Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας

Ενημέρωση μέχρι τον Ν 4855/2021
Έκπτωση
20%
Τιμή Εκδότη: 12.00
9.60
Τιμή Πρωτοπορίας
+
569802
Συγγραφέας: Καρατζά, Λίλα Χ.
Σελίδες:720
Ημερομηνία Έκδοσης:24/01/2022
ISBN:9789606546174
Διαθεσιμότητα στα βιβλιοπωλεία μας
Αθήνα:
Με παραγγελία σε 2-5 εργάσιμες ημέρες
Θεσσαλονίκη:
Με παραγγελία σε 2-5 εργάσιμες ημέρες
Πάτρα:
Με παραγγελία σε 2-5 εργάσιμες ημέρες

Περιγραφή

Η 16η έκδοση του έργου ΚΠολΔ τσέπης είναι ενημερωμένη μέχρι τον Ν 4855/2021, ο οποίος τροποποιεί τα άρθρα 959, 982, 985 και 998 ΚΠολΔ. Προς διευκόλυνση των αναγνωστών, στον Κώδικα περιλαμβάνονται τα τροποποιηθέντα με τον Ν 4842/2021 84 άρθρα με έναρξη ισχύος από 1.1.2022, τόσο στην προϊσχύσασα μορφή τους όσο και στην ήδη ισχύουσα, μαζί με όλες τις επεξηγητικές - μεταβατικές διατάξεις του νόμου. Επίσης, το έργο συμπληρώνεται με τις διατάξεις του Εισαγωγικού Νόμου του ΚΠολΔ, αναλυτικά περιεχόμενα και εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο.
Περιεχόμενα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΔ 503/1985
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων [Άρθρα 1-6] Σελ. 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της δίκης [Άρθρα 7-11] Σελ. 3
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Καθ’ ύλην αρμοδιότητα [Άρθρα 12-21] Σελ. 5
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Κατά τόπον αρμοδιότητα [Άρθρα 22-41] Σελ. 14
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Παρέκταση της αρμοδιότητας [Άρθρα 42-44] Σελ. 20
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
Έρευνα της αρμοδιότητας [Άρθρα 45-47] Σελ. 21
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
Παραπομπή από δικαστήριο σε δικαστήριο [Άρθρα 48-51] Σελ. 22
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
Εξαίρεση δικαστών και υπαλλήλων της γραμματείας [Άρθρα 52-61] Σελ. 23
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
Διάδικοι [Άρθρα 62-73] Σελ. 28
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
Ομοδικία [Άρθρα 74-78] Σελ. 32
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ
Συμμετοχή τρίτων στη δίκη [Άρθρα 79-93] Σελ. 33
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ
Πληρεξουσιότητα [Άρθρα 94-105] Σελ. 38
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ
Θεμελιώδεις δικονομικές αρχές [Άρθρα 106-116Α] Σελ. 43
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Εκθέσεις [Άρθρο 117] Σελ. 47
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ
Δικόγραφα [Άρθρα 118-121] Σελ. 48
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ
Επιδόσεις [Άρθρα 122-143] Σελ. 53
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ
Προθεσμίες [Άρθρα 144-151] Σελ. 72
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ
Επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση [Άρθρα 152-158] Σελ. 75
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ
Ακυρότητες [Άρθρα 159-161] Σελ. 78
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ
Εγγυοδοσία [Άρθρα 162-172] Σελ. 79
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ
Δικαστικά έξοδα [Άρθρα 173-193] Σελ. 82
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Ευεργέτημα πενίας [Άρθρα 194-204] Σελ. 90
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ
Ποινές [Άρθρα 205-207] Σελ. 95
ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Απόπειρα συμβιβασμού [Άρθρα 208-214Γ] Σελ. 97
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Άσκηση της αγωγής [Άρθρα 215-220] Σελ. 102
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Συνέπειες από την άσκηση της αγωγής [Άρθρα 221-225] Σελ. 105
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Εισαγωγή της αγωγής για συζήτηση [Άρθρα 226-232] Σελ. 107
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Συζήτηση στο ακροατήριο [Άρθρα 233-281] Σελ. 115
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
Παρεμπίπτοντα [Άρθρα 282-285] Σελ. 149
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
Διακοπή και επανάληψη της δίκης [Άρθρα 286-292] Σελ. 150
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
Κατάργηση και περάτωση της δίκης [Άρθρα 293-299] Σελ. 152
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
Απόφαση [Άρθρα 300-314] Σελ. 154
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
Διαδικασία διόρθωσης και ερμηνείας αποφάσεων [Άρθρα 315-320] Σελ. 163
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ
Δεδικασμένο [Άρθρα 321-334] Σελ. 164
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ
Απόδειξη [Άρθρα 335-465] Σελ. 169
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ
Γενικές διατάξεις [Άρθρα 335-351] Σελ. 169
ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ
Ομολογία [Άρθρα 352-354] Σελ. 173
ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ
Aυτοψία [Άρθρα 355-367] Σελ. 174
ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ
Πραγματογνωμοσύνη [Άρθρα 368-392] Σελ. 178
ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ
Μάρτυρες [Άρθρα 393-414] Σελ. 185
ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΤΟΣ
Eξέταση των διαδίκων [Άρθρα 415-420] Σελ. 194
ΤΙΤΛΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ
[Όρκος] [Άρθρα 421-424] [Έχουν καταργηθεί τα άρθρα 425-431] Σελ. 196
ΤΙΤΛΟΣ ΟΓΔΟΟΣ
Έγγραφα [Άρθρα 432-465] Σελ. 199
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ
Ειδικές διατάξεις για τις μικροδιαφορές [Άρθρα 466-472] Σελ. 209
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Ειδικές διατάξεις για τη λογοδοσία [Άρθρα 473-477] Σελ. 214
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ
Ειδικές διατάξεις για τη διανομή [Άρθρα 478-494] Σελ. 216
ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Γενικές διατάξεις [Άρθρα 495-500] Σελ. 224
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Ανακοπή ερημοδικίας [Άρθρα 501-510] Σελ. 228
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Έφεση [Άρθρα 511-537] Σελ. 232
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Αναψηλάφηση [Άρθρα 538-551] Σελ. 243
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Αναίρεση [Άρθρα 552-582] Σελ. 255
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
Ανακοπή και τριτανακοπή [Άρθρα 583-590] Σελ. 280
ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Γενικές διατάξεις [Άρθρο 591] Σελ. 283
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Διαφορές από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση [Άρθρα 592-613] Σελ. 288
ΤΙΤΛΟΣ Ι
Υπαγόμενες διαφορές [Άρθρο 592] Σελ. 288
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
Κοινές διατάξεις [Άρθρα 593-602] Σελ. 290
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ
Διατάξεις για τις γαμικές διαφορές [Άρθρα 603-605] Σελ. 295
ΤΙΤΛΟΣ ΙV
Διατάξεις για τις διαφορές από τις σχέσεις γονέων και τέκνων [Άρθρα 606-609] Σελ. 297
ΤΙΤΛΟΣ V
Διατάξεις για τις λοιπές οικογενειακές διαφορές [Άρθρα 610-613] Σελ. 301
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Περιουσιακές διαφορές [Άρθρα 614-622Β] Σελ. 303
ΤΙΤΛΟΣ Ι
Υπαγόμενες διαφορές [Άρθρο 614] Σελ. 303
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
Διατάξεις για τις μισθωτικές διαφορές [Άρθρα 615-620] Σελ. 306
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ
Διατάξεις για τις εργατικές διαφορές [Άρθρα 621-622] Σελ. 309
ΤΙΤΛΟΣ ΙV
Διατάξεις για τις διαφορές απο αμοιβές [Άρθρο 622Α] Σελ. 310
ΤΙΤΛΟΣ V
Διατάξεις για τις διαφορές από πιστωτικούς τίτλους [Άρθρο 622B] Σελ. 312
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Διαταγές [Άρθρα 623-645] Σελ. 313
ΤΙΤΛΟΣ Ι
Διαταγή πληρωμής [Άρθρα 623-636Α] Σελ. 313
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
Διαταγή απόδοσης της χρήσης μισθίου [Άρθρα 637-645] Σελ. 325
[Καταργήθηκαν έμμεσα τα άρθρα 646-681Δ]
ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Γενικές διατάξεις [Άρθρα 682-703] Σελ. 332
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Εγγυοδοσία [Άρθρα 704-705] Σελ. 348
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης [Άρθρο 706] Σελ. 348
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Συντηρητική κατάσχεση [Άρθρα 707-724] Σελ. 349
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Δικαστική μεσεγγύηση [Άρθρα 725-727] Σελ. 357
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
Προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεων [Άρθρα 728-730] Σελ. 358
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης [Άρθρα 731-736] Σελ. 361
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
Σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση [Άρθρα 737-738] Σελ. 363
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
Ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού [Άρθρα 738Α] Σελ. 364
ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Γενικές διατάξεις [Άρθρα 739-781] Σελ. 367
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Ειδικές διατάξεις [Άρθρα 782-866] Σελ. 380
ΒΙΒΛΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Διαιτησία [Άρθρα 867-903] Σελ. 416
ΒΙΒΛΙΟ ΟΓΔΟΟ
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Γενικές διατάξεις [Άρθρα 904-940Α] Σελ. 438
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Μέσα της αναγκαστικής εκτέλεσης [Άρθρα 941-952] Σελ. 463
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Κατάσχεση της κινητής περιουσίας του οφειλέτη [Άρθρα 953-981] Σελ. 471
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Κατάσχεση στα χέρια τρίτου [Άρθρα 982-991Β] Σελ. 533
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Κατάσχεση ακινήτων, πλοίων ή αεροσκαφών του οφειλέτη [Άρθρα 992-1016] Σελ. 542
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
Διατάξεις κοινές για τον πλειστηριασμό κινητών και ακινήτων [Άρθρα 1017-1021] Σελ. 572
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
Κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων [Άρθρα 1022-1033] Σελ. 576
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
Αναγκαστική διαχείριση [Άρθρα 1034-1046] Σελ. 581
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
Προσωπική κράτηση [Άρθρα 1047-1054] Σελ. 588
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Εισαγωγικός Νόμος ΚΠολΔ [Άρθρα 1-76] Σελ. 594
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 623

Κριτικές

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική
ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!

Δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα με αγορές > 30€

ΒΙΒΛΙΑ ΧΕΡΙ ΜΕ ΧΕΡΙ

Γιατί τα βιβλία πρέπει να είναι φτηνά!

ΕΩΣ 6 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

Μέχρι 6 άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα!