκες καθαρισμού (Μηχανικός εξοπλισμός, χημικά υλικά καθαρισμού και απολύμανσης, προδιαγραφές χημικών καθαρισμού - μέτρα προστασίας, αναλώσιμος εξοπλισμός - εργαλεία και υλικά καθαρισμού)

Καθηκοντολογία προσωπικού καθαρισμού

Εκπαίδευση προσωπικού καθαριότητας

Μέθοδοι ελέγχου εργασιών - Δελτία ελέγχου


Κεφάλαιο 7


Ιματισμός - Ραφείο - Πλυντήρια - Σιδερωτήρια

Ροή εκτέλεσης εργασιών

Είδη ιματισμού και απαιτούμενες ποσότητες (μητρώο ιματισμού)

Ραφείο (περιγραφή εργασιών, εξοπλισμός, αναλώσιμα υλικά, καθηκοντολογία προσωπικού, προμήθεια ιματισμού και υλικών, χρέωση ιματισμού, έλεγχος ιματισμού - καταστροφή ή μετατροπή ιματισμού)

Ακάθαρτος ιματισμός - Περισυλλογή ιματισμού

Πλυντήρια - Σιδερωτήρια (κύκλος (ζώνες) εργασιών και εξοπλισμός, καθηκοντολογία προσωπικού)

Διανομή ιματισμού

Απογραφή ιματισμού

Εκπαίδευση προσωπικού

Μέθοδοι ποιοτικού ελέγχου - Δελτία ελέγχου


Κεφάλαιο 8


Διαχείριση απορριμμάτων στα νοσοκομεία

Διαχωρισμός

Μεταφορά

Αποθήκευση

Τελική απομάκρυνση

Ειδικά χημικά απορρίμματα

Εκπαίδευση προσωπικού

Χρήσιμοι πίνακες


Κεφάλαιο 9


Η συμμετοχή του Γραφείου Επιμέλειας στη διοργάνωση εκδηλώσεων


Κεφάλαιο 10


Πιστοποίηση Ποιότητας παρεχομένων υπηρεσιών - Έλεγχος εργασιών

Διασφάλιση ποιότητας

Δελτία ελέγχου ποιότητας

Ερωτηματολόγια ασθενών και προσωπικού


Κεφάλαιο 11


Εξωτερικά συνεργεία παροχής υπηρεσιών

Γιατί προτιμώνται τα εξωτερικά συνεργεία στο χώρο των νοσοκομείων

Προκήρυξη διαγωνισμού "Ανοικτής Διαδικασίας" (δημοσίευση)

Τεύχος προκήρυξης διαγωνισμού Καθαρισμού χώρων (περιεχόμενα τεύχους, διακήρυξη, γενικοί όροι, υποχρεώσεις εργολάβου)

Μέθοδος επιλογής "Εξωτερικού Συνεργείου" (μεθοδολογία, αξιολόγηση, κατακύρωση διαγωνισμού)

Σύμβαση έργουΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ, ΔΕΛΤΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝΚεφάλαιο 1


Ο ρόλος του Γραφείου Επιμέλειας στο χώρο του νοσοκομείου

Οργανόγραμμα του Γραφείου Επιμέλειας

Δελτίο ελέγχου χώρων

Δελτίο αναγγελίας βλάβης


Κεφάλαιο 2


Προγραμματισμός και Οργάνωση του Γραφείου Επιμέλειας

Ροή διεκπεραίωσης εργασιών Γραφείου Επιμέλειας


Κεφάλαιο 3


Στελέχωση προσωπικού Γραφείου Επιμέλειας

Πίνακας αξιολόγησης υποψηφίου

Πρόγραμμα γενικής εκπαίδευσης


Κεφάλαιο 4


Παρακολούθηση Οικονομικών στοιχείων του Γραφείου Επιμέλειας

Λειτουργικά Έξοδα

Αγορά παγίων


Κεφάλαιο 5


Λοιμώξεις και Γραφείο Επιμέλειας

Οδηγίες για το πλύσιμο χεριών

Οδηγίες για τη χρήση γαντιών

Ερωτηματολόγιο προφύλαξης Λοιμώξεων (καθαρισμός)

Ερωτηματολόγιο προφύλαξης Λοιμώξεων (πλυντήρια)


Κεφάλαιο 6


Εργασίες Καθαρισμού - Μέθοδοι ελέγχου εργασιών

Συχνότητα εκτέλεσης εργασιών

Κώδικας χρωμάτων κάδων και πανιών Καθαρισμού

Πίνακας αξιολόγησης χημικών υλικών Καθαρισμού

Δελτίο ποιοτικού ελέγχου τμήματος Καθαρισμού

Δελτίο ελέγχου χώρων

Δελτίο ελέγχου ποιότητας καθαρισμού χώρων


Κεφάλαιο 7


Ιματισμός - Ραφείο - Λειτουργία πλυντηρίων-σιδερωτήριων

Ροή εκτέλεσης εργασιών

Μητρώο ιματισμού

Δελτίο αντικατάστασης ιματισμού

Δελτίο χρέωσης ιματισμού

Δελτίο καταστροφής ιματισμού

Δελτίο διανομής ιματισμού

Δελτίο παράδοσης - παραλαβής Ιματισμού

Δελτίο απογραφής ιματισμού

Πίνακας απογραφής ιματισμού

Δελτίο ελέγχου ποιότητας ιματισμού

Δελτίο ελέγχου επάρκειας και ευταξίας Ιματισμού

Δελτίο ποιοτικού ελέγχου τμήματος διαχείρισης ιματισμού

Δελτίο ελέγχου ποιότητας διαχείρισης Ιματισμού


Κεφάλαιο 8


Διαχείριση απορριμμάτων

Ερωτηματολόγιο διαχείρισης Απορριμμάτων

Γενικές οδηγίες για τη διαχείριση των απορριμμάτων

Ο δωδεκάλογος της υγιεινής των απορριμμάτων


Κεφάλαιο 9


Διοργάνωση εκδηλώσεων


Κεφάλαιο 10


Πιστοποίηση Ποιότητας - Έλεγχος εργασιών

Ετήσιος πίνακας διασφάλισης ποιότητας


Κεφάλαιο 11


Εξωτερικά συνεργεία παροχής υπηρεσιών

Κριτήρια αξιολόγησης "Εξωτερικού Συνεργείου"

Επιλεγμένη βιβλιογραφία

Κριτικές

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική
ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!

Δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα με αγορές > 30€

ΒΙΒΛΙΑ ΧΕΡΙ ΜΕ ΧΕΡΙ

Γιατί τα βιβλία πρέπει να είναι φτηνά!

ΕΩΣ 24 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

Μέχρι 24 άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα!