Οι πρώτες εγγραφές στο εθνικό κτηματολόγιο

120501
Συγγραφέας: Κιτσαράς, Λάμπρος
Εκδόσεις: Σάκκουλας Π.Ν.
Σελίδες:423
Ημερομηνία Έκδοσης:01/01/2000
ISBN:9789604201280


Εξαντλημένο από τον Εκδοτικό Οίκο

Περιγραφή

ΠεριεχόμεναΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ.15
ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ-ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ.15
ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ.15
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΠΤΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ: ΤΑ ΔΥΟ ΣΚΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ.17
ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ.20
Η ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 2308/95 ΚΑΙ2664/98.21
Η ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ.25
Η ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ.25
ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ.25
ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ.29
Η ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ.29
Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.30
EXCURSUS: Η ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ "ΕΠΑΧΘΟΥΣ ΑΙΤΙΑΣ" ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 7 ΠΑΡ. 2 ΕΔ. Ε΄ ΚΑΙ 13 ΠΑΡ. 3 ΕΔ. Β΄ Ν. 2664/98.39
Η ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ "ΑΜΑΧΗΤΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ" ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ.41
Η ΑΥΘΕΝΤΙΑ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΩΣ ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.41
Η ΤΥΧΗ ΤΟΥ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΚΡΙΒΟΥΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.47
Η ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΘΕΝΤΟΣ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΩΣ "ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ".63
ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΜΑΧΗΤΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ.67
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ.71
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ.73
Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ.73
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ.73
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ.75
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ.78
Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ.80
ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ.83
ΠΡΩΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ.83
ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ.86
ΑΥΣΤΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ.93
ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ.94
Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΝΝΟΜΕΣ ΤΑΞΕΙΣ.97
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.97
Ο ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ.98
Η ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν. 2308/95. 100
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ.100
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.105
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ.113
Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΟΜΩΝΥΜΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.113
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ.116
Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ.126
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ.128
ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΑ.133
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ.147
ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ.147
Η ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΩΣ ΣΥΝΘΕΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ.147
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ.147
ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ.152
Η ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ Ο.Κ.Χ.Ε. ΠΕΡΙ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ.154
Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ.157
Η ΑΓΩΓΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΩΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ.161
Η ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ Ο.Κ.Χ.Ε. ΠΕΡΙ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.166
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ.168
Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ.170
Η ΚΑΘ' ΥΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 2664/98. 170
ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 2664/98. 172
ΚΑΤΑΧΩΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.175
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 2664/98. 179
Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Ν. 2664/98 ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ.183
Η ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 2664/98 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ.186
Η ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΠΑΡ. 2 ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΧΗΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ Ν. 2664/98. 187
ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ.191
ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ.191
ΕΓΕΡΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ.193
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ Η ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΙΤΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΤΗΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ.198
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑΣ.204
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΛΗΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ.206
ΕΓΕΡΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.207
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΕΩΣ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ Ν. 2308/95. 211
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ή ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ.212
ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ.213
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ.215
ΕΝΝΟΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ.219
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΜΑΧΗΤΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΜΑΧΗΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΤΟΥ Ν. 2664/98. 220
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΜΑΧΗΤΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ.224
ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ.224
ΜΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΕΝΝΟΜΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ.228
ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΜΑΧΗΤΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ.230
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟ ΑΙΡΕΣΗ.236
ΓΕΝΙΚΑ.236
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΟΣ.239
ΑΜΑΧΗΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΓΓΡΑΠΤΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.242
ΑΜΑΧΗΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗ ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ.247
ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ.253
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ.257
ΝΟΜΟΣ 2308/95. 259
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ν. 2308/95. 275
ΝΟΜΟΣ 2664/98. 281
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ν. 2664/98.323
ΝΟΜΟΣ 1647/86. 361
Υ.Α. 81706/6085/19.10.1995. 371
Υ.Α. 85187/4605/4.9.1996. 373
ΠΡΑΞΗ Ο.Κ.Χ.Ε. 145/1/7.6.1999.375
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.379
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ.379
ΕΛΛΗΝΙΚΗ.384

Κριτικές

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική
ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!

Δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα με αγορές > 30€

ΒΙΒΛΙΑ ΧΕΡΙ ΜΕ ΧΕΡΙ

Γιατί τα βιβλία πρέπει να είναι φτηνά!

ΕΩΣ 6 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

Μέχρι 6 άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα!