Διοίκηση επιχειρήσεων

Εισαγωγή για στελέχη ναυτιλιακών επιχειρήσεων: Εισαγωγή στη μη-γραμμική διοίκηση
Έκπτωση
20%
Τιμή Εκδότη: 18.35
14.68
Τιμή Πρωτοπορίας
+
135021
Εκδόσεις: Σταμούλης
Σελίδες:238
Ημερομηνία Έκδοσης:01/01/2002
ISBN:9789603513841
Διαθεσιμότητα στα βιβλιοπωλεία μας
Αθήνα:
Με παραγγελία σε 2-5 εργάσιμες ημέρες
Θεσσαλονίκη:
Με παραγγελία σε 2-5 εργάσιμες ημέρες
Πάτρα:
Με παραγγελία σε 2-5 εργάσιμες ημέρες

Περιγραφή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΛίγα λόγια για τον Συγγραφέα 21

Βιβλία και Μονογραφίες του Συγγραφέα 22

Εισαγωγή 23

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Μια ιστορική διαδρομή στο Management

1.1 Η Αρχιτεκτονική του 1ου Κεφαλαίου 27

1.2 Οι Σχολές του Management (1911 - 1981) 28
1.3 Ιστορική διαδρομή. Η πράξη προηγείται της θεωρίας 29
1.3.1 Προκλασική περίοδος (αρχή ανθρωπότητας μέχρι το 1910) 29
1.3.2 Κλασική περίοδος (1911 - 1945) του Management 32
(α) Εισαγωγή 32
(β) Το "Επιστημονικό" Management 33
(γ) F and L Gilbreth (1912) 36
(δ) Η σημασία της Επιστημονικής Διοίκησης 36
(ε) Γενικές θεωρίες της Διοίκησης 37
(εα) M. Fayol (Industrial and General Administration, Paris, (1916) 37
(εβ) Max Weber (1921) (1864 - 1920) 40
(εγ) Ralph C. Davis (1927) (1951) 42
(εδ) Σχόλια για την Σχολή της Γενικής Διοίκησης 42
1.3.3 Η Ποσοτική Προσέγγιση (Π.Π.) του Management
(R. McNamara, C. T. Thornton) 43
1.3.4 Η Συμπεριφορά των Ατόμων στις Επιχειρήσεις 44
(α) Οι Προπομποί 44
(β) Μελέτες (Πειράματα) Hawthorne (1920 - 40) ατομικής και ομαδικής συμπεριφοράς 46
(γ) Οι Πρώτες θεωρίες Παρακίνησης των Εργαζομένων 47
1.3.5 Οι Πρώτες Θεωρίες της Ηγεσίας 47
(α) Η θεωρία των χαρακτηριστικών της ηγεσίας 47
(β) Οι θεωρίες της ηγετικής συμπεριφοράς (1940 - 1970) 48
1.3.6 Επίλογος 49
1.3.7 Σύγχρονα θέματα Management 50
(α) Παγκοσμιοποίηση 50
(β) Μερικές Ιδιαιτερότητες του Εργατικού Δυναμικού 50
(γ) Τεχνολογία της Πληροφορίας (Τ.Π.) 51
(δ) Οι Επιχειρήσεις σαν Οργανισμοί συνεχούς Μάθησης 52
(ε) Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 53
(στ) Κατάργηση της Ιεραρχίας 54
(ζ) Ηθική and Εμπιστοσύνη στις Επιχειρήσεις 56
Βιβλιογραφία 57
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Βασικές Έννοιες του Management των Επιχειρήσεων
2.1 Η Αρχιτεκτονική του 2ου Κεφαλαίου 59
2.2 Τι είναι μια επιχείρηση; 60
2.3 Η "Μεταβαλλόμενη" Επιχείρηση στο Χρόνο 61
2.4 Ποιοι είναι οι Managers; 63
2.5 Τι είναι το Management; 65
2.6 Τι ακριβώς κάνουν οι Managers; 66
2.6.1 Οι λειτουργίες και οι διαδικασίες του Management 67
2.6.2 Η συμπεριφορά και οι ρόλοι των Managers 70
2.6.3 Οι Δεξιότητες των Managers 72
2.6.4 Διοίκηση Συστημάτων 76
2.6.5 Διοίκηση σε Διάφορες και Μεταβαλλόμενες Καταστάσεις 80
2.7 Είναι όλες οι επιχειρήσεις το ίδιο; 81
2.7.1 Το επίπεδο του Management 82
2.7.2 Το είδος της Επιχείρησης 82
2.7.3 Το μέγεθος της Επιχείρησης 82
2.7.4 Αλλάζει το Management με τον τόπο; 84
2.8 Ποιος λόγος υπάρχει για την μελέτη του Management; 84
2.9 Άσκηση βαθμολόγησης του εαυτού μας 84
Περιγραφή 85
Βιβλιογραφία 86
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Επιχειρηματική Culture και Επιχειρηματικό Περιβάλλον
3.1 Εισαγωγή 87
3.2 Τι θεωρούνται οι Managers ότι είναι; 88
3.3 Η καλλιέργεια της Επιχείρησης (Culture) 89
(α) Case-study (1) 91
(β) Case-study (2) 91
3.4 Η καλλιέργεια σαν στοιχείο της προσωπικότητας της επιχείρησης 93
3.5 Από που πηγάζει η καλλιέργεια; 95
3.6 Με τι τρόπο μαθαίνει κανείς την κουλτούρα; 95
3.7 Managers και Κουλτούρα 97
3.8 Το Περιβάλλον της Επιχείρησης 100
3.8.1 Εισαγωγή 100
3.8.2 Αβεβαιότητα / Πολυπλοκότητα 101
3.8.3 Ειδικό Περιβάλλον Επιχειρήσεων 103
3.8.4 Το Γενικό Περιβάλλον των Επιχειρήσεων 104
3.9 Περιβάλλον και Management 107
3.10 Επίλογος 108
Βιβλιογραφία 108
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Το Management της Στρατηγικής
4.1 Εισαγωγή 109
4.2 Επίπεδα στρατηγικής 110
4.3 Η διαδικασία του Στρατηγικού Management 112
4.4 Το υψηλό στρατηγικό επίπεδο 117
4.4.1 Στρατηγικές γενικής κλίμακας 118
4.4.2 Πλέγμα Χαρτοφυλακίου Ομίλου (Π.Χ.Ο.) 120
4.5 Πλαίσια στρατηγικών σε επίπεδο επιχείρησης 122
Βιβλιογραφία 128
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Εισαγωγή στη Μη-Γραμμική Διοίκηση
5.1 Εισαγωγή 129
5.2 Η Αλλαγή 129
5.3 Η Θεωρία της Πολυπλοκότητας 131
5.4 Υπάρχει ή δεν υπάρχει τύχη; 132
5.5 Υπάρχει ή δεν υπάρχει ευαισθησία στις αρχικές συνθήκες ή συνθήκες εκκίνησης; 133
5.6 Η ύπαρξη του Χάους 135
5.7 Η Λογιστική Εξίσωση 137
5.8 Χάος και Management 140
5.8.1 Τα Συμβατικά Εργαλεία, Μέθοδοι και Τεχνικές 142
5.8.2 Υπάρχει προκαθορισμός; 143
5.9 Νέες έννοιες και νέα ορολογία 144
(α) Εισαγωγή 144
(β) Γραμμικότητα και μη 144
(γ) Η περίπτωση του Lorenz - Ε.Α.Σ. 145
(δ) Τα επίπεδα του Χάους 147
(ε) Ο Χώρος των Φάσεων 148
(στ) Έμφαση στην Αλλαγή ή στις μεταβολές 149
(ζ) Σταθερά σημεία και Οριοθετημένοι Κύκλοι 150
(η) Κοιλάδες Έλξης 153
(θ) Οι Παράξενοι Ελκυστές 155
Βιβλιογραφία 157
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Τα δύο είδη του Management Πλοίων
6.1 Εισαγωγή γενική 159
6.2 Εισαγωγή στο θέμα του διαχωρισμού της ιδιοκτησίας και της διοίκησης στις επιχειρήσεις 159
6.3 Ο διαχωρισμός ιδιοκτησίας και διοίκησης στην σύγχρονη βιβλιογραφία 160
6.4 Απαρχές και εξέλιξη του φαινομένου του διαχωρισμού
της ιδιοκτησίας και της διοίκησης 165
6.5 Παράγοντες που συμβάλλουν στο διαχωρισμό ιδιοκτησίας και διοίκησης 168
6.5.1 Το μέγεθος της εταιρείας 169
6.5.2 Ο τύπος της Εταιρείας 170
6.5.3 Η ηλικία της εταιρείας 172
6.5.4 Το περιβάλλον της εταιρείας 174
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Μη Γραμμικές Μέθοδοι και Έννοιες
7.1 Εισαγωγή 179
7.2 Πωλήσεις και κέρδη σαν δείκτες επίδοσης μιας επιχείρησης 179
7.3 Οριοθετημένοι κύκλοι μιας περιόδου 184
7.4 Οριοθετημένοι κύκλοι δύο περιόδων 186
7.5 Ο. Κ. Τετραπλής Περιόδου 192
7.6 Ο. Κ. Οκταπλής Περιόδου: Χάος υψηλού βαθμού 195
7.7 Πρόσθετα μέτρα μελέτης των οριοθετημένων κύκλων 198
7.7.1 Διαγράμματα οριακής εξέλιξης (Ο.Ε.Ε.) 198
7.8 Η Ταχύτητα 200
7.9 Καθορισμός της περιόδου 202
7.10 Ο Προσδιορισμός του Άξονος 203
7.11 Οικονομικοί Λόγοι και οι Ορ. Κύκλοι 205
Βιβλιογραφία 205
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
Η Διοίκηση της Αλλαγής και της Καινοτομίας
8.1 Εισαγωγή 207
8.2 Οι Δυνάμεις της Αλλαγής 208
8.3 Δύο μεταφορικές εικόνες της αλλαγής 210
8.4 Αντίσταση στην Αλλαγή 212
8.5 Τεχνικές Μείωσης της Αντίστασης στην Αλλαγή 214
8.6 Τεχνικές Διοίκησης της Αλλαγής 216
8.7 Αλλαγή Τεχνολογίας 219
8.8 Σύγχρονα θέματα διοίκησης της Αλλαγής 222
8.8.1 Ευνοϊκοί παράγοντες για την Αλλαγή 223
8.8.2 Εφαρμογή της αλλαγής στην Κ.Ε. 224
8.8.3 Εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Δ.Ο.Π.) 225
8.8.4 Αναδόμηση (Reengineering) 228
8.8.5 Αλλαγή (μείωση του Μεγέθους της Επιχείρησης (απόλυση προσωπικού) 230
8.8.6 Αυτοσυμπίεση (stress) 232
8.9 Καινοτομία 235

Κριτικές

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική
ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!

Δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα με αγορές > 30€

ΒΙΒΛΙΑ ΧΕΡΙ ΜΕ ΧΕΡΙ

Γιατί τα βιβλία πρέπει να είναι φτηνά!

ΕΩΣ 24 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

Μέχρι 24 άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα!