Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο

Έκπτωση
10%
Τιμή Εκδότη: 80.00
72.00
Τιμή Πρωτοπορίας
+
573360
Συγγραφέας: Καρράς, Αργύριος
Σελίδες:1024
Ημερομηνία Έκδοσης:01/01/2020
ISBN:9789606541933
Διαθεσιμότητα στα βιβλιοπωλεία μας
Αθήνα:
Με παραγγελία σε 2-5 εργάσιμες ημέρες
Θεσσαλονίκη:
Με παραγγελία σε 2-5 εργάσιμες ημέρες
Πάτρα:
Με παραγγελία σε 2-5 εργάσιμες ημέρες

Περιγραφή

Το έργο «Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο» καλύπτει όλα τα άρθρα του ΚΠΔ (Ν 4620/2019), τα οποία σχολιάζονται και ερμηνεύονται εκτενώς, μέσα από πρόσφατη νομολογία και βιβλιογραφία, ώστε να καλύπτεται η αναλυτική εξέταση κομβικής σημασίας δικονομικών προβληματισμών. Επιπλέον, δίνεται η ευκαιρία μιας αναθεώρησης ορισμένων ζητημάτων, λαμβανόμενων υπόψη και των νεότερων σχετικών θεωρητικών και νομολογιακών προσεγγίσεων. Το έργο αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εργαλείο, που διευκολύνει τον νομικό, δικαστή, ακαδημαϊκό, δικηγόρο, αλλά και φοιτητή, στην ενημέρωση για τις σύγχρονες κατευθύνσεις και την εφαρμογή του ποινικού δικονομικού δικαίου.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7ης ΕΚΔΟΣΗΣ Σελ. IX
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 6ης ΕΚΔΟΣΗΣ Σελ. XI
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5ης ΕΚΔΟΣΗΣ Σελ. XIII
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 4ης ΕΚΔΟΣΗΣ Σελ. XV
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 3ης ΕΚΔΟΣΗΣ Σελ. XVII
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2ης ΕΚΔΟΣΗΣ Σελ. XIX
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1ης ΕΚΔΟΣΗΣ Σελ. XXI
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Σελ. XXV
ΒΑΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. XXVII
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Α. Ορισμός του Ποινικού Δικονομικού Δικαίου - Έννοια, νομική φύση και σκοπός της Ποινικής Δίκης Σελ. 3
Β. Η διπλή αποστολή του Ποινικού Δικονομικού Δικαίου Σελ. 5
Γ. Τα «μέτρα δικονομικού καταναγκασμού» ή οι «ποινικές δικονομικές προσβολές ατομικών δικαιωμάτων» Σελ. 6
Δ. Ο προκαλούμενος «στιγματισμός» εξαιτίας της ποινικής δίκης Σελ. 6
Ε. Το θεμελιώδες πρόβλημα - δίλημμα του Ποινικού Δικονομικού Δικαίου Σελ. 7
ΣΤ. Η αξία των δικονομικών τύπων Σελ. 8
Ζ. Σχέση με το Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο και απορρέουσες συνέπειες Σελ. 9
Η. Οι πηγές του Ελληνικού Ποινικού Δικονομικού Δικαίου Σελ. 10
Θ. Η δομή της Ελληνικής Ποινικής Δίκης Σελ. 13
Ι. Η μορφή της Ελληνικής Ποινικής Δίκης ή το Ελληνικό Ποινικό Δικονομικό Σύστημα Σελ. 15
ΙΑ. Τα όργανα απονομής της Ποινικής Δικαιοσύνης Σελ. 17
ΙΒ. Οι διάδικοι της Ελληνικής Ποινικής Δίκης Σελ. 17
ΙΓ. Οι θεμελιώδεις ή γενικές αρχές της Ελληνικής Ποινικής Δίκης Σελ. 18
1. Η αρχή της αναζήτησης της ουσιαστικής αλήθειας Σελ. 19
2. Η αρχή της αυτεπάγγελτης εκδίκασης της υπόθεσης Σελ. 22
3. Η αρχή της αυτεπάγγελτης διεξαγωγής της δίκης Σελ. 23
4. Η αρχή του σεβασμού και της προστασίας της αξίας του ανθρώπου Σελ. 23
5. Η αρχή της δικαστικής ακρόασης Σελ. 24
6. Το τεκμήριο της αθωότητας Σελ. 25
7. Η αρχή του «προσήκοντος βαθμού υπονοιών ή ισχύος των ενδείξεων» Σελ. 27
8. Η αρχή της δίκαιης διεξαγωγής της δίκης Σελ. 28
9. Η αρχή της αιτιολόγησης Σελ. 32
10. Η αρχή της ταχείας διεξαγωγής της δίκης ή της επιτάχυνσης Σελ. 33
11. Η αρχή της κατ’ αντιδικία διεξαγωγής της δίκης Σελ. 35
12. Η αρχή της ισότητας των όπλων Σελ. 36
13. Η αρχή της δικαστικής βοήθειας Σελ. 39
14. Η αρχή της αναλογικότητας Σελ. 40
15. Η αρχή της καλόπιστης διεξαγωγής της δίκης Σελ. 41
16. Η αρχή της οικονομίας της δίκης Σελ. 42
ΙΔ. Η ερμηνεία των κανόνων του Ποινικού Δικονομικού Δικαίου Σελ. 42
ΙΕ. Απονομή της Ποινικής Δικαιοσύνης και Μέσα Ενημέρωσης Σελ. 49
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: ΤΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΣΥΝΘΕΣΗ
Α. Η δικαιοδοσία των ποινικών δικαστηρίων
1. Η έννοια και οι διακρίσεις της ποινικής δικαιοδοσίας Σελ. 58
2. Η τοπική και προσωπική έκταση της ποινικής δικαιοδοσίας Σελ. 62
3. Η σχέση της ποινικής δικαιοδοσίας με τα άλλα είδη δικαιοδοσίας Σελ. 72
Β. Η οργάνωση των ποινικών δικαστηρίων Σελ. 75
Γ. Η σύνθεση των ποινικών δικαστηρίων
1. Τα γενικά προβλήματα Σελ. 78
2. Τα επί μέρους ποινικά δικαστήρια Σελ. 88
Ι. Τα τακτικά ποινικά δικαστήρια Σελ. 88
ΙΙ. Τα ειδικά ποινικά δικαστήρια Σελ. 105
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΤΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
Α. Η έννοια και οι διακρίσεις της αρμοδιότητας Σελ. 108
Β. Οι ειδικότερες αρμοδιότητες
1. Η καθ’ ύλην αρμοδιότητα Σελ. 110
Ι. Δικαστήρια ανηλίκων Σελ. 118
ΙΙ. Στρατιωτικά δικαστήρια Σελ. 119
ΙΙΙ. Το Ειδικό Δικαστήριο του άρθρου 86 Σ. Σελ. 120
2. Η τοπική αρμοδιότητα Σελ. 124
3. Η αρμοδιότητα λόγω συνάφειας Σελ. 131
4. Η αρμοδιότητα λόγω συμμετοχής ή συναιτιότητας Σελ. 133
5. Αρμοδιότητα κατά παραπομπή Σελ. 137
6. Κανονισμός αρμοδιότητας Σελ. 140
7. Η κατά λειτουργία ή λειτουργική αρμοδιότητα Σελ. 142
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΤΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Α. Τα όργανα που ασκούν την ποινική δίωξη
1. Οι εισαγγελείς Σελ. 146
I. Έννοια και αποστολή Σελ. 146
II. Νομική Θέση Σελ. 147
III. Οργάνωση Σελ. 149
ΙV. Καθ’ ύλην, κατά τόπο και κατά λειτουργία αρμοδιότητα Σελ. 153
2. Εισαγγελείς Οικονομικού Εγκλήματος Σελ. 156
3. Οι εισαγγελείς των στρατιωτικών δικαστηρίων Σελ. 163
4. Η Βουλή Σελ. 163
Β. Τα ανακριτικά όργανα
1. Οι ανακριτές Σελ. 163
Ι. Διορισμός Σελ. 163
ΙΙ. Κατά τόπο και κατά λειτουργία αρμοδιότητα Σελ. 164
2. Οι ανακριτικοί υπάλληλοι Σελ. 167
Ι. Έννοια και αποστολή Σελ. 167
II. Διακρίσεις των ανακριτικών υπαλλήλων Σελ. 168
III. Η κατά τόπο και κατά λειτουργία αρμοδιότητα Σελ. 170
3. Οι ανακριτές στρατιωτικών δικαστηρίων Σελ. 171
4. Οι επιμελητές ανηλίκων Σελ. 171
Γ. Οι δικαστικοί γραμματείς Σελ. 171
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Η ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Α. Η λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία των οργάνων απονομής της ποινικής δικαιοσύνης Σελ. 173
Β. Η απαγόρευση της αφαίρεσης του νόμιμου δικαστή και της σύστασης δικαστικών επιτροπών και έκτακτων (ποινικών) δικαστηρίων Σελ. 188
Γ. Αποκλεισμός, εξαίρεση και αποχή των οργάνων απονομής της ποινικής δικαιοσύνης Σελ. 192
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Η ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ
Α. Εισαγωγική επισκόπηση
1. Έννοια Σελ. 214
2. Βασικές αρχές Σελ. 215
I. Η αρχή της κρατικής δίωξης των εγκλημάτων ή δημόσιας κατηγορίας Σελ. 215
ΙΙ. Η αρχή της αυτεπάγγελτης ή εξ επαγγέλματος δίωξης των εγκλημάτων Σελ. 215
ΙΙΙ. Η αρχή της αυτοτελούς δίωξης των εγκλημάτων ή αυτοτελούς κατηγορίας Σελ. 215
IV. Η αρχή της νομιμότητας ή υποχρεωτικής δίωξης των εγκλημάτων Σελ. 216
V. Η αρχή της «in rem» δίωξης των εγκλημάτων Σελ. 219
Β. Τρόποι γνώσης των τελούμενων εγκλημάτων Σελ. 219
1. Η προσωπική γνώση Σελ. 219
2. Η καταγγελία των εγκλημάτων (Έγκληση - Μήνυση - Αίτηση δίωξης) Σελ. 219
3. Η ανακοίνωση των εγκλημάτων Σελ. 221
4. Η αναγγελία των εγκλημάτων Σελ. 221
5. Η «αυτεπάγγελτη» προανάκριση Σελ. 222
I. Αυτόφωρο έγκλημα Σελ. 223
II. Κίνδυνος από την καθυστέρηση Σελ. 225
6. Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία Σελ. 226
Γ. Έναρξη της ποινικής δίωξης Σελ. 226
1. Η θέση στο αρχείο της μήνυσης ή της αναφοράς και η απόρριψη της έγκλησης Σελ. 226
2. Η προκαταρκτική εξέταση Σελ. 231
Ι. Εισαγωγική επισκόπηση Σελ. 231
ΙΙ. Σκοπός της προκαταρκτικής εξέτασης και διάρκεια αυτής (άρθρο 243) Σελ. 234
ΙΙΙ. Δικαιώματα του υπόπτου κατά την προκαταρκτική εξέταση (άρθρο 244) Σελ. 235
3. Αναβολή και αναστολή ποινικής δίωξης Σελ. 241
4. Αποχή από την ποινική δίωξη Σελ. 242
Ι. Εισαγωγική επισκόπηση Σελ. 242
ΙΙ. Αποχή από την ποινική δίωξη ανηλίκου Σελ. 244
III. Αποχή από ποινική δίωξη μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος (άρθρο 47) Σελ. 244
IV. Αποχή από την ποινική δίωξη πλημμελημάτων υπό όρους. Σελ. 247
V. Αποχή από την ποινική δίωξη κακουργημάτων υπό όρους. Σελ. 249
VI. Αποχή μετά από εντελή ικανοποίηση Σελ. 251
5. Οι μορφές έναρξης της ποινικής δίωξης Σελ. 253
Δ. Συνέπειες της έναρξης της ποινικής δίωξης Σελ. 257
1. Το μη ανακλητό της ποινικής δίωξης Σελ. 257
2. Ο προσδιορισμός τον αντικειμένου της ποινικής δίκης Σελ. 257
3. Η εκκρεμοδικία Σελ. 258
4. Το αμετάβλητο της τοπικής αρμοδιότητας Σελ. 259
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Α. Δικονομικές ή διαδικαστικές προϋποθέσεις
1. Έννοια, σημασία και διακρίσεις Σελ. 260
2. Οι ειδικές προϋποθέσεις δίωξης ορισμένων εγκλημάτων ή κατηγορουμένων Σελ. 262
Ι. Η έγκληση Σελ. 262
ΙΙ. Η αίτηση δίωξης Σελ. 268
ΙΙΙ. Η άδεια δίωξης Σελ. 269
3. Το δεδικασμένο και η εκκρεμοδικία ως αρνητικές δικονομικές προϋποθέσεις της ποινικής δίωξης Σελ. 273
Β. Δικονομικές ή διαδικαστικές πράξεις
1. Έννοια, διακρίσεις και αξιολόγηση Σελ. 280
2. Οι ειδικά ρυθμιζόμενες από τον Κ.Π.Δ. διαδικαστικές πράξεις, ιδίως οι αποφάσεις, τα πρακτικά, οι εκθέσεις, οι επιδόσεις και οι κοινοποιήσεις Σελ. 284
3. Οι προθεσμίες διεξαγωγής των διαδικαστικών πράξεων Σελ. 311
4. Οι ακυρότητες των δικονομικών πράξεων Σελ. 313
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Η ΑΝΑΚΡΙΣΗ: ΑΡΧΕΣ - ΜΟΡΦΕΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Α. Σκοπός, τόπος και χρόνος Σελ. 322
Β. Βασικές αρχές Σελ. 323
1. Η αρχή της αυτεπάγγελτης συγκέντρωσης του αποδεικτικού υλικού ή η αρχή της ανάκρισης Σελ. 323
2. Η αρχή της έγγραφης διαδικασίας Σελ. 324
3. Η αρχή της εξωτερικής ή λαϊκής μυστικότητας και η αρχή της εσωτερικής δημοσιότητας ή δημοσιότητας των μερών Σελ. 324
4. Οι ειδικότερες αρχές που απορρέουν από την αρχή του σεβασμού της αρχής της αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ. 1 Σ.) Σελ. 325
Ι. Η αρχή της αναγκαιότητας Σελ. 325
ΙΙ. Η αρχή της απαγόρευσης του υπερμέτρου Σελ. 326
ΙΙΙ. Η αρχή της αναγκαίας αναλογίας ή αναλογικότητας με στενή έννοια Σελ. 326
IV. Η αρχή της προσφορότητας ή καταλληλότητας Σελ. 327
5. Οι ειδικότερες αρχές που απορρέουν από το τεκμήριο αθωότητας Σελ. 327
Ι. Η ανάλογη μεταχείριση του κατηγορουμένου Σελ. 327
ΙΙ. Η απαγόρευση της προσβολής της προσωπικότητας από τα μέσα ενημέρωσης Σελ. 327
ΙΙΙ. Η αρχή της απαγόρευσης της αυτοενοχοποίησης Σελ. 328
6. Η αρχή της ελεύθερης χρησιμοποίησης οποιουδήποτε αποδεικτικού μέσου και οι εξαιρέσεις της Σελ. 328
Γ. Οι μορφές της ανάκρισης Σελ. 335
1. Η προκαταρκτική εξέταση Σελ. 335
2. Η προανάκριση Σελ. 336
3. Η κύρια ανάκριση Σελ. 337
Δ. Η ρυθμιστική λειτουργία των δικαστικών συμβουλίων κατά την προδικασία Σελ. 342
Ε. Το απαραβίαστο της προσωπικής ελευθερίας και η επιτρεπόμενη προσβολή της Σελ. 343
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΟΙ
Α. Εισαγωγική επισκόπηση Σελ. 348
1. Ο προσδιορισμός του υπόπτου και τα δικαιώματά του Σελ. 348
2. Ο προσδιορισμός του κατηγορουμένου και τα δικαιώματά του Σελ. 348
3. Η ιδιάζουσα θέση του συνηγόρου υπεράσπισης Σελ. 374
Β. Ο παριστάμενος για την υποστήριξη της κατηγορίας και τα δικαιώματά του Σελ. 376
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 376
2. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση Σελ. 378
3. Τα δικαιώματα του παρισταμένου για την υποστήριξη της κατηγορίας Σελ. 395
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
Α. Εισαγωγική παρατήρηση Σελ. 397
Β. Τα κυριότερα αποδεικτικά μέσα Σελ. 398
1. Οι ενδείξεις Σελ. 398
2. Η αυτοψία Σελ. 399
3. Η πραγματογνωμοσύνη Σελ. 400
4. Η ομολογία -και ευρύτερα η απολογία- του κατηγορουμένου Σελ. 402
5. Οι μάρτυρες Σελ. 404
6. Τα έγγραφα Σελ. 418
ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΟΙ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Α. Η ενέργεια αυτοψίας Σελ. 421
Β. Η ενέργεια πραγματογνωμοσύνης Σελ. 423
Γ. Οι έρευνες Σελ. 447
Δ. Ειδικές Ανακριτικές Πράξεις επί ορισμένων εγκλημάτων και επί εγκλημάτων διαφθοράς Σελ. 453
Ε. Η κατάσχεση Σελ. 461
ΣΤ. Η εξέταση των μαρτύρων Σελ. 474
Ζ. Η απολογία του κατηγορουμένου Σελ. 488
Η. Ο διορισμός διερμηνέα Σελ. 493
Θ. Η σύλληψη του κατηγορουμένου Σελ. 498
Ι. Η επιβολή προσωρινής κράτησης, κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση και περιοριστικών όρων του κατηγορουμένου Σελ. 507
ΙΑ. Η απαγόρευση της εξόδου από τη χώρα Σελ. 534
ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Η ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΡΙΣΗΣ
Α. Περάτωση της προανάκρισης Σελ. 536
Β. Περάτωση της κύριας ανάκρισης Σελ. 538
1. Τυπική περάτωση Σελ. 538
2. Ουσιαστική περάτωση Σελ. 542
ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΟΙΝΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗ - ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
Α. Ποινική συνδιαλλαγή
1. Ποινική συνδιαλλαγή έως την τυπική περάτωση της ανάκρισης (άρθρο 301) Σελ. 549
2. Ποινική συνδιαλλαγή μετά την τυπική περάτωση της ανάκρισης και μέχρι το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο (άρθρο 302) Σελ. 551
Β. Ποινική διαπραγμάτευση (άρθρο 303) Σελ. 555
Γ. Ικανοποίηση του παθόντος με αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων Σελ. 560
ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Α. Εισαγωγική επισκόπηση Σελ. 561
Β. Η λειτουργική αρμοδιότητα του συμβουλίου πλημμελειοδικών μετά το τέλος της ανάκρισης Σελ. 563
Γ. Η λειτουργική αρμοδιότητα του συμβουλίου εφετών Σελ. 570
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Η ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Α. Σκοπός Σελ. 573
Β. Οι αναγκαίες πράξεις Σελ. 575
1. Σύνταξη του κλητηρίου θεσπίσματος ή της κλήσης προς εμφάνιση Σελ. 575
2. Επίδοση του κλητηρίου θεσπίσματος ή της κλήσης προς εμφάνιση Σελ. 577
3. Γνωστοποίηση των μαρτύρων Σελ. 580
4. Κλήτευση μαρτύρων και πραγματογνωμόνων Σελ. 580
Γ. Η προσφυγή εναντίον της απευθείας κλήσης Σελ. 584
Δ. Συντηρητική μαρτυρική απόδειξη Σελ. 590
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Η ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ
Α. Η αρχή της δημοσιότητας Σελ. 594
Β. Η αρχή της προφορικότητας Σελ. 599
Γ. Η αρχή της συγκεντρωτικής διαδικασίας Σελ. 601
Δ. Η αρχή της συνεχούς παρουσίας ή της ενότητας της εκδίκασης Σελ. 603
Ε. Η αρχή της κατ’ αντιδικία διεξαγωγής της δίκης Σελ. 607
ΣΤ. Η αρχή της κατ’ αντιμωλία διεξαγωγής της δίκης Σελ. 609
Ζ. Η αρχή της ισότητας των όπλων Σελ. 609
Η. Η αρχή της εκατέρωθεν ακρόασης Σελ. 610
Θ. Η αρχή της ολόπλευρης διερεύνησης της υπόθεσης Σελ. 611
Ι. Η επιμέλεια της διεξαγωγής της συζήτησης Σελ. 612
ΙΑ. Η αμερόληπτη, ευπρεπής, απαθής και ψύχραιμη συμπεριφορά των δικαστικών λειτουργών Σελ. 615
ΙΒ. Η προηγούμενη γνώση της δικογραφίας από τον δικαστή Σελ. 616
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Η ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΤΑ ΜΕΡΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΑΔΙΑ
Α. Η έναρξη της εκδίκασης Σελ. 618
Β. Η αποδεικτική διαδικασία Σελ. 638
1. Εισαγωγική επισκόπηση Σελ. 638
2. Οι βασικές αρχές Σελ. 641
Ι. Η υποχρέωση διασαφήνισης της κατηγορούμενης πράξης Σελ. 641
ΙΙ. Το δικαίωμα υποβολής αιτήσεων διεξαγωγής αποδείξεων Σελ. 643
ΙΙΙ. Η αρχή της αμεσότητας Σελ. 644
ΙV. Η αρχή της ελεύθερης εκτίμησης των αποδεικτικών μέσων και οι αποδεικτικές απαγορεύσεις Σελ. 647
V. Η αρχή «in dubio pro reo» Σελ. 663
3. Τα κυριότερα αποδεικτικά μέσα και η εξέτασή τους Σελ. 664
I. Μάρτυρες Σελ. 664
II. Πραγματογνώμονες και τεχνικοί σύμβουλοι Σελ. 677
III. Αυτοψία Σελ. 679
IV. Ανάγνωση εγγράφων και ένορκων καταθέσεων Σελ. 679
V. Η απολογία του κατηγορουμένου Σελ. 686
VI. Συμπληρωματικές έρευνες και λήξη της αποδεικτικής διαδικασίας Σελ. 688
Γ. Οι αγορεύσεις Σελ. 689
Δ. Η απόφαση Σελ. 690
Ε. Προστασία του απόντος καταδικασθέντος κατηγορουμένου Σελ. 705
1. Η αίτηση ακύρωσης της διαδικασίας (άρθρο 341) Σελ. 706
2. Η αίτηση ακύρωσης της απόφασης (άρθρο 430) Σελ. 710
ΣΤ. Η ανακοπή λιπομαρτυρίας (άρθρο 232) Σελ. 716
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΟΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Α. Συνοπτική διαδικασία
1. Ποινική Διαταγή (άρθρα 409-416) Σελ. 719
2. Διαδικασία στα πλημμελήματα που καταλαμβάνονται επ’ αυτοφώρω Σελ. 722
Β. Διαδικασία κατά απόντων και φυγόδικων
1. Εισαγωγική επισκόπηση Σελ. 730
2. Πλημμελήματα (άρθρα 428-429) Σελ. 730
3. Κακουργήματα (άρθρα 432-434) Σελ. 732
4. Αίτηση ακύρωσης της διαδικασίας επί κακουργημάτων (άρθρο 435) Σελ. 734
Γ. Δικαστική συνδρομή
1. Η έκδοση Σελ. 735
2. Άλλες περιπτώσεις Σελ. 746
I. Εκτέλεση αιτήσεων για ανακριτικές πράξεις Σελ. 746
II. Μεταγωγή κρατουμένου για εξέταση Σελ. 747
IΙΙ. Διαβίβαση πειστηρίων Σελ. 748
3. Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης Σελ. 748
Δ. Οι ειδικές ποινικές διαδικαστικές ρυθμίσεις του Ν 4022/2011 Σελ. 749
ΤΑ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
Α. Εισαγωγική επισκόπηση
1. Δικαιοπολιτική θεμελίωση και έννοια. Βασικές διακρίσεις Σελ. 755
2. Τα προβλεπόμενα από το Ελληνικό Π.Δ.Δ. ένδικα μέσα Σελ. 763
3. Βασικές αρχές Σελ. 764
Β. Οι προϋποθέσεις για τo παραδεκτό των ένδικων μέσων και η κήρυξη του ένδικου μέσου ως απαραδέκτου
1. Να παρέχεται από τον νόμο τo δικαίωμα σε άσκηση του ένδικου μέσου Σελ. 767
2. Να πρόκειται για απόφαση ή βούλευμα, που υπόκειται σε ορισμένο ένδικο μέσο Σελ. 771
3. Το ένδικο μέσο να ασκείται εμπρόθεσμα Σελ. 771
4. Το ένδικο μέσο να ασκείται σύμφωνα με τις οριζόμενες διατυπώσεις Σελ. 775
5. Να μην έχει λάβει χώρα νόμιμα παραίτηση Σελ. 781
6. Η κήρυξη του ένδικου μέσου ως απαραδέκτου Σελ. 781
Γ. Τα αποτελέσματα της άσκησης των ένδικων μέσων
1. Το ανασταλτικό αποτέλεσμα Σελ. 783
2. Το μεταβιβαστικό αποτέλεσμα Σελ. 787
3. Η απαγόρευση χειροτέρευσης της θέσης του κατηγορουμένου Σελ. 789
4. Το επεκτατικό αποτέλεσμα Σελ. 796
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Η ΕΦΕΣΗ
Α. Η έφεση εναντίον βουλευμάτων
1. Δικαιούμενα πρόσωπα και προσβαλλόμενα βουλεύματα Σελ. 803
2. Διαδικασία ενώπιον του συμβουλίου εφετών Σελ. 805
Β. Η έφεση εναντίον αποφάσεων
1. Δικαιούμενα πρόσωπα και προσβαλλόμενες αποφάσεις Σελ. 806
2. Οι διατυπώσεις της έφεσης (άρθρο 498) Σελ. 813
3. Η διαδικασία ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου Σελ. 813
I. Η προπαρασκευαστική διαδικασία Σελ. 813
II. Η κύρια συζήτηση Σελ. 815
3. Η λειτουργική αρμοδιότητα του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου Σελ. 821
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ
Α. Η αίτηση αναίρεσης εναντίον βουλευμάτων Σελ. 823
1. Προσβαλλόμενα βουλεύματα και δικαιούμενα πρόσωπα Σελ. 824
2. Οι λόγοι αναίρεσης Σελ. 827
3. Διαδικασία και λειτουργική αρμοδιότητα του Αρείου Πάγου (σε συμβούλιο) - Διαδικασία μετά την αναίρεση Σελ. 861
Β. Η αίτηση αναίρεσης εναντίον αποφάσεων
1. Προσβαλλόμενες αποφάσεις και δικαιούμενα πρόσωπα Σελ. 862
2. Ειδικές ρυθμίσεις για την προθεσμία και τις διατυπώσεις της αίτησης αναίρεσης Σελ. 865
3. Οι λόγοι αναίρεσης Σελ. 869
4. Η διαδικασία ενώπιον του Αρείου Πάγου Σελ. 911
5. Η λειτουργική αρμοδιότητα του Αρείου Πάγου Σελ. 914
6. Η διαδικασία μετά την αναίρεση Σελ. 916
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Α. Εισαγωγική επισκόπηση Σελ. 919
Β. Οι λόγοι επανάληψης της διαδικασίας Σελ. 921
1. Σε όφελος του καταδικασθέντος Σελ. 922
2. Σε βάρος του αθωωθέντος (άρθρο 527) Σελ. 926
Γ. Η αίτηση επανάληψης της διαδικασίας Σελ. 927
1. Δικαιούμενα πρόσωπα και διατυπώσεις υποβολής της αίτησης ( άρθρο 528) Σελ. 927
2. Αρμόδιο δικαστήριο και διαδικασία ( άρθρα 529-530) Σελ. 927
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΚΡΑΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΑΘΩΩΘΗΚΑΝ
Α. Εισαγωγική επισκόπηση Σελ. 931
Β. Η προβλεπόμενη ρύθμιση Σελ. 933
1. Οι γενικές προϋποθέσεις Σελ. 933
2. Η διαδικασία προσδιορισμού της αποζημίωσης (άρθρα 538-540) Σελ. 935
3. Υποκατάσταση του Δημοσίου στα δικαιώματα του ζημιωμένου (άρθρο 541) Σελ. 936
4. Συμπληρωματικές ρυθμίσεις (άρθρα 542-545) Σελ. 937
Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Α. Οι εκτελεστές αποφάσεις (άρθρα 545-548) Σελ. 938
Β. Τα όργανα εκτέλεσης Σελ. 939
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΚΥΠΤΟΥΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥΣ
Α. Εκτέλεση περισσότερων αποφάσεων εναντίον του ίδιου προσώπου Σελ. 945
Β. Αμφιβολίες για την ταυτότητα του καταδικασθέντος (άρθρο 561) Σελ. 947
Γ. Αμφιβολίες ή αντιρρήσεις σχετικά με την εκτελεστότητα της απόφασης και το είδος ή τη διάρκεια της ποινής (άρθρα 562-563) Σελ. 948
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΝΑΒΟΛΗ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ
Α. Υποχρεωτική αναβολή της εκτέλεσης της ποινής (άρθρο 555) Σελ. 951
Β. Δυνητική αναβολή της εκτέλεσης της ποινής (άρθρο 556) Σελ. 951
Γ. Διακοπή της εκτέλεσης της ποινής (άρθρο 557) Σελ. 952
Δ. Ένδικα μέσα (άρθρο 558) Σελ. 954
Ε. Εγγύηση για την αναβολή της ποινής ( άρθρο 559) Σελ. 954
ΣΤ. Εκτέλεση της ποινής που έχει αναβληθεί ή διακοπεί (άρθρο 560) Σελ. 954
Ζ. Τέλος των ποινών (άρθρα 564-566) Σελ. 955
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
956
ΕΠΙΜΕΤΡΟ
Α. Η αίτηση επανεξέτασης Σελ. 962
Β. Η προσφυγή στο Ε.Δ.Δ.Α. Σελ. 967
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 969

Κριτικές

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική
ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!

Δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα με αγορές > 30€

ΒΙΒΛΙΑ ΧΕΡΙ ΜΕ ΧΕΡΙ

Γιατί τα βιβλία πρέπει να είναι φτηνά!

ΕΩΣ 6 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

Μέχρι 6 άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα!