Μακροοικονομική - 8η έκδοση

Έκπτωση
10%
Τιμή Εκδότη: 78.00
70.20
Τιμή Πρωτοπορίας
+
564579
Συγγραφέας: Blanchard, Olivier
Εκδόσεις: Επίκεντρο
Σελίδες:648
Ημερομηνία Έκδοσης:01/11/2021
ISBN:9786182041185
Διαθεσιμότητα στα βιβλιοπωλεία μας
Αθήνα:
Με παραγγελία σε 2-5 εργάσιμες ημέρες
Θεσσαλονίκη:
Με παραγγελία σε 2-5 εργάσιμες ημέρες
Πάτρα:
Με παραγγελία σε 2-5 εργάσιμες ημέρες

Περιγραφή

Η Μα­κρο­οι­κο­νο­μι­κή του Olivier Blanchard συ­μπυ­κνώ­νει την εικο­σα­ε­τή και πλέ­ον δι­δα­κτι­κή του εμπει­ρία, απο­δί­δο­ντας και ανα­λύ­ο­ντας ιδι­αί­τε­ρα πο­λύ­πλο­κες έν­νοι­ες με τρό­πο εύλη­πτο και φι­λι­κό προς τον ανα­γνώ­στη.

Η νέα όγδοη έκ­δο­ση έχει ορ­γα­νω­θεί γύ­ρω από δύο κε­ντρι­κά μέ­ρη: ένα πυ­ρή­να και ένα σύ­νο­λο δύο ση­μα­ντι­κών προ­ε­κτά­σε­ων. Η ευέ­λι­κτη ορ­γά­νω­ση του κει­μέ­νου δί­νει έμ­φα­ση σε μια ολο­κλη­ρω­μέ­νη άπο­ψη της μα­κρο­οι­κο­νο­μί­ας, επι­τρέ­πο­ντας πα­ράλ­λη­λα στους κα­θη­γη­τές να επι­κε­ντρώ­νο­νται στις θε­ω­ρί­ες, τα υπο­δείγ­μα­τα και τις εφαρ­μο­γές που θε­ω­ρούν ση­μα­ντι­κό­τε­ρες για το συ­γκε­κρι­μέ­νο μά­θη­μά τους. Πολ­λά κε­φά­λαια έχουν ανα­θε­ω­ρη­θεί ενώ έχει προ­στε­θεί ένα νέο κε­φά­λαιο 13 σχε­τι­κά με τις δυ­σκο­λί­ες της ανά­πτυ­ξης. Τα θέ­μα­τα πε­ρι­λαμ­βά­νουν το κα­τά πό­σο η εισα­γω­γή ρο­μπότ θα οδη­γή­σει σε μα­ζι­κή ανερ­γία, τη σχέ­ση ανά­πτυ­ξης και ανι­σό­τη­τας και τις προ­κλή­σεις της κλι­μα­τι­κής αλ­λα­γής.

Κριτικές

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική
ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!

Δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα με αγορές > 30€

ΒΙΒΛΙΑ ΧΕΡΙ ΜΕ ΧΕΡΙ

Γιατί τα βιβλία πρέπει να είναι φτηνά!

ΕΩΣ 6 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

Μέχρι 6 άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα!