Φυσικοχημεία

(μετάφραση της 11ης διεθνούς έκδοσης)
Έκπτωση
10%
Τιμή Εκδότη: 110.00
99.00
Τιμή Πρωτοπορίας
+
536046
Συγγραφείς: Atkins, Peter , Keeler, James , Paula, Julio de
Σελίδες:944
Ημερομηνία Έκδοσης:1/9/2020
Θέμα:Φυσική
Διαθεσιμότητα στα βιβλιοπωλεία μας
Αθήνα:
Με παραγγελία σε 2-5 εργάσιμες ημέρες
Θεσσαλονίκη:
Με παραγγελία σε 2-5 εργάσιμες ημέρες
Πάτρα:
Με παραγγελία σε 2-5 εργάσιμες ημέρες
Η Φυσικοχημεία του Atkins αποτελεί ίσως το πιο καταξιωμένο διεθνώς προπτυχιακό σύγγραμμα στο αντικείμενό του. Η συγγραφική ομάδα προσπαθεί να ανανεώνει συνεχώς το περιεχόμενο του βιβλίου, ακολουθώντας την πρόοδο της επιστήμης, με την ενσωμάτωση σε αυτό πολλών σύγχρονων εφαρμογών της φυσικοχημείας. Μεγάλο βάρος έχει δοθεί στη βελτίωση του τρόπου με τον οποίον η δομή του βιβλίου βοηθά στη μελέτη του. Έτσι, στη νέα αυτή μετάφραση στα ελληνικά (από την ενδέκατη αγγλική έκδοση) η διάρθρωση της ύλης έχει διαφοροποιηθεί, ώστε οι διδάσκοντες να έχουν μεγαλύτερη ευελιξία στον σχεδιασμό του μαθήματος και οι φοιτητές να διευκολύνονται στη μελέτη τους. Έχουν επίσης προστεθεί αρκετά βοηθητικά σχόλια στη ροή των εξισώσεων, έχουν εμπλουτιστεί οι σύντομες εφαρμογές, ενώ το απαραίτητο μαθηματικό υπόβαθρο παρουσιάζεται σε ειδικά ένθετα στην αντίστοιχη Ενότητα.

Το εύρος της ύλης που καλύπτεται είναι πολύ μεγάλο. Αρχικά παρουσιάζονται οι έννοιες της θερμοδυναμικής και οι εφαρμογές τους, μελετώνται οι μεταπτώσεις φάσεων, η χημική ισορροπία και η ηλεκτροχημεία. Στη συνέχεια αναπτύσσονται οι αρχές της κβαντικής μηχανικής, με εφαρμογή των οποίων μελετάται η δομή των ατόμων και των μορίων. Οι γνώσεις αυτές, σε συνδυασμό με τη μελέτη της συμμετρίας των μορίων, συνδυάζονται για την ερμηνεία των ατομικών και των μοριακών φασμάτων. Ακολουθεί η παρουσίαση της στατιστικής θερμοδυναμικής, η μελέτη των μοριακών αλληλεπιδράσεων και των ιδιοτήτων των στερεών. Τέλος, μελετώνται η χημική κινητική, η δυναμική των χημικών αντιδράσεων, η δράση των καταλυτών και οι διεργασίες στις στερεές επιφάνειες.
Η παρουσίαση των εννοιών εξακολουθεί να γίνεται με τρόπο απλό, χωρίς όμως να παραβλέπεται η επιστημονική αυστηρότητα. Τα πολυάριθμα παραδείγματα, οι λυμένες ασκήσεις καθώς και η πλούσια συλλογή άλυτων ασκήσεων και προβλημάτων με διαβαθμισμένη δυσκολία βοηθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Πολλά από τα άλυτα προβλήματα αντλούν δεδομένα από αποτελέσματα πραγματικών πειραμάτων, δίνοντας έτσι στον αναγνώστη την ευκαιρία να αντιληφθεί την άμεση σχέση που έχει πάντα στις φυσικές επιστήμες η θεωρία με το πείραμα.

Σε συμφωνία με τη διεθνή πλέον πρακτική, και σε μια προσπάθεια ελάττωσης κατά το δυνατόν του όγκου του βιβλίου, αρκετό μέρος του υλικού έχει μεταφερθεί στο ηλεκτρονικό συμπλήρωμα της έντυπης έκδοσης, το οποίο είναι ελεύθερα διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του βιβλίου. Εκεί θα βρείτε ενότητες με υλικό που αναδεικνύει τη διαθεματικότητα της φυσικοχημείας μέσω της επίδρασής της σε άλλα επιστημονικά πεδία, ενότητες εμβάθυνσης σε ειδικά ζητήματα, απαντήσεις ασκήσεων και λύσεις προβλημάτων, αλλά και αρκετό βοηθητικό υλικό, όπως πίνακες δεδομένων, εικονογραφημένα σχήματα, καθώς και ηλεκτρονικές διαφάνειες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Οι ιδιότητες των αερίων

1A Το τέλειο αέριο
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

1B Η κινητική θεωρία
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

1Γ Πραγματικά αέρια
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

Ο Πρώτος Νόμος

2A Εσωτερική ενέργεια
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

2B Ενθαλπία
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

2Γ Θερμοχημεία
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

2Δ Καταστατικές συναρτήσεις και τέλεια διαφορικά
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

2E Αδιαβατικές μεταβολές
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

Ο Δεύτερος και ο Τρίτος Νόμος

3A Εντροπία
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

3B Μεταβολές εντροπίας που συνοδεύουν ειδικές διεργασίες
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

3Γ Η μέτρηση της εντροπίας
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

3Δ Επικεντρώνοντας στο σύστημα
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

3E Συνδυάζοντας τον Πρώτο και τον Δεύτερο Νόμο
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

Φυσικοί μετασχηματισμοί καθαρών ουσιών

4A Διαγράμματα φάσεων καθαρών ουσιών
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

4B Θερμοδυναμική σκοπιά των μεταπτώσεων φάσης
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

Απλά μείγματα

5A Η θερμοδυναμική περιγραφή των μειγμάτων
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

5B Οι ιδιότητες των διαλυμάτων
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

5Γ Διαγράμματα φάσεων δυαδικών συστημάτων: υγρά
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

5Δ Διαγράμματα φάσεων δυαδικών συστημάτων: στερεά
Σύνοψη εννοιών

5E Διαγράμματα φάσεων τριαδικών συστημάτων
Σύνοψη εννοιών

5ΣΤ Ενεργότητες
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

Χημική ισορροπία

6A Η σταθερά ισορροπίας
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

6B Η επίδραση των συνθηκών στην ισορροπία
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

6Γ Ηλεκτροχημικά στοιχεία
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

6Δ Δυναμικά ηλεκτροδίων
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

Κβαντική θεωρία

7A Οι απαρχές της κβαντικής μηχανικής
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

7Β Κυματοσυναρτήσεις
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

7Γ Τελεστές και παρατηρήσιμα μεγέθη

Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

7Δ Μεταφορική κίνησημεγέθη
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

7Ε Δονητική κίνηση
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

7ΣΤ Περιστροφική κίνηση
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

Ατομική δομή και ατομικά φάσματα

8A Υδρογονοειδή άτομα
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

8Β Πολυηλεκτρονιακά άτομα
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

8Γ Ατομικά φάσματα
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

Μοριακή δομή

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η προσέγγιση Born–Oppenheimer

9A Θεωρία δεσμού σθένους
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

9Β Θεωρία μοριακών τροχιακών: το μοριακό ιόν του υδρογόνου
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

9Γ Θεωρία μοριακών τροχιακών: ομοπυρηνικά διατομικά μόρια
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

9Δ Θεωρία μοριακών τροχιακών: ετεροπυρηνικά διατομικά μόρια
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

9Ε Θεωρία μοριακών τροχιακών: πολυατομικά μόρια
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

Μοριακή συμμετρία

10A Σχήμα και συμμετρία
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

10Β Θεωρία ομάδων
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

10Γ Εφαρμογές της συμμετρίας
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

Μοριακή φασματοσκοπία

11A Γενικά χαρακτηριστικά της μοριακής φασματοσκοπίας
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

11Β Περιστροφική φασματοσκοπία
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

11Γ Δονητική φασματοσκοπία διατομικών μορίων
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

11Δ Δονητική φασματοσκοπία πολυατομικών μορίων
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

11Ε Ανάλυση δονητικών φασμάτων με βάση τη συμμετρία
Σύνοψη εννοιών

11ΣΤ Ηλεκτρονιακά φάσματα
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

11Ζ Αποδιεγέρσεις των διεγερμένων καταστάσεων
Σύνοψη εννοιών

Μαγνητικός συντονισμός

12A Γενικές αρχές
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

12Β Χαρακτηριστικά φασμάτων NMR
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

12Γ Τεχνικές παλμών στο NMR
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

12Δ Ηλεκτρονιακός παραμαγνητικός συντονισμός
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

Στατιστική θερμοδυναμική

13A Η κατανομή Boltzmann
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

13Β Μοριακές συναρτήσεις επιμερισμού
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

13Γ Μοριακές ενέργειες
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

13Δ Η κανονική συλλογή
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

13Ε Η εσωτερική ενέργεια και η εντροπία
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

13ΣΤ Θερμοδυναμικές συναρτήσεις και σταθερές ισορροπίας
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

Μοριακές αλληλεπιδράσεις

14A Οι ηλεκτρικές ιδιότητες των μορίων
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

14Β Αλληλεπιδράσεις μεταξύ μορίων
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

14Γ Υγρά
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

14Δ Μακρομόρια
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

14Ε Αυτοσυγκρότηση
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

Στερεά

15A Κρυσταλλική δομή
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

15Β Τεχνικές περίθλασης
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

15Γ Οι δεσμοί στα στερεά
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

15Δ Οι μηχανικές ιδιότητες των στερεών
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

15Ε Οι μηχανικές ιδιότητες των στερεών
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

15ΣΤ Οι μαγνητικές ιδιότητες των στερεών
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

15Ζ Οι οπτικές ιδιότητες των στερεών
Σύνοψη εννοιών

Μόρια σε κίνηση

16A Ιδιότητες μεταφοράς τέλειου αερίου
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

16Β Κίνηση σε υγρά
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

16Γ Διάχυση
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

Χημική κινητική

17A Οι ταχύτητες των χημικών αντιδράσεων
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

17Β Ολοκληρωμένοι νόμοι ταχύτητας
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

17Γ Αντιδράσεις που πλησιάζουν στην ισορροπία
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

17Δ Η εξίσωση Arrhenius
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

17Ε Μηχανισμοί αντίδρασης
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

17ΣΤ Παραδείγματα μηχανισμών αντίδρασης
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

17Ζ Φωτοχημεία
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

Η δυναμική των αντιδράσεων

18A Θεωρία των κρούσεων
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

18Β Αντιδράσεις ελεγχόμενες από διάχυση
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

18Γ Θεωρία μεταβατικής κατάστασης
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

18Δ Η δυναμική των μοριακών κρούσεων
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

18Ε Μεταφορά ηλεκτρονίων σε ομογενή συστήματα
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

Διεργασίες σε στερεές επιφάνειες

19A Μια εισαγωγή στις στερεές επιφάνειες
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

19Β Προσρόφηση και εκρόφηση
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

19Γ Ετερογενής κατάλυση
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

19Δ Διεργασίες σε ηλεκτρόδια
Σύνοψη εννοιών
Σύνοψη κύριων εξισώσεων

Τμήμα πηγών

1 Συνήθη ολοκληρώματα

2 Μονάδες μέτρησης

3 Πίνακες δεδομένων

4 Πίνακες χαρακτήρων

Ευρετήριο
Συγγραφέας:
Atkins, PeterKeeler, JamesPaula, Julio de
Εκδότης:
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Σελίδες:
944
ISBN:
9789605245917
Μεταφραστής:
Κωτσόπουλος, Γιάννης
Ημερομηνία Έκδοσης:
1/9/2020

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική